Winicjusz Schulz
PIERWSZA Z DEBAT
Fot. Andrzej Romański

W tym roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK obchodzi 50-lecie istnienia. Kulminacja obchodów nastąpi w czerwcu, ale już teraz odbywają się ważne jubileuszowe wydarzenia.

Wydział postanowił zorganizować między innymi kilka debat poświęconych istotnym zagadnieniom zarówno gospodarczym, jak i akademickim aspektom ekonomii.

Pierwsza z debat, zatytułowana "Transformacja polskiej gospodarki", odbyła się 10 stycznia. Punktem wyjścia do niej był obszerny wywiad, jaki przeprowadził publicznie redaktor naczelny "Głosu Uczelni" Winicjusz Schulz z prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbietą Mączyńską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spotkanie było okazją do poruszenia wielu wątków związanych z wydarzeniami z przełomu lat 80. i 90. minionego wieku, kiedy to w Polsce zmieniał się ustrój, a towarzyszyły temu błyskawiczne, iście rewolucyjne, przemiany w gospodarce. Przypomniano tzw. plan Balcerowicza, początki prywatyzacji - i to nie tylko w jej powszechnym rozumieniu jako zamiany majątku państwowego w prywatny (jedno z pytań dotyczyło m.in. tzw. złodziejskiej prywatyzacji), ale i także rosnącego udziału sektora prywatnego w gospodarce polskiej, a także postawy wobec tego sektora. Pojawiły się także wątki związane z pozyskiwaniem kapitału, nowoczesnej myśli technicznej (tzw. high-tech), porzucaniem nieprzystającego do nowych czasów modelu planowania centralnego i gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Debatowano też o szansach i barierach kadrowych, choćby w takim aspekcie, gdy przywoływane były dotyczące tej kwestii wyniki badań toruńskich ekonomistów. Ze współczesnej perspektywy wydaje się bowiem oczywiste, że szybkie i radykalne reformy były konieczne, by przestawić gospodarkę PRL-u na zupełnie nowe tory gospodarki wolnorynkowej, ale wówczas "w epoce" opory wobec tego radykalizmu, postawy zachowawcze do rzadkich nie należały. Zarówno wśród pracowników, jak i kadry kierowniczej wiele osób uważało, że takie trudne czasy należy po prostu przeczekać.

Debata z udziałem prof. Mączyńskiej nie ograniczyła się jednak tylko do wydarzeń sprzed ponad ćwierćwiecza. Transformację potraktowano jako proces ciągły, trwający do dziś. I stąd w debacie pojawiły się wątki związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w tym bilansu zysków i strat - tak Polski, jak i Unii, a nawet wydarzenia z ostatnich tygodni, na przykład apel polskich autorytetów ekonomicznych do premiera Morawieckiego o podjęcie działań na rzecz przyjęcia euro przez Polskę.

W dyskusji głos zabrał m.in. prof. Stanisław Sudoł, który prowadził szereg badań nad transformacją polskiej gospodarki.

Fot. Andrzej Romański