ĆWIERĆ WIEKU WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
Fot. nadesłana

W tym roku Wydział Matematyki i Informatyki kończy 25 lat. Uroczystość zorganizowaną z tej okazji 25 kwietnia zaszczycili swą obecnością m.in.: prof. Andrzej Sokala, prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej oraz przedstawiciele obecnych i dawnych władz oraz władz WFAiIS - dziekan prof. Włodzimierz Jaskólski, prodziekan prof. Winicjusz Drozdowski. Obecny był też były dziekan prof. Franciszek Rozpłoch.

Do auli w budynku przy ul. Chopina przybyli też pracownicy, emerytowani i obecni, WMiI i dawnego "Mat-Fiz-Chem", wśród nich dr Cecylia Iwaniszewska - jedna z pierwszych absolwentek toruńskiej matematyki.

Uroczystość otworzył dziekan WMiI, prof. Sławomir Rybicki. Następnie gratulacje i życzenia w ciepłych słowach złożył matematykom i informatykom rektor Andrzej Sokala.

W programie uroczystości znalazły się wystąpienia nawiązujące do "prehistorii" Wydziału. Dr Bogumiła Klemp-Dyczek opowiedziała o początkach matematyki na UMK, dużo uwagi poświęcając postaci prof. Stanisława Jaśkowskiego. O jego działalności naukowej mówił w kolejnym wykładzie prof. Marek Nasieniewski z Katedry Logiki WH. Część oficjalną zakończył pierwszy dziekan WMiI, prof. Daniel Simson, który przedstawił swoje refleksje na temat toruńskiej matematyki dawnej i dzisiejszej, przypomniał też historię powstania i symbolikę dawnego logo Wydziału.

Następnie głos zabrała dr Cecylia Iwaniszewska, która przekazała życzenia i gratulacje w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Toruniu. Uroczystość zakończył dziekan WMiI, odczytując list gratulacyjny od dziekana Wydziału Chemii.

Spotkanie na WMiI było okazją do wielu wspomnień, a skłaniały do nich także historyczne zdjęcia eksponowane przed aulą i wyświetlane w czasie uroczystości.

(w)