Redakcja
Zespół redakcyjny

Winicjusz Schulz (redaktor naczelny), Wojciech Streich (zastępca redaktora naczelnego), Aleksander Anikowski, Bożena Bednarek-Michalska, Marcin Czyżniewski, Marcin Lutomierski, Mirosław Męczekalski, Andrzej Romański

Stale współpracują

Alina Dauksza-Wiśniewska, Sebastian Dudzik, Jarosław Dumanowski, Sławomir Jaskólski, Piotr Kurek, Anna Molenda, Edward Saliński, Sebastian Żurowski

Adres redakcji

87-100 Toruń, ul. Reja 25, pok. 7 i 12, tel. 56 611 42 89, tel./fax 56 611 42 16, e-mail: glos-umk@umk.pl

Opracowanie graficzne

Edward Saliński

Skład

Dariusz Żulewski

Druk

Wydawnictwo Naukowe UMK
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, tel.: 56 611 42 95, email: wydawnictwo@umk.pl