Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Numery archiwalne

2022

styczeń-luty
marzec-kwiecień
maj-sierpień

2021

styczeń-luty
marzec-kwiecień
maj-wrzesień
wrzesień-październik
listopad-grudzień

2020

styczeń-luty
marzec-kwiecień
maj-czerwiec
lipiec-październik
listopad-grudzień

2019

styczeń-luty
marzec-kwiecień
maj-czerwiec
lipiec-październik
listopad-grudzień

2018

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec-październik
listopad-grudzień

2017

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień-wrzesień
październik
listopad
grudzień

2016

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień-wrzesień
październik
listopad
grudzień

2015

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień-wrzesień
październik
listopad
grudzień

2014

styczeń
luty
marzec-kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień-wrzesień
październik
listopad
grudzień

2013

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec-sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

2012

marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec-sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień