Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
obrazek wiadomości: Rozpoczyna się kolejny rok akademicki…

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki…

* o o o o o o o o
pozostałe wiadomości
Głos Uczelni
Aktualny numer PDF

Rok XXVIII (XLIV) / nr 7-10 (394)
Październik 2019
ISSN 1230-9710
Ukazuje się od 1952 roku