Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczelnia

zdjęcie

Kurs na English Division

Z prof. dr. hab. med. Arkadiuszem Jawieniem, dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK o idei oraz wyzwaniach stojących przed kształceniem międzynarodowym, a także  o rozwoju studiów anglojęzycznych w dobie pandemii COVID-19 rozmawia Tomasz Ossowski

więcej informacji

zdjęcie

Przestrzeń pomocy

Od kwietnia działa sieć Poradni Studenckich UMK. Jej powstanie to jeden z pomysłów na to, jak w ramach Uniwersytetów Europejskich dokonywać zmiany na Uczelni i w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym, w duchu wartości europejskich.

więcej informacji

Archiwum