Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczelnia

zdjęcie

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki…

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla mnie będzie to rok szczególny – ostatni rok mojej ponad 20-letniej pracy we władzach Uczelni, poczynając od dyrektora instytutu, dziekana wydziału, prorektora i rektora. Dwie kolejne kadencje rektorskie miały całkowicie różny charakter.

więcej informacji

Archiwum