Winicjusz Schulz
MILIONY DLA UMK
Fot. Andrzej Romański

7 marca w Muzeum Uniwersyteckim odbyła się konferencja prasowa z udziałem rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna oraz posłanki na Sejm RP Iwony Michałek (oboje na zdjęciu), która wręczyła Rektorowi UMK symboliczny czek na kwotę prawie 39 mln zł. Uniwersytet pozyskał taką sumę w konkursie "Zintegrowane Programy Uczelni" zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Warto dodać, że Zintegrowane Programy Uczelni to projekt adresowany do środowisk naukowych i akademickich. Ma na celu finansowe wsparcie uczelni w takich sferach jak dostosowanie programów kształcenia uczelni do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie i realizację wysokiej jakości programów stażowych oraz studiów doktoranckich, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni, a także na poprawę funkcjonowania samych uczelni. W aplikowaniu o środki z tego projektu UMK okazał się bardzo skuteczny, wyprzedzając takie uczelnie jak choćby Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński.

Rektor UMK przedstawił szczegóły nagrodzonego w konkursie projektu "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni". Przy okazji też przypomniał szereg innych sukcesów UMK w pozyskiwaniu środków na inwestycje w rozwój toruńskiego Uniwersytetu. Rektor w tym kontekście wymienił m.in. projekty inwestycyjne, które dzięki umowom podpisanym w ramach Kontraktu Terytorialnego będą realizowane na UMK w najbliższych latach.

Podczas wspomnianej konferencji prasowej zapytaliśmy prof. Andrzeja Tretyna, na co wspomniane prawie 39 milionów złotych zostanie przeznaczone. środki te zainwestowane zostaną m.in. w komputeryzację UMK, dodatkowe zajęcia i staże (w tym zagraniczne) zwiększające kompetencje absolwentów, a także w stworzenie szkół doktorskich, jakie przewiduje nowa Konstytucja dla nauki.