Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

400 dni na rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

obrazek: fot.nadesłana]
fot. nadesłana

4 lutego 2019 roku nastąpiło przekazanie placu pod budowę drugiego etapu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Planowe zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić 10 marca przyszłego roku.

4 lutego 2019 roku nastąpiło przekazanie placu pod budowę drugiego etapu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Planowe zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić 10 marca przyszłego roku. Nowa część centrum będzie rozlokowana na powierzchni przekraczającej 3,5 hektara, a jego infrastruktura sportowa zajmie w granicach zabudowy 14 250 m2. Całkowita powierzchnia centrum będzie zwiększona do prawie 5,5 hektara, zaś powierzchnia zabudowy infrastruktury sportowej prawie do 20 000 m2. Inwestycja budowlana pochłonie 15 100 000 zł zaś wyposażenie około 2 000 000 zł.

Realizowana inwestycja jest pokłosiem długofalowych założeń Uniwersytetu wyrażonych w Strategii rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, uchwalonej przez Senat w czerwcu ubiegłego roku. Zakłada ona działania w czterech obszarach. Pierwszym – upowszechnianie rekreacji i sportu dla wszystkich oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród społeczności akademickiej, w ramach działalności UCS, organizacji środowiskowych i samorządowych Uniwersytetu. Drugim – rozwój sportu w zakresie sportu akademijnego i sportu wyczynowego, w ramach sekcji i drużyn sportowych Uniwersytetu i AZS UMK Toruń oraz współpraca z wiodącymi organizacjami sportowymi w regionie. Trzecim – prowadzenie badań naukowych i praktyki klinicznej w zakresie rehabilitacji sportowej oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Czwartym – prowadzenie innowacyjnych, trandyscyplinarnych badań naukowych w zakresie medycyny sportowej i badań nad kulturą fizyczną.

We wszystkich powyższych obszarach strategicznych pojawiają się cele operacyjne związane z rozbudową specjalistycznej infrastruktury lub poprawą warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu akademickiego i sportu wyczynowego. Inwestycja w UCS 2 spowoduje zwiększenie potencjału sportowego uniwersytetu.

Powierzchnia zabudowy infrastruktury sportowej wzrośnie o 73% w stosunku do istniejącej. Największą część zajmą oczywiście boiska sportowe. W przyszłym roku do użytku zostaną oddane: pełnowymiarowe, najwyżej certyfikowane przez FIFA, boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy. Po sąsiedzku powstaną dwa korty tenisowe, trawiaste, syntetyczne. Całość uzupełni wielofunkcyjne boisko do rozgrywek na piasku. Pełnowymiarowe do piłki nożnej i ręcznej plażowej oraz dwa boiska do siatkówki plażowej. Wszystkie z wymienionych boisk będą posiadać własne trybuny. Przy kortach i boisku plażowym staną trybuny modułowe, zaś mecze piłkarskie będzie można obserwować z murowanej, zadaszonej trybuny, w której znajdą się również sanitariaty dla kibiców i użytkowników. Oczywiście wszystkie te elementy zewnętrznej infrastruktury sportowej będą oświetlone.

Kompleks boisk będzie opasała 500 metrowa ścieżka biegowa, ze znacznikami co 100 m. Nawierzchnia mineralna i oświetlenie z powodzeniem będą służyć amatorom biegania. Dodatkowo przy ścieżce zostaną zlokalizowane zdroje uliczne. W projekcie przewidziano również standardową siłownię zewnętrzną. Dodatkowo powstanie plac zabaw dla najmłodszych oraz park do street workoutu.

Miedzy boiskami a istniejącym kompleksem UCS przy ul. św. Józefa zostanie zbudowana nowa hala sportowa. Zaprojektowano w niej identyczną do hali głównej UCS powierzchnię parkietu. Jedyna różnica będzie w liczbie sektorów, zaplanowano dwa, a nie trzy sektory nowej hali.

Z nadzieją patrzymy również na możliwości modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Gagarina 35. Koncepcja zakłada modernizację obiektu dla sportów siłowych i sportów walki. W części siłowej może powstanie box crossfitowy oraz miejsce do uprawiania trójboju siłowego. Uzupełnieniem będzie strefa kardio z ergometrami rowerowymi, wioślarskimi oraz bieżniami mechanicznymi. Zasadniczo bez większych zmian pozostanie sala sportów walki.

Planowana rozbudowa Centrum spowoduje skokowe zwiększenie potencjału do uprawiania sportu przez społeczność akademicką. Z pewnością zwiększy się różnorodność obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Dodatkowo, nowe powierzchnie spowodują bardziej racjonalne ich wykorzystanie na treningi akademickich sekcji sportowych. Dogodniejsze godziny pracy sekcji spowodują zwieszenie liczby ich członków i umożliwią udział szerszej grupie społeczności akademickiej. Możliwe również będzie szersze wykorzystanie infrastruktury sportowej przez studentów i pracowników Uniwersytetu w ramach zajęć rekreacyjnych, czy tez stworzenie akademickich lig sportowych na wzór studenckiej ligi piłkarskiej.

Dziś Uniwersytet stoi w obliczu zmian podyktowanych Konstytucją dla Nauki. Rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wpisuje się znakomicie w założenia reformy szkolnictwa wyższego. Wiele pisze się i mówi o badanych inter- czy wręcz transdyscyplinarnych oraz o współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Założenia strategiczne dotyczące rozbudowy Centrum pozwolą Uniwersytetowi na włączenie się w nurt badań o kulturze fizycznej, wspartych potencjałem naukowo-badawczym naszej uczelni. Za niecałe już 400 dni będzie można korzystać z laboratorium sportowego. Dziś diagnostyka w sporcie to jeden z podstawowych elementów, niezbędna wiedza w pracy z zawodnikami dla trenerów, fizjologów, psychologów i dietetyków. Uniwersytet wykorzysta szansę na współpracę z najlepszymi klubami sportowymi regionu, z jednej strony dając wiarygodne wyniki badań diagnostycznych, z drugiej prowadząc prace naukowe na ich podstawie.

Szerokie wykorzystanie potencjału Uniwersytetu otworzy nowe horyzonty poznawcze nie tylko w naukach o sporcie, ale również w dziedzinie badań naukowych i praktyki klinicznej w zakresie rehabilitacji sportowej. Na zaprojektowane centrum rehabilitacji sportowej złożą się gabinety do fizjoterapii i fizykoterapii. W centrum będzie również prowadzona balneoterapia oraz krioterapia ogólnoustrojowa – powstanie jedyna w Toruniu komora kriogeniczna. Dwie sale rehabilitacyjne zostaną wyposażone m.in. w kabiny do ćwiczeń, rehabilitacji i zawieszeń – tzw. klatki UGUL, umożliwiające usprawnianie lecznicze schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.

To spektrum infrastruktury zostanie poszerzone o odnowę biologiczną. Sportowcy, studenci i pracownicy UMK będą mogli odpocząć w trzech saunach – fińskiej, parowej i infrared, skorzystać z urządzeń do schładzania ciała i zrelaksować się w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu.

Tomasz Górzyński – Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.

pozostałe wiadomości