Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polskie ślady we współczesnym Charkowie

Zdjęcie ilustracyjne
Tablica pamiątkowa poświęcona spotkaniu Piotra Hulaka-Artemowskiego z Adamem Mickiewiczem fot. Lubow Żwanko

W przestrzeni miejskiej Charkowa – jednego z największych miast i czołowych ośrodków kulturalno-naukowych Ukrainy – ku czci Polaków, jak i pamięci niektórych wydarzeń historycznych z nimi związanymi wzniesiono 11 tablic pamiątkowych (schemat 1).

Wśród upamiętnianych osób są wybitni Polacy, kojarzeni przez wielu jako symbole Polski: Adam Mickiewicz, Henryk Siemiradzki, Józef Piłsudski. Inną grupę stanowią mieszkający w Charkowie Polacy, którzy swoją pracą w XIX i na początku XX wieku przyczynili się do tego, by świat charkowian stał się wygodniejszy, bezpieczniejszy i piękniejszy. Tablica ku pamięci polskich oficerów zamordowanych przez NKWD pozwoliła wpisać miasto na listę pamięci jednej z najtragiczniejszych kart historii Polski, znanej jako zbrodnia katyńska.

Odsłonięcie kolejnych dwóch tablic – pamięci wybitnych polskich naukowców w dziedzinie nauki weterynaryjnej: Karola Wiśniewskiego, Jerzego Witowicza, Edwarda Ostrowskiego, Napoleona Halickiego, Jerzego Poluty, Leona Cienkowskiego, Jana Gordziałkowskiego, Roberta Kunickiego oraz pamięci dyktatora powstania styczniowego Romualda Traugutta – pokrzyżowała wojna, którą Federacja Rosyjska w sposób barbarzyński rozpoczęła przeciwko Ukrainie 24 lutego 2022 roku...

Polski Charków

Pojawienie się w XIX wieku Polaków w Charkowie i dalsze „zakorzenienie” w miejscowej wspólnocie uwarunkowane były wieloma okolicznościami, z których najpoważniejszą pozostaje utrata niepodległości ojczyzny. Z przymusu lub dobrowolnie, czasowo albo na zawsze Polacy wiązali swoje losy z największym miastem Ukrainy Słobodzkiej w nadziei, że uda się tu przeżyć trudne czasy lub zrealizować swoje plany życiowe. Nieustający wzrost ich liczebności daje świadectwo temu, że miasto, zaczynając od pierwszych z nim kontaktów, stało się dla Polaków „przestrzenią serdecznego ciepła”, miejscem wzajemnej tolerancji, a jednocześnie miejscem pozwalającym na zachowanie swojej tożsamości, swoich tradycji i swojego ducha.

Ówcześni Polacy zrobili dla miasta tak wiele ważnych rzeczy, że należy mówić o wyjątkowym zjawisku – „polskim Charkowie” jako wspaniałym przykładzie kontaktów polsko-ukraińskich w okresie zaborów. Niektórzy z nich zostali upamiętnieni w nazwach ulic oraz umieszczonych w przestrzeni miejskiej tablic (Żwanko 2022: 73).

Adam Mickiewicz w gościnie

W grudniu 1825 r. w Charkowie gościł jeden z najwybitniejszych poetów polskich - Adam Mickiewicz. Tutaj poznał pisarza ukraińskiego, zagorzałego miłośnika kultury polskiej, Piotra Hułaka-Artemowskiego. Według różnych informacji Mickiewicz spędził w mieście od dwóch do trzech tygodni, spotykał się ze swoimi bliskimi przyjaciółmi z Wilna ‒ profesorem prawa na uniwersytecie Ignacym Daniłowiczem i wykładowcą mineralogii Janem Krynickim. Poeta mieszkał „pod gościnnym dachem profesora Ignacego Daniłowicza”. To właśnie Daniłowicz zapoznał Mickiewicza ze swoim przyjacielem profesorem, poetą i tłumaczem poezji polskiej Piotrem Hułakiem-Artemowskim. Ten ostatni w latach 1818‒1831 prowadził na Uniwersytecie Charkowskim kurs języka polskiego, założywszy pierwszą katedrę języka polskiego na uczelniach wyższych Imperium Rosyjskiego.

23 grudnia 1998 r., z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1798–1855), w Charkowie przygotowano tablicę na pamiątkę pobytu poety w mieście. Uroczyste odsłonięcie tablicy stało się możliwe dzięki środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie to zapoczątkowało umieszczanie znaków pamięci poświęconych wybitnym działaczom pochodzącym z Polski i związanym w jakiś sposób z Charkowem. Symbolizm tablicy jest dość oczywisty: przyjaźń poetów jako przyjaźń odrodzonej Polski i odrodzonej Ukrainy, która w 1991 roku uzyskała swoją niepodległość. Warto podkreślić, że Polska była pierwszym krajem na świecie, który uznał ten fakt: 2 grudnia 1991 r. (Żwanko 2020: 102). 

Miejsca pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

Polscy jeńcy wojenni wzięci do niewoli we wrześniu 1939 r. przez Armię Czerwoną zostali następnie, wbrew konwencjom międzynarodowym, przekazani NKWD, które zgromadziło ich w specjalnie utworzonym systemie obozów dla jeńców polskich. Większość oficerów skoncentrowano w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i w Starobielsku (Żwanko, Kibkało, Jaśkowski, Sobolewski 2023: 50). Z tego ostatniego wywieziono ich do Charkowa, gdzie od początku kwietnia do połowy maja 1940 r. w gmachu NKWD mordowano, wywożono do lasu pod Patichatkami i zakopywano. Obecnie w tym miejscu znajduje się Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, wzniesiony w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka, Andrzeja Sołygi, Wiesława i Jacka Synakiewiczów (Polskie cmentarze wojenne). W marcu 2022 r. armia rosyjska, nie mając możliwości zdobycia Charkowa, zaatakowała miasto z powietrza. Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu został zbombardowany. Zniszczono tablice z nazwiskami polskich oficerów, na krzyżach widoczne są ślady po odłamkach, na cmentarzu – leje po bombach.

2 listopada 2008 r. na budynku byłego Charkowskiego Obwodowego Zarządu NKWD została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci oficerów i generałów Wojska Polskiego. Inicjatorem umieszczenia tablicy był Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wśród uczestników uroczystości był znany reżyser Andrzej Wajda, syn zamordowanego kapitana piechoty Jakuba Wajdy. Na tablicy został umieszczony następujące tekst: „W tym miejscu mieścił się Zarząd Obwodowy NKWD i jego więzienie wewnętrzne. Wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego NKWD zamordowało tu 3809 oficerów Wojska Polskiego z obozu starobielskiego oraz ok. 500 obywateli polskich przywiezionych z innych więzień NKWD. Cześć ich pamięci. Rodziny z Polski i naród ukraiński. 2008” (Żwanko, Kibkało, Jaśkowski, Sobolewski 2023: 55–56).

Dwie tablice dla jednego fotografa

Alfred-Lucjan Fedecki (1857‒1902) był znanym fotografem, autorem pierwszego filmu dokumentalnego Imperium Rosyjskiego, uhonorowanym złotym medalem na Wystawie Światowej w Brukseli (1888). Charkowski okres życia (1886–1902) to rozkwit talentu fotografika i dokumentalisty filmowego. Przeprowadził on pierwszy na Ukrainie publiczny seans filmowy (1896) (Żwanko 2019: 171–174.).

Dla charkowskich miłośników sztuki fotografii Fedecki pozostaje jednym z ulubionych fotografów przeszłości i niemal corocznie z wielkim sukcesem odbywają się wystawy jego dzieł. Z tego powodu w latach 2010 i 2013 ku jego czci odsłonięto dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza była umieszczona na budynku filharmonii w Charkowie przy ul. Rymarskiej 21 (rzeźbiarz Aleksander Ridny). Na tablicy w języku rosyjskim umieszczono następujący tekst: „W tym budynku 2 grudnia 1896 roku fotograf A. K. Fedecki zorganizował pierwszy publiczny pokaz filmowy”.

Kolejną tablicę umieszczono na budynku przy ul. Sumskiej 3. W tym gmachu, na początku centralnej ulicy Charkowa, Fedecki mieszkał z rodziną, a na parterze znajdowało się jedno z najlepszych studiów fotograficznych Imperium Rosyjskiego. Na tablicy w języku ukraińskim umieszczono następujący tekst: „W tym budynku mieszkał i pracował Konstantyn Alfredowicz Fedecki (1857–1902) ‒ słynny fotograf i autor pierwszego filmu dokumentalnego Imperium Rosyjskiego”. Jednym z inicjatorów jej odsłonięcia był ówczesny Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Jan Granat.

Upamiętnienie placówek dyplomatycznych

W latach 1921–1937 w Charkowie funkcjonowała polska misja dyplomatyczna: Poselstwo (1921–1924), Konsulat Generalny (1923–1934), Konsulat (1934–1937). Od roku 1924 jej siedziba mieściła się w gmachu przy ul. Rakowskiego 15 (obecnie ‒ Maksymilianiwska 15). Таdeusz Brzeziński (1896–1990) w okresie od października 1936 do grudnia 1937 r. był ostatnim konsulem II Rzeczypospolitej w Charkowie. Pełnił swoje obowiązki w roku Wielkiego Terroru, apogeum represji stalinowskich w ZSRR (Żwanko 2020: 126–127).

22 czerwca 2015 r. w ramach obchodów 20. rocznicy działalności placówki dyplomatycznej w Charkowie została odsłonięta tablica upamiętniająca działalność Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Umieszczono ją na gmachu przy ul. Maksymilianowskiej 15. Na tablicy pamiątkowej (rzeźbiarz Katib Mamedow) znajdują się: Godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz tekst w języku polskim i ukraińskim: „W tym budynku, w latach 1924‒1934 mieścił się Konsulat Generalny, a w latach 1934‒1937 Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Ostatnim Konsulem był w latach 1936‒1937 Tadeusz Brzeziński, ojciec wybitnego amerykańskiego polityka polskiego pochodzenia Zbigniewa Brzezińskiego”. Wspomniana tablica pamiątkowa jest jedyną wzmianką o misjach dyplomatycznych krajów europejskich, które funkcjonowały w Charkowie w ubiegłym wieku.

Henryk Siemiradzki w przestrzeni Charkowa

Henryk Hektor Siemiradzki (1843–1902) ‒ artysta światowej sławy ‒ urodził się we wsi Nowobiełgorod (obecnie ‒ miasteczko Pieczeniegi) w guberni charkowskiej. W charkowskim okresie życia (1847–1864) studiował u artysty Dmytra Bezperczego, z którym do końca życia prowadził serdeczną korespondencję, a także zdobywał wiedzę na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu (Żwanko 2019: 151–154.).

27 października 2015 r. została odsłonięta tablica pamiątkowa na gmachu biblioteki Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina przy ul. Uniwersyteckiej 13. W tym samym dniu otwarto Galerię Sztuki im. Henryka Siemiradzkiego (pl. Swobody 6/2). Na tablicy pamiątkowej autorstwa rzeźbiarza Aleksandra Ridnego umieszczono płaskorzeźbę Siemiradzkiego i tekst w języku rosyjskim: „Henrich Ippolitowich Siemiradzki (Henryk Hektor Siemiradzki 12/24/10.1843, Nowobiełgorod, gubernia charkowska ‒ 23.08.1902, Strzałków, gubernia piotrkowska) ‒ kandydat Uniwersytetu Cesarskiego w Charkowie, akademik i profesor Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych, akademik sztuki Berlina, Sztokholmu, Rzymu, Turynu, członek korespondent Francuskiej Akademii Sztuk Pięknych”.

Tym samym w przestrzeni miejskiej faktycznie skrystalizował się swoisty „trójkąt Siemiradzkiego”, którego wierzchołki stanowią: tablica pamiątkowa, galeria jego imienia, muzeum sztuki (ul. Żon Myronosyć 11), w którym znajdują się jego trzy obrazy: „Piraci izauryjscy sprzedają swoją zdobycz”, „W sklepie trumniarza”, „Orgia czasów rzymskich. Szkic”.

Ku pamięci Józefa Piłsudskiego

Józef Klemens Piłsudski (1867–1935) – jeden z założycieli odrodzonego Państwa Polskiego – w charkowskim okresie życia (1885–1886) studiował medycynę na Uniwersytecie Imperatorskim w Charkowie. Wtedy także rozpoczął swoją działalność rewolucyjną, uczestniczył w demonstracjach studenckich oraz został członkiem konspiracyjnej organizacji studenckiej (Żwanko 2019: 223–226).

Proces upamiętnienia Józefa Piłsudskiego w Charkowie trwał długo, 10 lat. Postać marszałka, jak się okazało, była zbyt trudna, by wpisać ją w postradziecką przestrzeń miejską. Wreszcie, 15 listopada 2016 r. na fasadzie budynku byłego Uniwersytetu przy ul. Uniwersyteckiej 16 została odsłonięta tablica pamiątkowa. Umieszczono na niej portret marszałka i tekst w języku polskim i ukraińskim: „W latach 1885‒1886 na Uniwersytecie Charkowskim studiował wybitny polski działacz państwowy, pierwszy przywódca II Rzeczypospolitej, Marszałek Józef Piłsudski (1867‒1935) Charków, 2016.11.11” (rzeźbiarz Aleksander Ridny).

W tej uroczystości wzięli udział: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło, konsul generalny Janusz Jabłoński, przedstawiciele władz miasta i regionu. Ambasador w przemówieniu podkreślił: „To dla mnie jest bardzo emocjonujący dzień. Ojciec mojej matki przyjaźnił się z Józefem Piłsudskim. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomogli sprawić, by ta tablica pamiątkowa pojawiła się na tym budynku” (Żwanko 2020: 116–117).  

„Znany w Charkowie lekarz, przyjaciel ludzkości” Władysław Frankowski

Władysław Frankowski (1816–1895) to wybitny lekarz, filantrop, działacz społeczny, absolwent wydziału medycznego miejscowego Uniwersytetu i honorowy obywatel Charkowa, w którym mieszkał w latach 1840–1895. Był on fundatorem pierwszego prowincjonalnego bezpłatnego szpitala dla dzieci, współzałożycielem Charkowskiego Towarzystwa Medycznego, jednym z najbardziej znanych Polaków w historii miasta (Żwanko 2019: 119–122).

16 maja 2018 r. na budynku Towarzystwa Medycznego została odsłonięta tablica pamiątkowa (ul. Maksymilianiwska 11). Inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej był profesor Stanisław Ellis z rodziną, prezes Domu Polskiego w Charkowie przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Na tablicy pamiątkowej autorstwa rzeźbiarza Katiba Mamedova umieszczono płaskorzeźbę popiersia lekarza z dziećmi i dedykację w języku polskim i ukraińskim: „Władysław Frankowski (1816–1895) ‒ lekarz, filantrop, Polak, inicjator powstania szpitala dziecięcego (1878), Honorowy obywatel Charkowa (1892). Wdzięczni Rodacy”. Ta tablica jest pierwsza wśród dziesięciu innych, w której tekście zaznaczono wprost, że ten człowiek to Polak, a upamiętniają go miejscowi Polacy.

***

W latach 1998–2018 w Charkowie uroczyście odsłonięto szereg tablic pamiątkowych poświęconych wybitnym i znanym Polakom, co pozwala stwierdzić obecność polskiego elementu pamięci w przestrzeni miejskiej (schemat 1). Tym samym znaki polskiej pamięci umieszczone w centrum miasta kształtują z jednej strony obraz miejscowej Polonii jako środowiska, z którego wyłoniły się słynne postacie, będące częścią symbolicznej przestrzeni miasta, z drugiej zaś ‒ przedstawiają miasto z historycznej perspektywy jako obszar tolerancji.

Jeszcze należy odnotować, że na terenie obwodu charkowskiego znajdują się dwa unikatowe pomniki. W 2002 r. w Peczenihach został odsłonięty pomnik Henryka Siemiradzkiego uważany za jedyny na świecie, a w 2007 r. – pomnik Leona Cienkowskiego wzniesiony na dziedzińcu Państwowej Akademii Weterynarii i Zootechniki (obecnie – na dziedzińcu Wydziału Weterynarii Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie).

W warunkach trwającej wojny, w Charkowie, położonym od granicy z Rosją w odległości lotu rakiety S-300 trwającego 15 sekund, bardzo ważne jest to, żeby wszystkie budynki, na których umieszczono tablice, a także stojące pomniki, przetrwały ten straszny okres. Oczywiście, po jej zakończeniu Charków na długie lata zostanie jedynym miejscem wspólnej dla Polaków i Ukraińców pamięci na wschodnim pograniczu.

 

Tabela 1. Tablice pamiątkowe jako miejsca pamięci polskiej w Charkowie

 

Nr

Data

Obiekt zachowania pamięci

Rodzaj działalności

Adres

1.     

1998

Tablica pamiątkowa o pobycie

Adama Mickiewicza w Charkowie

poeta

ul. Uniwersytecka 16

2.     

2007

Tablica pamiątkowa ku pamięci Michała Giedroycia

muzealnik, mecenas sztuki

ul. Uniwersytecka 16

3.     

2008

Tablica pamiątkowa ku pamięci polskich oficerów na gmachu

byłego więzienia NKWD

polscy oficerowie

ul. Myronosycka 2

4.     

2009

Popiersie Konstantego Gorskiego

kompozytor, działacz Polonii

ul. Gogola 4

5.     

2010

Tablica pamiątkowa ku pamięci Alfreda Fedeckiego

fotograf

ul. Rymarska 21

6.     

2010

Tablica pamiątkowa ku pamięci

Seweryna Potockiego

kurator Charkowskiego Okręgu Szkolnego

ul. Uniwersytecka 23

7.     

2013

Tablica pamiątkowa ku pamięci Afreda Fedeckiego

fotograf

ul. Sumska 3

8.     

2015

Tablica upamiętniająca działalność Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej
w Charkowie w latach 1924–1937

placówka dyplomatyczna

ul. Maksymilianiwska 15

9.     

2015

Tablica pamiątkowa ku pamięci Henryka Siemiradzkiego

artysta

ul. Uniwersytecka 23

10. 

2016

Tablica pamiątkowa ku pamięci

Józefa Piłsudskiego

jeden z założycieli Państwa Polskiego

ul. Uniwersytecka 13

11. 

2018

Tablica pamiątkowa ku pamięci Władysława Frankowskiego

lekarz

filantrop

ul. Maksymilianiwska 11

 

Bibliografia

  • Polskie cmentarze wojenne,

http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/2359/cmentarze_wojenne.html.

  • Żwanko Lubow, 2019: Wybitni Polacy i Charków: słownik biograficzny (1805–1918), Charków.
  • Żwanko Lubow, 2020: Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie: historia i współczesność, Charków.
  • Żwanko Lubow, 2020: Tablice pamiątkowe w przestrzeni miejskiej Charkowa: polskie akcenty, Studia z Architektury Nowoczesnej, t. 8, s. 99–121.
  • Żwanko Lubow, 2022: Polacy w dziewiętnastowiecznym Charkowie, Forum Akademickie, nr 11, s. 70–73.
  • Żwanko Lubow, Kibkało Dmytro, Jaśkowski Jędrzej M., Sobolewski Jarosław, 2023: Polscy lekarzy weterynarii – ofiary Zbrodni Katyńskiej: Martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Medycyna Weterynaryjna, nr 79 (1), s. 4956.

 

Prof. dr hab. Lubow Żwanko – kierownik Centrum Muzealnego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie, stypendystka programu POLONISTA (NAWA) realizowanego w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu (2023–2024)

Konsultacje językowe: dr Marcin Lutomierski

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.