Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowo wstępne

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Z wielką satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników „Głos Uczelni” w nowej – całkowicie różnej od poprzednich – odsłonie. Najstarsze polskie czasopismo akademickie zmienia nie tylko szatę graficzną, objętość i cykl wydawniczy. Przede wszystkim zmienia się koncepcja jego zawartości merytorycznej i sposobu funkcjonowania w przestrzeni medialnej. „Głos” staje się periodykiem ściśle popularnonaukowym, skupionym na najnowszych i najciekawszych dokonaniach naszych pracowników, doktorantów i studentów. 

Przedstawiamy Państwu jeden z wielu projektów związanych z dążeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do osiągnięcia statusu elitarnej uczelni badawczej. Nasz Uniwersytet dynamicznie się zmienia, zmienić się więc musi również jego „Głos”.

„Głos Uczelni” będzie przedstawiać życie naszego Uniwersytetu poprzez osiągnięcia i zainteresowania członków jego społeczności; w większym stopniu skupiać się na ludziach, ich pracy naukowo-badawczej, zainteresowaniach kulturą i osiągnięciach sportowych. Chcemy intensywniej wykorzystać indywidualny potencjał członków naszej wspólnoty, przedstawiać fascynujące osobowości, objaśniać złożone problemy badawcze, opisywać pasje i marzenia naukowe oraz drogi dążenia do ich realizacji, wreszcie – prezentować efekty wieloletniej pracy. Będziemy także bacznie przyglądać się ważnym dla światowej nauki i szkolnictwa wyższego kwestiom, nie lekceważąc przy tym spraw kraju i regionu – tematów istotnych dla naszej codzienności.

Chcemy z nowym „Głosem” dotrzeć do szerszego grona Czytelników. Zmieni się dystrybucja papierowej wersji pisma i – co ważniejsze – sposób jego funkcjonowania w Internecie. „Głos” będzie miał nową, atrakcyjną stronę internetową, która w przyszłości stanie się częścią nowego portalu uczelni, lepiej odpowiadającego już rozpoczętej, kompleksowej zmianie naszej strategii komunikacyjnej. Chcemy, by nasz „Głos” był nie tylko lekturą członków naszej społeczności, lecz także – by był słyszalny na zewnątrz, by sięgali po niego licealiści, nauczyciele, lekarze, urzędnicy i wszyscy ci, których ciekawią niezwykle dynamiczne zmiany w stanie wiedzy człowieka, którzy pragną uczestniczyć w dokonującej się na naszych oczach rewolucji naukowej i cywilizacyjnej.

Nowatorska koncepcja „Głosu” odpowiada na wieloletnie oczekiwania naszej społeczności akademickiej i pozostaje w zgodzie ze światowymi trendami rozwoju mediów informacyjnych. Stanowi efekt wielomiesięcznej pracy zespołu, któremu przewodniczyłem. W jego skład wchodzili pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora ds. promocji Mieczysław Kunz, zastępca kanclerza Tomasz Jędrzejewski, rzecznik prasowy Marcin Czyżniewski, Wojciech Peszyński z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz kierownik Działu Promocji i Informacji Aleksander Anikowski. Autorem projektu graficznego i nowego logo „Głosu” jest Nikodem Pręgowski z Wydziału Sztuk Pięknych. Funkcję redaktora naczelnego będzie pełnił jak dotąd Winicjusz Schulz. Bardzo dziękuję tym i wszystkim innym osobom zaangażowanym w projekt za wytężoną pracę, ciekawe pomysły i niesłabnący entuzjazm.

Życzę Czytelnikom wspaniałej, interesującej lektury. Niech nowy „Głos Uczelni” stanie się istotną częścią Państwa intelektualnej przestrzeni, niech ożywia, inspiruje i łączy społeczność akademicką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wojciech Wysota

prorektor ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym

pozostałe wiadomości