Marcin Lutomierski
KRASIŃSKI W NOWYM WYDANIU

Pod koniec 2017 r. (o czym już wstępnie informowaliśmy) w Wydawnictwie Naukowym UMK ukazało się nowe wydanie Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego pod redakcją naukową Mirosława Strzyżewskiego. Teraz przybliżamy kulisy tego przedsięwzięcia.

Projekt

Publikacja jest efektem pracy zespołu badawczego, który przez pięć lat przygotowywał naukową edycję w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu był Mirosław Strzyżewski - profesor zwyczajny w Instytucie Literatury Polskiej UMK, kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz dyrektor Wydawnictwa Naukowego. Zespół edytorów tworzyli przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu we współpracy z badaczami z kilku innych ośrodków naukowych w Polsce. W finalny etap prac nad wydaniem dzieł Krasińskiego byli również zaangażowani pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa oraz studenci z Edytorskiego Koła Naukowego "Wyjustowani".

Zawartość

Owocem pracy tych wielu osób jest osiem tomów dzieł Zygmunta Krasińskiego pomieszczonych w dwunastu woluminach: t. 1: Wiersze (oprac. Maciej Szargot), t. 2: Poematy (oprac. Maciej Szargot), t. 3: Dramaty, vol. 1-2 (oprac. Magdalena Bizior-Dombrowska), t. 4: Małe formy narracyjne (oprac. Dorota Kulczycka, Agnieszka Markuszewska, Barbara Linsztet, Marcin Lutomierski i Michał Sokulski), t. 5: Władysław Herman i dwór jego (oprac. Mirosław Strzyżewski, Barbara Linsztet i Magdalena Rajewska), t. 7: Pisma dyskursywne, vol. 1-2 (oprac. Bartłomiej Kuczkowski, tłum. z języka francuskiego Renata Jarzębowska-Sadkowska i Joanna Pietrzak-Thébault), t. 8: Aparat krytyczny (red. naukowa Agnieszka Markuszewska i Mirosław Strzyżewski).

Walory

Toruńska edycja utworów Krasińskiego jest wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze, konstrukcja wydania została pomyślana w taki sposób, że może służyć zarówno badaczom, jak i czytelnikom nieprofesjonalnym, którzy interesują się twórczością autora Psalmów przyszłości. Jest to wydanie naukowe (krytyczne, a więc uwzględniające różne warianty tekstowe zgromadzone w osobnym tomie) o walorach popularnych, ponieważ zawiera objaśnienia rzeczowe w postaci przypisów do każdego utworu. Po drugie, omawiana edycja jest pierwszym od stu lat tak obszernym wielotomowym i naukowym wydaniem, które przypomina w zupełnie nowym układzie bogactwo tematyczne i gatunkowe twórczości poety - kojarzonego przede wszystkim jako autora Nie-Boskiej komedii, Irydiona czy Przedświtu. Publikacja ma więc walor poznawczy i inspirujący, ponieważ prezentuje niemal cały (z wyjątkiem części listów) dorobek literacki jednego z poetów uznawanego za romantycznego wieszcza. Zgodnie z zasadami edytorstwa naukowego tekst utworów został oczyszczony z ewidentnych błędów pióra i błędów druku oraz zmodernizowany w taki sposób, żeby zachować swoistości językowe poety, a jednocześnie nie odstraszać czytelnika archaiczną pisownią. Zgodnie z przyjętą przez prof. Strzyżewskiego zasadą, Krasiński ma być - i wierzymy, że jest - do czytania. Należy również podkreślić, że nowe wydanie dzieł zebranych nie zawiera żadnych treści interpretacyjnych, sugerujących odczytanie poszczególnych dzieł. Są za to informacje m.in. o dziejach tekstów, a także wykazy opracowań historycznoliterackich poświęconych każdemu z utworów. Jak mówi redaktor naukowy edycji: została ona "pomyślana tak, aby lektura całości dała rzeczywisty obraz twórczości poety, bez narzucania odbiorcy interpretacyjnych tropów, bez sztucznych i anachronicznych podziałów, które odziedziczyliśmy po wydaniach poprzedników" (https://edytorstwoumk.com). Po trzecie, wszystkie tomy ukazały się jednocześnie, co jest ewenementem w kręgu polskiego edytorstwa naukowego. Zazwyczaj bowiem poszczególne tomy dzieł pisarzy wydawane są w dużych odstępach czasowych, z kilku- lub kilkunastoletnim opóźnieniem, a niektóre tego typu prace są wstrzymywane na całe dekady.

***

Dzieła zebrane Krasińskiego są do nabycia w dobrych księgarniach na terenie całego kraju w regularnej cenie: 475 zł (edycja limitowana - oprawa twarda) i 230 zł (oprawa miękka). Książki można również zakupić w sklepie internetowym Wydawnictwa w promocyjnych cenach - odpowiednio - 380 zł i 184 zł. Zapraszamy do lektury.

Dr Marcin Lutomierski jest pracownikiem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Fot. Mirosława Buczyńska