SWOBODA I NOWOCZESNOŚĆ
Z prof. dr. hab. Bronisławem Siemienieckim, pomysłodawcą pedagogiki medialnej, nowego kierunku studiów na UMK, rozmawiają Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska
Fot. Andrzej Romański

- Dlaczego pedagogika medialna w formie online? Skąd ten pomysł?

- Pomysł kierunku studiów pojawił się wraz z gwałtownym rozwojem Internetu i zjawiskiem konwergencji mediów. Od dawna miałem taki zamysł, by umożliwić studiowanie osobom w różnym wieku, mieszkającym poza granicami kraju, pracującym czy pozostającym w domu z innych przyczyn. Katedra, której jestem kierownikiem, ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie merytoryczne i metodyczne. Z pewnością również ten kierunek studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, który poszukuje ludzi z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do pracy w różnych środowiskach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, usługowo-przemysłowych a nawet ekonomicznych. Wielokrotnie także sami studenci naszej uczelni zgłaszali chęć studiowania przez Internet.

- Każdy może studiować na takim kierunku studiów?

- Każda osoba dorosła, posiadająca świadectwo maturalne oraz umiejętność uczenia się i chęć własnego rozwoju.

- Co wyróżnia pedagogikę medialną spośród pozostałych kierunków pedagogicznych?

- Celem kształcenia na tym kierunku studiów jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, mediów i pedagogiki. Umiejętności, które nabędzie absolwent powinny pozwolić mu rozumieć komunikaty medialne, opracowywać i realizować poprawne metodycznie szkolenia e-learningowe, projektować interaktywne materiały edukacyjne, tworzyć projekty graficzne, animacje komputerowe, wykonać obróbkę dźwięku itp.

Atutem kierunku jest forma zajęć, którą rekrutowani studenci wskazywali jako istotny argument, na rzecz wygody studiowania. Studenci posiadają dostęp do kursów multimedialnych na platformie edukacyjnej Moodle, dzięki czemu mają nieograniczony kontakt z treściami oraz uczą się systematycznej pracy i planowania własnego czasu nauki.

Interesującymi perspektywami są także: możliwość odbywania zagranicznych wyjazdów studyjnych czy sposobność publikowania tekstów zdolnych studentów na łamach czasopisma „Cognitive Science - New Media - Education” w dziale Debiuty naukowe, do czego szczerze zachęcam.

- Co można robić po takich studiach?

- Możliwości jest wiele. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania szkoleń e-learningowych, tworzenia zasobów edukacyjnych, umiejętnego wykorzystywania nowych mediów w procesie kształcenia oraz przygotowania innych osób do refleksyjnego i krytycznego odbioru przekazów medialnych.

Absolwent będzie mógł pełnić funkcje dydaktyka medialnego, e-nauczyciela lub e-metodyka w instytucjach edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i samorządowych, w firmach, mediach, agencjach reklamowych, wydawnictwach czy organizacjach pozarządowych.

- Jakie są dalsze plany?

- Planujemy uruchomienie nowej specjalności nauczycielskiej umożliwiającej nauczanie przedmiotów informatycznych na etapie szkoły podstawowej, gdzie nasi absolwenci znajdą zatrudnienie i możliwości rozwoju zawodowego. Kolejnym zamierzeniem jest utworzenie sekcji Koła Naukowego Młodych Pedagogów Medialnych, którzy wraz z nami podejmą wartościowe inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwijania i promowania wiedzy, umiejętności z zakresu technologii informacyjnych i mediów.

Jest to idealny kierunek studiów dla osób oczekujących indywidualizacji oraz swobody w wyborze miejsca i czasu uczenia się. Efektywność studiowania na kierunku pedagogika medialna w formie online zapewni właściwa motywacja studentów oraz ich umiejętność samodzielnego uczenia się.

- Dziękujemy za rozmowę.

Od roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ofercie studiów znajduje się nowy kierunek studiów stacjonarnych realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych - pedagogika medialna.

Zespół Pracowników Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji przygotował program 3-letnich studiów licencjackich, który może być częściowo realizowany przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia online.
Więcej informacji: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kandydaci/pedagogika-medialna-studia-i-stopnia-w-systemie-e-learning