Winicjusz Schulz
I NAUKA, I SPORT
Fot. Andrzej Romański

Wiele prestiżowych uczelni na świecie szczyci się tym, że w ich murach studiują wybitni sportowcy. W Polsce przez dziesięciolecia studiujący sportowiec kojarzył się głównie z Akademiami Wychowania Fizycznego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika wdraża nowatorski i unikatowy program, dzięki któremu toruńska uczelnia będzie mogła zaoferować taki sposób studiowania (i to rożnych kierunków), by nie odbywało się to kosztem sportowej kariery.

Kariera dwutorowa studenta-sportowca - tak nazywa się ten kompleksowy projekt, którego złożenia zaprezentowano podczas specjalnej konferencji prasowej w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Funkcjonować zacznie w roku akademickim 2018/2019. W konferencji, która odbyła się 27 kwietnia, wzięli udział: prof. Andrzej Sokala - prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej, prof. Piotr Błajet - dyrektor UCS UMK, Tomasz Górzyński - zastępca dyrektora UCS, Maciej Wiśniewski - prezes Klubu Twarde Pierniki Toruń i przedstawiciel sportów drużynowych, Michał Jackowiak - prezes Akademii Copernicus i przedstawiciel sportów indywidualnych, Anna Błaszkowska - przedstawicielka Zarządu Głównego AZS oraz judoczka Anna Załęczna (na zdjęciu) - studentka turystyki i rekreacji na UMK.

Senat UMK na kwietniowym posiedzeniu wprowadził takie zmiany w Regulaminie studiów, które umożliwią czynnym wyczynowym sportowcom efektywnie łączyćkarierę sportową ze studiami. Każdy taki student może liczyć na pomoc tutora sportowego oraz tutora naukowego.

O unikatowości toruńskiej oferty świadczy to, że nie ogranicza się ona do jednego lub kilku kierunków dedykowanych sportowcom. Program dotyczyć będzie wszystkich oferowanych kierunków na UMK, ale powstaje też lista kierunków studiów preferowanych w programie, czyli takich, na których relatywnie łatwiejsze będzie połączenie zajęć uniwersyteckich i intensywnych treningów.

Osoby przyjęte do Programu kariera dwutorowa będą mogłystudiować w trybie indywidualnym. Nie chodzi tu jedynie o elastyczny dobór form nauczania, terminów uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów, ale także na przykład o pierwszeństwo w indywidualnym wyborze grupy zajęciowej, wykorzystywanie metod i technik kształcenia na odległość.

Student-sportowiec, uczestnik Programu, będzie zatem trafiał pod opiekę dydaktyczno-naukową tutora (na wydziale prowadzącym kierunek), który pomoże uzgodnić z wykładowcami zasady udziału w zajęciach (bądź samodzielnej nauki), terminy zaliczeń oraz egzaminów.

Przewidziano także dla wybitnych sportowców urlopy krótkie i długoterminowe. To w sytuacji, gdy student-sportowiec będzie przygotowywał się do udziału w bardzo ważnych imprezach sportowych, np. rangi mistrzostw kontynentu, świata czy olimpiady.

Uniwersytet wesprze także najwybitniejszych sportowców, którzy zostaną studentami UMK, stypendiami rektorskimi. Potem będą mogli otrzymywać także stypendia sportowe za osiągane wyniki.