Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania

zdjęcie

Dom daleko od domu

W roku 2018 odbyły się dwie wyprawy naukowe do Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie: 45. wyprawa od 19 kwietnia do 2 maja, a 46. wyprawa od 2 lipca do 17 września.

więcej informacji

zdjęcie

O nadwadze i otyłości psów

Prawidłowa masa ciała jest czynnikiem wpływającym na wiele aspektów życia psa. Nadwaga i otyłość często przyczyniają się do rozwoju oraz powikłań chorób dieto-zależnych, w tym metabolicznych. Dla zachowania zdrowia istotne jest dążenie do osiągnięcia idealnej masy ciała IBW (ideal body weight) nazywanej należną lub pożądaną masą ciała. Jest to optymalna wartość, która sprzyja osiągnięciu najdłuższego czasu życia. W przypadku psów niemożliwym jest określenie jednej uniwersalnej, prawidłowej jej wartości, dlatego dla każdej rasy do tego problemu musimy podchodzić indywidualnie.

więcej informacji

zdjęcie

Jeżeli nie morfina, to co?

Przełomowe badanie kardiologów z Collegium Medicum UMK wytycza nowe europejskie standardy leczenia zawału serca. Z prof. dr. hab. Jackiem Kubicą, kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim, którego zespół przeprowadził badanie, po raz pierwszy na świecie wykazujące szkodliwy wpływ morfiny stosowanej w leczeniu zawału serca rozmawia Tomasz Ossowski.

więcej informacji

zdjęcie

Życiodajne aminy

Witaminy są niezwykłymi związkami, które cechuje wyjątkowa moc. Są to różnorodne związki organiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki żywego ustroju. Pełnią rolę regulacyjną, jako biokatalizatory są niezbędne do utrzymania prawidłowych procesów metabolicznych zachodzących w komórkach.

więcej informacji

Archiwum