Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauka

zdjęcie

Klucz do przyszłości

20 marca br. w Collegium Humanisticum UMK odbyła się druga z debat poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń związanych z nadawaniem nowego kształtu nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce. Tematem zjazdu były szkoły doktorskie (SzD) – czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

więcej informacji

zdjęcie

Chorzy na cywilizację

Z dr. hab. Markiem Foksińskim, kierownikiem Katedry Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym, o chorobach cywilizacyjnych, czynnikach sprzyjających ich rozwojowi oraz skutkach społecznych i profilaktyce rozmawia Tomasz Ossowski

– Główny obszar zainteresowań naukowych kierowanego przez Pana zespołu stanowią badania nad znaczeniem wolnych rodników tlenowych (WRT), szczególnie w rozwoju i patogenezie takich chorób cywilizacyjnych, jak nowotworowy oraz choroby układu krążenia.

więcej informacji

zdjęcie

Doktorat w nowej odsłonie

Z prof. Włodzimierzem Jaskólskim, dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, członkiem komisji opracowującej nowy Statut UMK, rozmawia Winicjusz Schulz

– Droga do świata nauki wiedzie poprzez doktorat. Tak zwana Ustawa 2.0 wprowadza wiele zmian w tym zakresie. Spróbujmy przedstawić najważniejsze z nich.

więcej informacji

Archiwum