Marcin Czyżniewski
W DOBRĄ STRONĘ
Fot. Andrzej Romański

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Toruniu: nowa ustawa o szkolnictwie wyższym była głównym tematem spotkania rektorów akademickich szkół wyższych, które po raz pierwszy odbyło się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. - Kierunek zmian jest dobry, ale trzeba popracować nad wieloma szczegółami - powtarzano w dyskusji.

UMK był gospodarzem posiedzenia Prezydium oraz odbywającego się raz na pół roku Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Torunia przyjechało ponad sto osób reprezentujących m.in. uniwersytety, politechniki, akademie medyczne, szkoły artystyczne, wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz uczelnie niepubliczne mające uprawnienia do doktoryzowania.

Gościem pierwszego dnia obrad był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Wspólnie z rektorami dyskutował o "Konstytucji dla nauki", czyli nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

- To była długa, rzeczowa wymiana uwag. Zgadzamy się, że kierunek jest poprawny, ale trzeba popracować nad wieloma szczegółami - mówił po spotkaniu z ministrem przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. - Dotyczy to przede wszystkim uściślenia relacji między rektorem a senatem i radą uczelni, a także spraw związanych z kształceniem.

Fot. Andrzej Romański

Obawy co do skutków przyjętych w ustawie rozwiązań wyrażali także rektorzy mniejszych uczelni. Chodzi przede wszystkim o wyraźny podział na uczelnie badawcze i skupiające się na kształceniu studentów. - W Toruniu i w przyszłym miesiącu w Zielonej Górze wypracujemy pewne rozwiązania, które z pewnością rozwieją obawy mniejszych uczelni - zapewniał wicepremier Gowin.

Rektorzy podkreślali, że nowa ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany, ale w ewolucyjny sposób. Teraz na rektorów, senaty i społeczność uczelni spadnie zadanie dostosowania się do nowych przepisów, zwłaszcza zaś wypracowania własnych rozwiązań niezawartych w ustawie. - Jedna ustawa zastępuje cztery dotychczasowe, już ten fakt wskazuje, że wiele decyzji będą musiały podjąć same uczelnie, pisząc niejako od nowa swoje statuty - wyjaśnia prof. Szmidt. - To zdecydowanie zwiększa autonomię uczelni, ale jest bardzo trudnym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o zorganizowanie wewnętrznych struktur i relacji.

Fot. Andrzej Romański

Zgromadzonych w Toruniu rektorów interesowało także to, czy ustawa ma szanse na przyjęcie przez rząd i parlament. Minister Gowin zapewniał, że jest na to duża szansa, a prace nad jej przyjęciem mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. - Wicepremier nie ma obaw co do tego, że kształt ustawy mógłby zostać jakoś zasadniczo z mieniony w trakcie procesu legislacyjnego. Liczy też na poparcie projektu przez kluby opozycji - mówił po spotkaniu z ministrem prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK i wiceprzewodniczący KRASP.

W przyjętej przez Zgromadzenie Plenarne uchwale napisano, że KRASP "docenia dotychczasowe działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zwłaszcza prowadzone szerokie konsultacje odbywające się w ramach konferencji tematycznych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki i innych spotkań, umożliwiające wymianę poglądów i dochodzenie - w wyniku merytorycznych dyskusji - do kompromisowych rozwiązań" i zadeklarowano "gotowość uczestniczenia w procesie doskonalenia projektu ustawy, także podczas dyskusji nad nim w komisjach parlamentarnych".

"Konstytucja dla nauki" nie była jedynym tematem spotkania rektorów. Dyskutowano m.in. o umiędzynarodowieniu uczelni oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i finansowania samej Konferencji. W drugim dniu obrad wybrano przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja poparła także stanowisko rektorów uczelni medycznych dotyczące postulatów lekarzy rezydentów.

- To było niezwykle owocne spotkanie. Usłyszałem wiele pochwał dla UMK za sprawną organizację konferencji - mówił rektor Andrzej Tretyn.

Fot. Andrzej Romański