Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauka

Zdjęcie ilustracyjne

Inflacja a pandemia koronawirusa oraz wojna

Co napędza inflację? Jakie będą długoterminowe inflacyjne skutki pandemii COVID-19 oraz rosyjskiej inwazji na Ukrainę? Te pytania są ostatnio często zadawane przez coraz większą liczbę wybitnych ekonomistów i praktyków życia gospodarczego. Odpowiedź na te pytania jest ważna dla długookresowego dobrobytu. Niemniej jednak nie jest ona prosta.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uchodźcy – nie tylko Ukraina

Z prof. Danielą Szymańską z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK oraz prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o tym, jak wojna i uchodźcy zmienią demograficzny obraz Ukrainy i Polski rozmawia Winicjusz Schulz

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Mózg, umysł, uczenie się

Żadna z istot żywych na Ziemi nie uczy się tak dużo jak homo sapiens, który dzięki tej ewolucyjnej cesze powołał do życia i rozbudował naszą cywilizację. A wszystko za sprawą mózgu wyposażonego we wszystko, co do uczenia się jest niezbędne – a przez to najpotężniejszej we wszechświecie maszyny samouczącej się.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kulinarne sławy. Paul Tremo

Paul Tremo (1734–1810) był kuchmistrzem ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasłynął jako twórca obiadów czwartkowych, spotkań literatów i uczonych, które odegrały ważną rolę w rozwoju polskiego oświecenia. Z pochodzenia był Francuzem, hugenotą (członkiem kościoła ewangelicko-reformowanego).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dlaczego Rosja zaczęła wojnę?

Wojna Rosji z Ukrainą była osobistą decyzją Putina. Dlaczego podjął on tę decyzję? Jak on mógł to zrobić?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z królewskich ambicji

Z prof. Bartoszem Awianowiczem z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, badaczem intelektualnej historii Torunia, rozmawia prof. Marcin Czyżniewski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak się mieszka?

Z prof. Ewą Siemińską z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, o rynku mieszkaniowym, rozmawia Winicjusz Schulz

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wątroba – wyjątkowy organ zmieniający się z wiekiem

Wątroba jest organem, który z uwagi na pełnione liczne funkcje jest kluczowym zarówno w stanie zdrowia, jak i w odniesieniu do szeregu chorób, toczących się także poza jej obszarem.

więcej informacji

Archiwum