Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Gdy jesień nadchodzi...

Z prof. dr hab. Kornelią Kędziorą-Kornatowską, kierownikiem Katedry Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie geriatrii, o starzeniu się społeczeństw, jego skali i przejawach, a także o rozwoju i wyzwaniach stojących przed geriatrią rozmawia Tomasz Ossowski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z miłości do sztuki

Z prof. dr. hab. Dariuszem Markowskim o obrazach, ich badaniu, naprawianiu i podrabianiu rozmawia Ewa Walusiak-Bednarek

– Niedzielnemu odbiorcy dzieł sztuki wydaje się, że obraz to jest to, co widzimy – jego lico. Ale tak nie jest?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zwierciadło historii

Z prof. Marcinem Czyżniewskim o dziejach Czech rozmawia Winicjusz Schulz

– Niedawno ukazała się monumentalna monografia „Historia Czech” prof. Jana Rychlíka z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz prof. Władimira Penczewa z Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, którą to publikację przetłumaczyłeś dla polskich czytelników. Jako historyk dziejami naszych południowych sąsiadów zajmujesz się od dawna. W Twoim przypadku to nie tylko stricte naukowe zainteresowania, ale wręcz fascynacja.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dialog pomiędzy rozumem a wiarą

Z ks. prof. dr. hab. Piotrem Roszakiem, prodziekanem ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą Wydziału Teologicznego UMK rozmawia Wojciech Streich

– Kiedy powołano do życia Wydział Teologiczny na UMK?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

"Pan Tadeusz" z perspektywy XXI wieku

Wobec najsłynniejszego poematu Adama Mickiewicza nie można przejść obojętnie. Każdy o nim słyszał, wielu go czytało, wszyscy z czymś kojarzą…

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Postawy młodych wobec oszczędzania na emeryturę

W Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK powstał zespół badawczy, zajmujący się analizą i oceną postaw osób młodych wobec wybranych problemów ekonomicznych takich jak: oszczędzanie – ze szczególnym uwzględnieniem oszczędzania na emeryturę, zatrudnienie i rynek pracy oraz zrównoważona konsumpcja.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Chleba naszego powszedniego

Chleb ma bardzo długą i niezwykłą historię, która pokazuje, czym dla ludzi było i jest jedzenie. Dzisiaj, w epoce obfitości, różnorodności i nieograniczonego wprost wyboru zapominamy, czym był chleb: codziennym pokarmem, świętością, oznaką kultury i władzy, życiem i szczęściem.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces doceniony

Zawodniczki i zawodnicy spod znaku Gryfa wywalczyli podczas Igrzysk Olimpijskich dziewięć z czternastu medali, jakie w udziale przypadły reprezentacji Polski. Sukces akademickich medalistów został doceniony przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kurs na English Division

Z prof. dr. hab. med. Arkadiuszem Jawieniem, dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK o idei oraz wyzwaniach stojących przed kształceniem międzynarodowym, a także  o rozwoju studiów anglojęzycznych w dobie pandemii COVID-19 rozmawia Tomasz Ossowski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przestrzeń pomocy

Od kwietnia działa sieć Poradni Studenckich UMK. Jej powstanie to jeden z pomysłów na to, jak w ramach Uniwersytetów Europejskich dokonywać zmiany na Uczelni i w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym, w duchu wartości europejskich.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Aktor powinien być anarchistą

Z Ewą Wójciak – aktorką i wieloletnią dyrektorką legendarnego Teatru Ósmego Dnia – rozmawia Maurycy Męczekalski

– Urodziłaś się w Poznaniu, jesteś absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, tu powstał i ma swoją siedzibę Teatr Ósmego Dnia. Poznań to Twoje miasto? 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zdrowie i seks seniorów

Z prof. Piotrem Błajetem, dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, rozmawia Winicjusz Schulz

„Tak jak młodość nie musi być radosna, tak samo starość nie musi być smutna”. Takim zdaniem zaczyna Pan swoją książkę „Zdrowie i seks seniorów”. Ale przy okazji stawia Pan warunki, by starość mogła być radosna. Ten najważniejszy to zdrowie. Niby to oczywiste. Każdy o nim marzy. Nawet tego sobie najczęściej życzymy. Ale jak to zrealizować?

więcej informacji

Archiwum