Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki…

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla mnie będzie to rok szczególny – ostatni rok mojej ponad 20-letniej pracy we władzach Uczelni, poczynając od dyrektora instytutu, dziekana wydziału, prorektora i rektora. Dwie kolejne kadencje rektorskie miały całkowicie różny charakter.

Pierwszą zdominowało wychodzenie z trudnej sytuacji finansowej, w której Uczelnia znalazła się głównie z powodu radykalnego spadku wpływów ze studiów niestacjonarnych. W drugiej kadencji, gdy udało się ustabilizować finanse, mogłem wraz ze współpracownikami zacząć wprowadzać pomysły mające na celu intensyfikację badań naukowych i wzrost międzynarodowego prestiżu naszej Uczelni.

Niewątpliwie cenne dla mnie były doświadczenia zdobyte podczas moich długoterminowych pobytów za granicą, między innymi na uniwersytetach w Wageningen, Giessen, York oraz w RIKEN (Wako i Yokohama) i Instytucie Maxa Plancka w Kolonii. Są to uczelnie i instytucje naukowe świetnie zarządzane i bardzo dobrze finansowane, o ugruntowanej międzynarodowej pozycji naukowej. Pod koniec ubiegłego wieku nasz Uniwersytet był Uczelnią w znacznej mierze nastawioną na kształcenie. Trudno było wtedy rywalizować z najlepszymi uczelniami europejskimi, ale taki wysiłek już poprzednie władze rektorskie podjęły, a obecne z powodzeniem kontynuują. Praca ta przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu liczby publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach światowych oraz liczby cytowań.

Oczywiście wpływ na pozycję Uniwersytetu miało również połączenie z Akademią Medyczną w Bydgoszczy. Dziś jesteśmy poważnym kandydatem do zdobycia statusu uczelni badawczej w konkursie ministerialnym. We wniosku konkursowym, przemyślanym i doskonale przygotowanym przez zespół prof. Włodzimierza Jaskólskiego widać wyraźnie, że Uniwersytet ma potencję dalszego rozwoju i może zagwarantować stały wzrost poziomu prowadzonych badań i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej. Uczelnia badawcza to nie tylko etykieta. To także większe środki na działania skierowane na wzrost efektywności naukowej i partnerstwo międzynarodowe, a co za tym idzie, większe możliwości stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju talentów. Chcemy, by Uniwersytet przyciągał ludzi najzdolniejszych, którzy zechcą wiązać z Uniwersytetem swoją przyszłość. Tylko wtedy możemy mierzyć się z najlepszymi uczelniami polskimi i europejskimi oraz realizować swoje ważne cele – kształcić młodzież na najwyższym poziomie i realnie wpływać na rozwój społeczeństw.

Obecna stabilna sytuacja finansowa i wsparcie ministerstwa pozawalają nam na śmiałe inwestycje, związane z pomysłami na dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny Uczelni. W 2020 roku ukończymy przebudowę budynku po Akademickiej Przychodni Lekarskiej na potrzeby Katedry Psychologii. Warto podkreślić, że studia psychologiczne w krótkim czasie stały się na naszej Uczelni jednymi z najbardziej prestiżowych; w tym roku o jedno miejsce ubiegło się przeszło siedmiu kandydatów. Natomiast w 2021 roku ukończymy budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej – zaplecza kliniczno-dydaktycznego kolejnego nowego kierunku, który odniósł sukces rekrutacyjny; w tym roku o jedno miejsce ubiegało się prawie siedem osób. Nieco wcześniej zakończymy rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, inwestycję realizowaną z myślą nie tylko o studentach kierunku sport i wellness oraz studentach-sportowcach, beneficjentach unikatowego w skali kraju programu kariery dwutorowej. Inwestycja ta skierowana jest do całej społeczności akademickiej i do mieszkańców miasta. Jesteśmy ponadto w trakcie budowy wyczekiwanego od wielu lat Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Przed końcem kadencji planujemy rozpocząć prace projektowe Centrum Nauk Technicznych, na potrzeby naszych obecnych i planowanych kierunków inżynierskich oraz Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Życzę Państwu w nowym roku akademickim wielu nowych wyzwań zawodowych. Niech praca naukowa i dydaktyczna będzie źródłem satysfakcji i niespodzianek. Niech nauka na naszej Uczelni dla Was, Drodzy Studenci, będzie ważnym etapem rozwoju.

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn

pozostałe wiadomości