Winicjusz Schulz
OD MATURY DO INDEKSU
Fot. Andrzej Romański

Maj - gorący czas dla maturzystów. Najpierw obligatoryjna część egzaminów, potem te wybrane - już pod kątem wymarzonych studiów. Postanowiliśmy nieco ułatwić życie abiturientom (i ich rodzicom), prezentując panoramę tego, co na UMK studiować można i przekazując cenne doświadczenia z ostatniej, minionej rekrutacji. Wprawdzie maturzyści decyzji o wyborze przedmiotów już zmienić nie mogą, ale marzenia o studiach niemal do ostatniej chwili można jeszcze tak!

Dla uproszczenia i tak już złożonego tematu ograniczymy się do oferty studiów stacjonarnych w języku polskim, bo te interesują zdecydowaną większość kandydatów. W roku akademickim 2018/2019 na kandydatów czekać będzie 5896 miejsc na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz 3016 - na studiach II stopnia. Do tego dodać trzeba jeszcze miejsca na kierunku lekarskim (limit wyznacza Ministerstwo Zdrowia) - w zeszłym roku było to pierwotnie 200 miejsc, ale ostatecznie przyjęto 268 osób.

15 maja rozpoczyna się rejestracja kandydatów. Warto sprawdzić (zarówno w kampusie toruńskim, jak i bydgoskim) do kiedy będzie możliwa, bo terminy mogą być różne w zależności od kierunku. Na większość kierunków przepustką są wyniki egzaminów maturalnych, ale są i takie, gdzie prowadzone są dodatkowe sprawdziany rekrutacyjne. Dotyczy to na przykład: konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury wnętrz, malarstwa, rzeźby, grafiki, sztuki mediów i edukacji wizualnej, teologii (sp. kapłańskiej), logopedii.

Podczas tegorocznej rekrutacji (bez uwzględnienia kierunku lekarskiego) najliczniejsze kierunki wśród studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich to: prawo (250 miejsc), finanse i rachunkowość (210 miejsc), ekonomia, zarządzanie (po 180 miejsc), administracja (150 miejsc), pedagogika (130 miejsc), fizjoterapia, pielęgniarstwo (po 120 miejsc), informatyka tzw. inżynierska (105 miejsc). Na drugim biegunie, czyli kierunków najbardziej kameralnych, wśród studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich znalazły się: filologia bałkańska (20 miejsc), astronomia, historia sztuki, język obcy w biznesie, komparatystyka literacko-kulturowa, krytyka artystyczna, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem arabskim, logopedia, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury, zarządzanie informacją i bibliologia (po 25 miejsc), sztuka mediów i edukacja wizualna (26 miejsc). Absolutnym rekordzistą pod względem kameralności (i tak jest już od lat) jest kierunek rzeźba na Wydziale Sztuk Pięknych, gdzie na kandydatów czeka na I roku... osiem miejsc.

Podczas kwietniowego posiedzenia Senatu UMK rektor prof. Andrzej Tretyn wskazał na fakt, że toruński uniwersytet może na tle innych uczelni poszczycić się szczególnie bogatą paletą kierunków studiów. Według danych udostępnionych przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich liczba kierunków na UMK wynosi 111 (wg nazw kierunków), z czego na kampus toruński przypadają 94 kierunki, zaś na Collegium Medicum 17 kierunków. Liczba kierunków pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 104, w tym w Toruniu 88, a w Bydgoszczy - 16. Kierunków studiów drugiego stopnia jest 57, w tym w Toruniu 49, zaś w Collegium Medicum - 8.

Sprawą zupełnie naturalną jest to, że są wydziały, które przyciągają tysiące kandydatów, są i takie, które, choćby z racji swej specyfiki i oferowanych kierunków, mogą liczyć na znacznie mniejsze zainteresowanie. Pewne prawidłowości widać od lat. Przyjrzyjmy się poszczególnym wydziałom, biorąc pod uwagę kryterium popularności (tu, co zrozumiałe, najświeższe dane pochodzą z ubiegłego roku). Jak nietrudno się domyślić najwięcej kandydatów w ubiegłym roku przyciągnął Wydział Lekarski: 4096 (w tym sam kierunek lekarski 3622), na drugim miejscu znalazł się Wydział Nauk o Zdrowiu (1935 kandydatów), na trzecim Wydział Filologiczny (1772), na czwartym Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1516), na piątym - Wydział Prawa i Administracji (1423). Gdy za kryterium weźmie się liczbę kandydatów na jedno miejsce (ale średnio na całym wydziale) także liderem był Wydział Lekarski (9,7 kandydata). Drugie miejsce należy się Wydziałowi Farmaceutycznemu (5,3), a trzecie - Wydziałowi Prawa i Administracji (3,6).

Przyjmując to samo kryterium, ale w odniesieniu do pojedynczych kierunków studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, jako absolutnego lidera trzeba wskazać kierunek lekarski (18,1 kandydata na jedno miejsce). Na drugim miejscu jest farmacja (8,6), na trzecim - filologia angielska (6,9), na czwartym - psychologia (6,2), a na piątym - kosmetologia (6,0), na szóstym - japonistyka (5,4). Ponad 5 kandydatów na jedno miejsce było także na biologii sądowej, komunikacji i psychologii w biznesie, zaś ponad czterech - na lingwistyce stosowanej (język włoski z językiem hiszpańskim oraz język francuski z językiem hiszpańskim), optyce okularowej z elementami optometrii, fizjoterapii, prawie.

Łącznie w roku akademickim 2017/2018 o przyjęcie na studia na UMK ubiegało się 22 616 kandydatów. Z tego grona na studia stacjonarne przyjęto 7 321 osób, a na studia niestacjonarne - 914 osób.

Podziękowania za pomoc dla Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Fot. Andrzej Romański