Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiadomości

zdjęcie

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki…

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla mnie będzie to rok szczególny – ostatni rok mojej ponad 20-letniej pracy we władzach Uczelni, poczynając od dyrektora instytutu, dziekana wydziału, prorektora i rektora. Dwie kolejne kadencje rektorskie miały całkowicie różny charakter.

więcej informacji

zdjęcie

Norman Davies – doctor honoris causa UMK

30 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi Normanowi Daviesowi po uzyskaniu pozytywnych recenzji profesorów: Andrzeja Chwalby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztofa Mikulskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Jana Pomorskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej informacji

zdjęcie

Tajemnicze początki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Wilno to dziwne miasto. Jest piękne, kuszące i marzycielskie, i jakby zatrzymane w czasie w wąskich uliczkach starego miasta, w przedsionkach kościołów i na cmentarnych alejach. Rzeczy i wydarzenia zrodzone w Wilnie mają swój własny smak i zapach, a ludzie niosą w sobie tęsknotę i wzruszenie, nieraz dochodzące do egzaltacji.

więcej informacji

zdjęcie

Wzruszenia, wspomnienia, wydarzenia. Profesor Barbara Skarga (1919–2009), doktor honoris causa UMK

I. Zbliża się właśnie setna rocznica urodzin i dziesiąta rocznica śmierci niezwykłej postaci, Wielkiej Damy Polskiej Humanistyki, Filozofii i Etyki, Pani Profesor Barbary Skargi.

więcej informacji

zdjęcie

Co ślina na język przynosi

O zastosowaniu śliny jako materiału biologicznego, z którego przy użyciu metody analitycznej opartej na technikach ekstrakcyjnych będzie można łatwo, szybko i bezinwazyjnie wykryć w organizmie człowieka doping farmakologiczny lub substancje psychoaktywne  z dr. Krzysztofem Goryńskim, adiunktem w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym oraz laureatem prestiżowego programu LIDER rozmawia Tomasz Ossowski

więcej informacji

zdjęcie

Matematyk i filozof z zamiłowania, badacz z natury, ekonomista z wyboru

Oded Galor jest profesorem ekonomii Herberta H. Goldbergera na Uniwersytecie Browna (Providence, Rhode Island, USA), siódmej najstarszej uczelni w Stanach Zjednoczonych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki wzrostu i rozwoju gospodarczego, związków ekonomii z rozwojem populacji oraz zagadnień ekonomii ewolucyjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Skazani na OZE

Z prof. dr. hab. Jerzym Łukaszewiczem, dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, członkiem zespołu eksperckiego ds. rozwoju i wykorzystania energetyki odnawialnej w transporcie, powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rozmawia Winicjusz Schulz

więcej informacji

zdjęcie

Meandry cyfrowego świata

Z dr Anną Beatą Kwiatkowską z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, członkinią Kapituły Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, rozmawia Winicjusz Schulz

więcej informacji

zdjęcie

30 razy BLUES, czyli wielki jubileusz festiwalu TORUŃ BLUES MEETING

Było to w roku 1990. Kończyłem wtedy studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi pisząc pracę magisterską z zakresu hydrologii, jednocześnie zastanawiając się, co robić po studiach. W tym czasie działał już od kilu lat mój zespół Tortilla Flat i moim głównym dylematem był wtedy wybór dalszej życiowej drogi.

więcej informacji

zdjęcie

Zdrowie i seks seniorów

Z prof. Piotrem Błajetem, dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, rozmawia Winicjusz Schulz

„Tak jak młodość nie musi być radosna, tak samo starość nie musi być smutna”. Takim zdaniem zaczyna Pan swoją książkę „Zdrowie i seks seniorów”. Ale przy okazji stawia Pan warunki, by starość mogła być radosna. Ten najważniejszy to zdrowie. Niby to oczywiste. Każdy o nim marzy. Nawet tego sobie najczęściej życzymy. Ale jak to zrealizować?

więcej informacji

Archiwum