Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na styku sportu i nauki

obrazek: fot.Tomasz Górzyński]
fot. Tomasz Górzyński

Prof. Piotr Błajet (na zdjęciu z prawej) – profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu – został uhonorowany medalem 60-lecia Światowej Federacji Brydża (World Bridge Federation).

Wydarzenie miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej Play and Lifelong Learning, która odbyła się 5 grudnia 2018 roku w Toruniu, w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Obrady zorganizowały jednostki Uniwersytetu – Katedra Psychopedagogiczna Podstaw Rewalidacji, Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Szkolnej, Katedra Geriatrii, Uniwersyteckie Centrum Sportowe oraz Europejska Liga Brydża Sportowego.

W trakcie konferencji poruszono wiele wątków związanych z kształceniem całożyciowym (Lifelong Learning), jako jednym z elementów promowanej i wdrażanej przez Unię Europejską strategii, która może spełniać również funkcje profilaktyczne. Jednym z takich przedsięwzięć jest Program Bridge +60. W założeniach ma on przeciwdziałać efektom starzenia się oraz związanymi z nimi chorobami wieku senioralnego. Szczególny nacisk autorzy tego projektu kładą na profilaktykę i leczenie choroby Alzhaimera, poprzez aktywizację seniorów.

Prof. Piotr Błajet stoi na stanowisku, iż starzenie jest procesem biologicznym, dlatego powinno się raczej mówić o biostarzeniu się, natomiast zakres tych zmian jest zawsze pewną wypadkową działania czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych. Oznacza to, że aktywność fizyczna i umysłowa mogą spowalniać proces biostarzenia się. Jednak aktywizacja psychofizyczna i społeczna w późnej dorosłości nie odbywa się bezproblemowo, co ma swoje „umocowanie” w zmianach biologicznych. Naukowiec dodaje, iż cztery niezbędne warunki efektywności programów profilaktyki procesu starzenia się to: wyzwania, kooperacja, cele osobiste i zabawa. Profesor konkluduje założenia Programu Bridge 60+, który jego zdaniem spełnia wszystkie cztery niezbędne warunki programów profilaktyki starzenia się. Uczestniczący w programie Bridge 60+ seniorzy będą podejmować zadania kierując się własnymi chęciami i zainteresowaniami (warunek 3). W miarę uczestniczenia w programie będą pojawiać się coraz trudniejsze wyzwania (warunek 1). Zmaganie się z coraz trudniejszymi wyzwaniami i wzrost umiejętności brydżowych będzie źródłem bogatych, wartościowych, przyjemnych przeżyć emocjonalnych (warunek 4). Wyzwania podejmowane będą w kooperacji z partnerem (partnerami) brydżowym, udział w turniejach umożliwi nawiązywanie dodatkowych relacji, które z pewnością przeniosą się na inne pola życiowe (warunek 2).

Prof. Błajet jest przykładem badacza, który z powodzeniem łączy naukę i sport. Doświadczenie sportowe i trenerskie łączy z pracą naukową, a jego zainteresowania naukowo-badawcze od samego początku kariery lokują się na pograniczu antropologii pedagogicznej i pedagogiki sportu. Dziś widoczne jest jego zaangażowanie w mentalne dyscypliny sportu oraz zagadnienie Play and Lifelong Learning.

Tomasz Górzyński

 

 

pozostałe wiadomości