Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jubileusz Profesora Kazimierza Lubińskiego

Zdjęcie ilustracyjne

7 września 2018 r. w reprezentacyjnych wnętrzach Dworu Artusa w Toruniu odbyła się uroczystość jubileuszu urodzin oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego.

Uroczystość zorganizowana została pod patronatem prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, z udziałem prof. dr. hab. Andrzeja Sokali – prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Moniki Kuleszy-Czupryn - dyrektor Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz wielu wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego.

Jubilat jest jednym z najwybitniejszych polskich procesualistów i wysoko cenionym w środowisku międzynarodowym specjalistą z zakresu komparatystyki prawa procesowego. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był redaktorem naczelnym „Comparative Law Review” oraz innych krajowych czasopism prawniczych.

Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał Jubilatowi wyrazy szacunku i uznania za wieloletnią pracę na rzecz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak i kształcenia studentów toruńskiego Uniwersytetu. W imieniu władz UMK serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami dalszej owocnej pracy naukowej złożył Jubilatowi prorektor prof. Andrzej Sokala, podkreślając zarazem ważny i trwały ślad, jaki Profesor zostawił na toruńskim Wydziale Prawa i Administracji. Dyrektor M. Kulesza-Czupryn wręczyła Jubilatowi pięknie wydaną przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Księgę Jubileuszową „Honeste procedere”, zawierającą wiele cennych artykułów ofiarowanych Jubilatowi przez koleżanki i kolegów procesualistów. Uczniowie Profesora w pięknych słowach podziękowali Profesorowi za wieloletnią współpracę i złożyli Jubilatowi najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy naukowej. Profesor zaś w serdecznych słowach podziękował uczniom za inicjatywę wydania Księgi Jubileuszowej oraz złożone życzenia. Wyraził też szczerą wdzięczność wszystkim uczestnikom uroczystości. Artystyczną oprawą tej uroczystości był koncert Kwartetu Smyczkowego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Dr Joanna May – pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMK.

pozostałe wiadomości