Winicjusz Schulz
CZAS PRZEŁOMU
Fot. Andrzej Romański

W tym roku nie 1, lecz 2 października społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zainaugurowała nowy rok akademicki 2017/2018. I choć każda z dorocznych inauguracji ma charakter wyjątkowy ta była szczególna: odbyła się zaledwie w kilka dni po Narodowym Kongresie Nauki, podczas którego zaprezentowano przełomową koncepcję tzw. Konstytucji dla Nauki. Z kolei kilkanaście dni po inauguracji UMK był po raz pierwszy gospodarzem posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. O obu tych wydarzeniach piszemy oddzielnie w tym numerze Głosu.

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się wśród trzech procent najlepszych uczelni na świecie uwzględnianych w najnowszych rankingach QS i Times Higher Educations -dwóch, poza tzw. szanghajskim, najbardziej prestiżowych światowych rankingach. Nasza obecność w najważniejszych zestawieniach międzynarodowych to już tradycja - tymi słowy rozpoczął inauguracyjne przemówienie rektor UMK prof. Andrzej Tretyn (najważniejsze fragmenty tego przemówienie publikujemy oddzielnie). - Umacniamy pozycję piątego uniwersytetu w Polsce i jednej z dziesięciu najlepszych uczelni w kraju - dodał rektor. - Wspominam o tym nie tylko dlatego, że są to oczywiste sukcesy, a rankingi stają się jednym z podstawowych kryteriów nawiązywania współpracy naukowej i wyboru uczelni przez przyszłych studentów. Wspominam o tym, bo są one potwierdzeniem coraz większej siły naukowej naszej uczelni. Nie ma dla nas innej drogi jak budowa silnego uniwersytetu badawczego. Musimy dbać o to, by wyniki prowadzonych przez nas badań były dostrzegane i doceniane w świecie; dbać o wagę i znaczenie podejmowanych problemów badawczych i odpowiednią popularyzację osiąganych wyników. Publikowanie w najlepszych międzynarodowych czasopismach naukowych nie jest już kwestią wyboru, lecz koniecznością dla każdego pracownika naukowego naszej uczelni, niezależnie od dyscypliny badawczej i przedmiotu zainteresowań.

Prof. Andrzej Tretyn wiele uwagi poświęcił ważnym zadaniom i wyzwaniom, które w tych przełomowych czasach stają przed UMK. Niewątpliwie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym (nad jej rozwiązaniami nadal trwa debata) zmieni wiele także w funkcjonowaniu UMK. Potrzebny będzie nowy Statut UMK.

Rektor wspomniał także o planach poszerzenia oferty toruńskiego uniwersytetu o unikatowy w naszym regionie kierunek - medycyna weterynaryjna. Rektor przedstawił też zgromadzonym w auli UMK naukowców, którzy podjęli się trudu uruchomienia tych studiów już od przyszłego roku akademickiego. Projekt ten w znaczący sposób zamierzają wesprzeć władze Torunia.

Fot. Andrzej Romański

Gość specjalny uroczystości wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Sebastian Skuza także nawiązał do przełomowych wydarzeń w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym i odczytał list, jaki do społeczności akademickiej UMK skierował wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Szczególnie podniosłym akcentem inauguracji było wręczenie Specjalnego Wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana wybitnemu chirurgowi prof. dr. hab. n. med. Waldemarowi Jędrzejczykowi. Życie i dokonania Profesora obszernie zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze Głosu.

Znakomici pracownicy są podczas inauguracyjnej uroczystości nagradzani. Rektor wręczył nagrody I stopnia za całokształt osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych prof. dr. hab. Marianowi Grabowskiemu z Wydziału Teologicznego (w obszarze nauk humanistycznych); prof. dr. hab. Stanisławowi Salmonowiczowi z Wydziału Prawa i Administracji UMK (w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych) oraz prof. dr. hab. Władysławowi Sinkiewiczowi z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum (w obszarze nauk o życiu). Z kolei za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej nagrodę rektora otrzymał prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (w obszarze nauk ścisłych).

Tradycją inauguracji są także Nagrody "Archiwum Emigracji". Tegorocznymi laureatkami są dr Anna Ciarkowska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz mgr Jadwiga Malik z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas uroczystości rozpoczynającej nowy rok akademicki odbywa się także wręczenie nagród dla najlepszego absolwenta, najlepszego studenta i najlepszego studenta-sportowca UMK w minionym roku akademickim. Uhonorowane zostały mgr Julia Szczerbińska z Wydziału Sztuk Pięknych (Najlepszy Absolwent), Anna Maria Dobosiewicz z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum (Najlepszy Student) oraz Anna Załęczna z Wydziału Nauk o Ziemi (Najlepszy Student-Sportowiec). Z kolei tytuł najlepszego w minionym roku szkolnym ucznia ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie przypadł Aleksandrze Jankowskiej (obecnie uczennicy III klasy liceum).

Odbyło się także ślubowanie uczniów GiLA oraz immatrykulacja studentów I roku. Zgodnie z tradycją - w imieniu wszystkich studentów I roku ślubowanie złożyli ci, którzy na poszczególnych wydziałach uzyskali najlepsze wyniki podczas postępowania rekrutacyjnego

Wykład inauguracyjny zatytułowany "Świat pełen planet" zaprezentował astronom prof. dr hab. Andrzej Niedzielski. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki UMK.

Przed uroczystości w auli na Bielanach władze rektorskie i członkowie Senatu UMK złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona uczelni - Mikołaja Kopernika - na Rynku Staromiejskim.

Fot. Andrzej Romański