Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauka

zdjęcie

Stąd do przyszłości

Z prof. Andrzejem Tretynem, rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozmawia Winicjusz Schulz.

– Wraz z inauguracją nowego roku akademickiego weszła w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, powszechnie zwana także, dla podkreślenia jej rangi, Konstytucją dla nauki. Jakie jej zapisy uważa Pan za najbardziej przełomowe?

więcej informacji

zdjęcie

Powrót Torunia do Polski

Ruch narodowy w zaborze pruskim różnił się wyraźnie od tego typu organizacji w innych zaborach. W autonomicznej Galicji Polacy mogli swobodnie rozwijać swoją kulturę, język polski był traktowany na równi z niemieckim w administracji.

więcej informacji

zdjęcie

Dar historii

Nie tylko Polacy obchodzą w tym roku stulecie niepodległości. Świętowanie zaczęło się najwcześniej na Litwie, już w lutym.

         Jeszcze na początku 1918 r. przedstawiciele większości narodów mieszkających w naszej części Europy mogli tylko pomarzyć o własnym państwie. Niektóre miały za sobą długą historię państwowości, odebranej przez zaborczych sąsiadów, a część narodów dopiero do niej dojrzewała. Wszystkie liczyły na dogodny obrót losów I wojny światowej i upadek słabnących mocarstw.

więcej informacji

zdjęcie

Boże Narodzenie, czyli święto nieśmiertelne

Z prof. Markiem Szulakiewiczem, kierownikiem Katedry Teorii Kultury i Religii Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK rozmawia Winicjusz Schulz

- Święta Bożego Narodzenia – jakie byłyby pierwsze Twoje skojarzenia, wspomnienia związane z takim hasłem?

- Najpierw chciałbym wyrazić zdziwienie tym, że chcesz ze mną rozmawiać na taki temat.

więcej informacji

zdjęcie

Dobry uniwersytet to także dobra matematyka (1)

Z prof. Danielem Simsonem, wybitnym matematykiem, wieloletnim dyrektorem Instytutu Matematyki, a później dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, laureatem wyróżnienia Convallaria Copernicana, rozmawia dr Joanna Karłowska-Pik

Panie Profesorze, Pana wczesne dzieciństwo przypadło na trudne lata II wojny światowej. Mimo tego zdobył Pan bardzo szybko wykształcenie i osiągnął znaczącą pozycję naukową.

więcej informacji

zdjęcie

Jubileusz Profesora Kazimierza Lubińskiego

7 września 2018 r. w reprezentacyjnych wnętrzach Dworu Artusa w Toruniu odbyła się uroczystość jubileuszu urodzin oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego.

Uroczystość zorganizowana została pod patronatem prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, z udziałem prof. dr. hab. Andrzeja Sokali - prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Moniki Kuleszy-Czupryn - dyrektor Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz wielu wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego.

więcej informacji

zdjęcie

Słowo wstępne

Z wielką satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników „Głos Uczelni” w nowej – całkowicie różnej od poprzednich – odsłonie. Najstarsze polskie czasopismo akademickie zmienia nie tylko szatę graficzną, objętość i cykl wydawniczy. Przede wszystkim zmienia się koncepcja jego zawartości merytorycznej i sposobu funkcjonowania w przestrzeni medialnej. „Głos” staje się periodykiem ściśle popularnonaukowym, skupionym na najnowszych i najciekawszych dokonaniach naszych pracowników, doktorantów i studentów. 

więcej informacji

zdjęcie

Jarosław Gowin dla "Głosu Uczelni"

Szanowni Państwo,
Dziękuję za zaproszenie do zabrania głosu w najstarszym piśmie akademickim w Polsce w tak ważnym dla Redakcji i Czytelników czasie.

więcej informacji

zdjęcie

Dawne i współczesne oblicze medycyny weterynaryjnej

Śledząc dzieje medycyny weterynaryjnej, nietrudno dostrzec jej pierwotny, głęboki związek z medycyną. Pierwsi lekarze w starożytności okazjonalnie trudnili się leczeniem zwierząt. Kodeks Hammurabiego przewidywał nagrodę za wyleczenie wołu w wysokości 1/6 przewidzianej za wyleczenie niewolnika. Podobnie mniej wynosiła kara za nieskuteczną terapię, zakończoną trwałym kalectwem lub śmiercią pacjenta. Pierwsze szpitale dla różnych gatunków zwierząt powstawały już ponad 2 tys. lat temu w Indiach, natomiast dla zwierząt z jakiegoś powodu wyróżnionych np. kotów czy bocianów – w czasach proroka Mahometa.

więcej informacji

zdjęcie

Toruński ośrodek konserwacji zabytków - tradycja i współczesne wyzwania

W drugiej połowie XX wieku naukowe podstawy działań konserwatorskich rozwijały się w Polsce równolegle z innymi ośrodkami w Europie. Założenie, że konserwacja dzieła nie może się odbywać bez dokładnego rozpoznania zabytku było bliskie toruńskiej szkole konserwacji od początku jej istnienia.

więcej informacji

zdjęcie

Różne aspekty alergii

Z prof. dr. hab.Zbigniewem Bartuzi, prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, kierownikiem Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK rozmawia Winicjusz Schulz

więcej informacji

Archiwum