Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przestrzeń pomocy

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłana

Od kwietnia działa sieć Poradni Studenckich UMK. Jej powstanie to jeden z pomysłów na to, jak w ramach Uniwersytetów Europejskich dokonywać zmiany na Uczelni i w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym, w duchu wartości europejskich.

Sieć poradni powstała w ramach projektu YUFE i konsorcjum 10 uniwersytetów z Europy. Część przedsięwzięcia dotyczy wzmacniania relacji uczelni z miastami i regionami będącymi w ich zasięgu. Poprzez konkretne propozycje YUFE szuka nowych połączeń między społecznościami, pozwalającymi zacieśniać więzi, budować wspólną przestrzeń, ale także szerzyć wiedzę i osiągnięcia nauki.

Jedną z propozycji, która ma przyczyniać się do tak stawianych celów, jest utworzenie Help Desk, czyli miejsc, w których studenci pod okiem mentorów-ekspertów udzielają porad mieszkańcom w zakresie kierunku swojego kształcenia. Takie punkty powstają na uczelniach i w miastach całego konsorcjum. Zadanie podzielono na kilka etapów. W pierwszej fazie działania zostały skoncentrowane na poszukiwaniu własnej formuły na każdym z Uniwersytetów, uwzględniając lokalne potrzeby i zasoby.

Pracując nad rozwiązaniem na UMK, zaprosiliśmy do udziału wszystkie wydziały i jednostki UMK.  Zainteresowanie przerosło oczekiwania. I tak prof. Dorota Siemieniecka z Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS zachęciła do współpracy kolejnych ekspertów z zakresu dydaktyki i nowoczesnych technologii wykorzystywanych w nauczaniu, a dr Marta Podhorecka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu, zebrała kadrę medyczną, która zorganizowała  przychodnię udzielającą wsparcia aż w 8 specjalnościach (położnictwo, żywienie, opieka zdrowia seniora, opieka zdrowia dziecka, ratownictwo medyczne, opieka pielęgniarska, ratownictwo medyczne, audiofonologia i elektroradiologia).

Poradnie społeczną zainicjowała dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, a poradnię wodną dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka. Artystyczną poradnię projektowania murali wraz ze studentami prowadzi z kolei prof. Iwona Szpak-Pawłowska. Należy dodać, że w inicjatywie uczestniczą też organizacje działające od dawna na uczelni. To choćby Uniwersytecka Poradnia Prawna z 20-letnim stażem (i prof. Tomaszem Oczkowskim zaangażowanym w integrację poradni w sieci), Studenckie Koło Naukowe Archiwistów, Studenckie Koło Naukowe Hydrologów czy Studenckie Koło Naukowe Logistyki LOGITOR (pod okiem mgr Iwony Wasielewskiej-Marszałkowskiej. Dzięki temu już dziś sieć poradni to imponująca baza kilkudziesięciu specjalistów i młodych ludzi gotowych wykorzystać zdobytą na uczelni wiedzę w praktyczny sposób.

Sieć ma przede wszystkim formę wirtualną. Na stronie www.poradnie.umk.pl znajdują się zakładki z informacjami o poradniach, zakresie udzielanych porad przez każdą z nich oraz informacje o dyżurach pełnionych przez konkretnych ekspertów. Tam również dostępny jest regulamin, z którego interesant dowie się, jakie są zasady udzielania porad, terminy ich przygotowywania, a także, w jaki sposób może korzystać z przygotowanych odpowiedzi.

Aby zapytać o konkretną sprawę, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym wybieramy rodzaj poradni i zakres tematyczny oraz zadajemy pytanie. Trafia ono do administratora, który po sprawdzeniu zapytania pod kątem formalnym, przekazuje sprawę do poradni. Nad opracowaniem odpowiedzi pochyla się student, jednak zanim ostateczna wersja trafi do interesanta, musi jeszcze przejść weryfikację opiekuna poradni, czyli pracownika naukowego UMK.

Do poradni wpłynęły już pierwsze  zapytania. Jedno z nich skierowane zostało do Poradni Gospodarowania Wodą i dotyczyło zagadnienia norm żelaza w wodzie pitnej. Kolejne to zapytania do Studenckiej Poradni Zdrowia i tematy związane z rehabilitacją po urazie czy żywieniem dzieci. Do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zgłoszono pytania związane ze spisem powszechnym, a także ścieżką postępowania w przypadku reklamacji produktu.

Przygotowana odpowiedź wysyłana jest drogą mailową bezpośrednio do zainteresowanego, ale jeśli zgadza się on na upublicznienie tematu, materiał trafia również na stronę (następuje anonimizacja pytania, co wyklucza możliwość identyfikacji pytającego). W ten sposób zgromadzona wiedza ma służyć nie tylko konkretnym osobom, ale także  szerszej społeczności. Strona ma więc spełniać funkcję pewnej bazy praktycznych zagadnień i naukowych wyjaśnień oraz wskazówek.

Funkcjonowanie poradni ma być również sposobem na budowanie kolejnej przestrzeni do obecności studentów w tkance społecznej, dostrzegania ich potencjału do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Co więcej, to też ciekawy sposób na zyskanie doświadczenia w pracy z klientem, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii.

– Pomysł utworzenia na naszym uniwersytecie przychodni w ramach europejskiego programu YUFE, której celem jest udzielanie porad w zakresie zdrowotnym bardzo mi się spodobał – przyznaje Mateusz Modrzejewski, student kierunku zdrowia publicznego i pielęgniarstwa Collegium Medicum.

– Kiedy dowiedziałem się o tej inicjatywie, bez wahania postanowiłem wesprzeć władze mojego wydziału w kwestiach organizacyjnych. Omawiany przez nas projekt to idealny przykład działania, które przynosi obopólne korzyści zarówno dla lokalnej społeczności jak i studentów. Tworzenie planów terapeutycznych w oparciu o realne opisy przypadków pacjentów są świetnym narzędziem do zwiększania kompetencji i umiejętności praktycznych, co czyni nas studentów lepszymi fachowcami w swojej dziedzinie. Pacjenci zaś, którzy nie mogą otrzymać szybkiej porady specjalistycznej, a potrzebują wsparcia terapeutycznego, mają możliwość uzyskać od nas bezpłatne, zweryfikowane przez nauczycieli akademickich porady terapeutyczne oraz plan dalszego postępowania w chorobie. Studencką Przychodnię Zdrowia (SPZ) tworzy osiem poradni, gdzie każda zajmuje się odmienną tematyką. Jestem odpowiedzialny za koordynowanie pracy studentów, będących członkami SPZ. Oprócz tego do moich zadań należy przeprowadzanie rekrutacji, przydział nadesłanych opisów pacjentów do poszczególnych poradni czy kontrola postępu prac nad tworzeniem planów terapeutycznych.  

Sieć ma charakter otwarty, co oznacza, że ci, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu, mogą dołączyć do sieci. Już teraz planowane jest uruchomienie kolejnych trzech obszarów działalności. Dzięki temu jest szansa na stworzenie uniwersalnego miejsca, punktu kontaktu obywateli z uczelnią, która działając w tak szerokim zakresie, może docierać do jak najszerszego grona odbiorców  pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Ważne jest także to, że studenci nie muszą wyłącznie czekać na pytania ze strony społeczeństwa, ale także sami tworzyć treści i materiały o zróżnicowanej formie. Na stronie oprócz materiałów pisanych, będą umieszczane również video, podcasty, odcinki vlogów.

Można uznać, że zakończyliśmy pierwszą fazę działania związaną z uruchomieniem poradni. Testujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, badamy zainteresowanie społeczeństwa takimi usługami i przygotowujemy się do kolejnego etapu.

Docelowo punkty porad, zorganizowane we wszystkich uniwersytetach konsorcjum, mają działać w jednej sieci. Dzięki temu mieszkańcy Madrytu, Rzymu czy Bremen będą mogli – tak samo jak mieszkańcy Torunia, Golubia-Dobrzynia, Bydgoszczy – skorzystać z porad studentów i ekspertów wszystkich uniwersytetów.  Obecnie na każdym uniwersytecie powstaje co najmniej jeden Help Desk.

Przykładowo University of Eastern Finland przygotowuje poradnię świadczącą usługi w zakresie informatyki i  cyfrowej edukacji. Z kolei studenci University of Carlos III w Madrycie już rozpoczęli pracę w punkcie udzielającym porad imigrantom mieszkającym w ich mieście. Na tym nie koniec – wszyscy studenci uczelni YUFE mogą zaangażować się w pracę na rzecz wybranej poradni. Jeśli więc student realizuje część studiów na UMK, może włączyć się w aktywności skierowane do lokalnej społeczności. Podobnie będzie w przypadku studenta UMK realizującego program w innych uczelniach YUFE.

Katarzyna Fus – Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.nadesłana]  [fot.nadesłana]