W numerze
Rok  XXVII (XLIII),   nr  3 (385),   Marzec  2018
PRZEMÓWIENIE JM REKTORA NA ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 2018
OŚWIADCZENIE REKTORA UMK
STYPENDIA ZA PUBLIKACJE
MEDALE DLA ZASŁUŻONYCH
KANCLERZE WOKÓŁ WYZWAŃ
NASZ PROFESOR W "NATURE"
Z SENATU
KONSTYTUCJA DLA NAUKI
Z NASA NA UMK
ŚRODOWISKO POPIERA
NIE WYOBRAŻAM SOBIE ŻYCIA BEZ PRACY
LUTOSŁAW WOLNIEWICZ I CZ±STECZKA H2
W KIERUNKU NAUK TECHNICZNYCH
SPOTYKAM FANTASTYCZNYCH LUDZI!
FIZYKA, KONSERWACJA, ADMINISTRACJA
TYSI±CE EKSLIBRISÓW
NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UMK
xD
SMAK KOPERNIKA
SACRUM I PROFANUM NASZEJ RZECZYWISTO¦CI
UMK NA STARYCH TAŚMACH FILMOWYCH
RODZINNE DROGI
JUBILEUSZOWY ROK W AKADEMICKIM CENTRUM KULTURY I SZTUKI "OD NOWA"
OD NOWA ZAPRASZA
KARATEKA NA MISTRZOWSKIM PODIUM
PRZY MISTRZOWSKICH SZACHOWNICACH
GŁOS NA STRONIE
ZARAZ WRACAM