Joanna Słomkowska, Anna Domańska, Monika Kubiak
ANALIZA CYTOWAŃ

Analizę liczby cytowań przeprowadzono na podstawie baz: Web of Science all databases oraz Scopus, biorąc pod uwagę dwa parametry:

 • najczęściej cytowane prace,
 • najczęściej cytowanych aktywnych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Collegium Medicum UMK.

W obydwu przypadkach poddawane analizie były wyłącznie publikacje z zaznaczoną afiliacją UMK i CM UMK. Uwzględnione zostały wszystkie historyczne nazwy oraz znane oboczności, których ze względu na liczne odstępstwa od oficjalnego nazewnictwa jest bardzo dużo i niekiedy uniemożliwiają automatyczne przypisanie pracy do danej jednostki.

Za pracę cytowaną uznaje się publikację, na którą powołują się inni autorzy. Aby artykuł został zauważony, a następnie wykorzystany (zacytowany) przez innych, powinien zostać opublikowany w czasopismach, które są odnotowywane w dużych bazach bibliograficznych.

Baza Web of Science zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów
z czasopism naukowych, konferencji, książek oraz informacje o cytowaniach, obejmuje około 32 tysiące czasopism, 140 milionów rekordów, bilion cytowań, począwszy od 1900 roku.

Baza Scopus jest bazą bibliograficzno-bibliometryczną, zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych, serii książkowych oraz patenty. Scopus umożliwia przeszukiwanie ponad 22 tysięcy aktywnych, recenzowanych czasopism naukowych (ogółem 34 tysiące), posiada 69 milionów rekordów oraz 1,4 biliona cytowań, od 1970 roku. Ponadto indeksuje prace w druku, posiadające DOI (article in press).

Sposób przypisywania afiliacji poszczególnym autorom, w wymienionych bazach jest różny, co rzutuje niekiedy na spore różnice w ogólnej liczbie cytowań. Web of Science indeksuje cytowania na podstawie afiliacji podanej przy każdej pracy, natomiast Scopus całość dorobku danego autora przypisuje do jednostki wskazanej w najnowszej zindeksowanej pracy.

Liczba cytowań oraz wartość indeksu Hirscha nie są wartościami stałymi, zmieniają się z dnia na dzień, w miarę pojawiania się w bazach kolejnych publikacji oraz dalszym cytowaniem indeksowanych prac.

Zaprezentowana analiza cytowań przedstawia stan na koniec sierpnia 2017 roku.

Autorzy zaprezentowanych opracowań są pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej UMK.


ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH PUBLIKACJI W BAZIE WEB OF SCIENCE ALL DATABASES

z zaznaczoną w bazie afiliacją UMK oraz CM UMK - sierpień 2017

 1. Całkowita liczba cytowań (Total Times Cited): 1347
  Kolos, W; Wolniewicz, L
  Potential-Energy Curves for the X (1)Sigma(+)(g), b(3)Sigma(+)(u), and C (1)Pi(u) States of the Hydrogen Molecule
  JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 43 Issue: 7 Pages: 2429-2441 Published: 1965
   
 2. Całkowita liczba cytowań: 835
  Biniak, S; Szymanski, G; Siedlewski, J; Swiatkowski, A
  The characterization of activated carbons with oxygen and nitrogen surface groups
  CARBON Volume: 35 Issue: 12 Pages: 1799-1810 Published: 1997
   
 3. Całkowita liczba cytowań: 793
  Friml, J; Wisniewska, J; Benkova, E; Mendgen, K; Palme, K
  Lateral relocation of auxin efflux regulator PIN3 mediates tropism in Arabidopsis
  NATURE Volume: 415 Issue: 6873 Pages: 806-809 Published: 2002
   
 4. Całkowita liczba cytowań: 623
  Wojtkowski, M; Srinivasan, VJ; Ko, TH; Fujimoto, JG; Kowalczyk, A; Duker, JS
  Ultrahigh-resolution, high-speed, Fourier domain optical coherence tomography and methods for dispersion compensation
  OPTICS EXPRESS Volume: 12 Issue: 11 Pages: 2404-2422 Published: 2004
   
 5. Całkowita liczba cytowań: 584
  Wojtkowski, M; Leitgeb, R; Kowalczyk, A; Bajraszewski, T; Fercher, AF
  In vivo human retinal imaging by Fourier domain optical coherence tomography
  JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS Volume: 7 Issue: 3 Pages: 457-463 Published: 2002
   
 6. Całkowita liczba cytowań: 583
  Reid, M.J.; Menten, K.M.; Zheng, X.W; Brunthaler, A.; Moscadelli, L.; Xu, Y.; Zhang, B; Sato, M.; Honma, M.; Hirota, T.; Hachisuka, K.; Choi, Y.K.; Moellenbrock, G.A.; Bartkiewicz, A.
  Trigonometric parallaxes of massive star-forming regions. VI. Galactic structure, fundamental parameters, and noncircular motions
  ASTROPHYSICAL JOURNAL Volume: 700 Issue: 1 Pages: 137-148 Published: 2009
   
 7. Całkowita liczba cytowań: 568
  McCabe, Nuala; Turner, Nicholas C.; Lord, Christopher J.; et al. (Zdzienicka Z.M.)
  Deficiency in the repair of DNA damage by homologous recombination and sensitivity to poly(ADP-ribose) polymerase inhibition
  CANCER RESEARCH Volume: 66 Issue: 16 Pages: 8109-8115 Published: AUG 15 2006
   
 8. Całkowita liczba cytowań: 515
  Petrasek, J; Mravec, J; Bouchard, R ; Blakeslee, JJ; Abas, M; Seifertova, D; Wisniewska, J; Tadele, Z ; Kubes, M; Covanova, M; Dhonukshe, P; Skupa, P; Benkova, E; Perry, L; Krecek, P; Lee, OR; Fink, GR ; Geisler, M; Murphy, AS ; Luschnig, C; Zazimalova, E; Friml, J
  PIN proteins perform a rate-limiting function in cellular auxin efflux
  SCIENCE Volume: 312 Issue: 5775 Pages: 914-918 Published: 2006
   
 9. Całkowita liczba cytowań: 502
  Almeida-Neto, M; Guimaraes, P; Guimaraes, PR; Loyola, RD; Ulrich, W
  A consistent metric for nestedness analysis in ecological systems: reconciling concept and measurement
  OIKOS Volume: 117 Issue: 8 Pages: 1227-1239 Published: 2008
   
 10. Całkowita liczba cytowań: 487
  Friml, J; Benkova, E; Blilou, I; Wisniewska, J; Hamann, T; Ljung, K; Woody, S; Sandberg, G; Scheres, B; Jurgens, G; Palme, K
  AtPIN4 mediates sink-driven auxin gradients and root patterning in Arabidopsis
  CELL Volume: 108 Issue: 5 Pages: 661-673 Published: 2002
   
 11. Całkowita liczba cytowań: 447
  Wisniewska, J; Xu, J; Seifertova, D; Brewer, PB; Ruzicka, K; Blilou, I; Rouquie, D; Benkova, E; Scheres, B; Friml, J
  Polar PIN localization directs auxin flow in plants
  SCIENCE Volume: 312 Issue: 5775 Pages: 883-883 Published: 2006
   
 12. Całkowita liczba cytowań: 446
  Wojtkowski, M; Srinivasan, V; Fujimoto, JG; Ko, T; Schuman, JS; Kowalczyk, A; Duker, JS
  Three-dimensional retinal imaging with high-speed ultrahigh-resolution optical coherence tomography
  OPHTHALMOLOGY Volume: 112 Issue: 10 Pages: 1734-1746 Published: 2005
   
 13. Całkowita liczba cytowań: 418
  Chang, Ting-Tsung; Liaw, Yun-Fan; Wu, Shun-Sheng; et al. (Halota W.)
  Long-Term Entecavir Therapy Results in the Reversal of Fibrosis/Cirrhosis and Continued Histological Improvement in Patients with Chronic Hepatitis B
  HEPATOLOGY Volume: 52 Issue: 3 Pages: 886-893 Published: SEP 2010
   
 14. Całkowita liczba cytowań: 379
  Aharonian, F; Akhperjanian, AG; Barres de Almeida, U; i. in., Katarzynski, i in.
  Energy Spectrum of Cosmic-Ray Electrons at TeV Energies
  PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 101 Issue: 26 Article Number: 261104 Published: 2008
   
 15. Całkowita liczba cytowań: 377
  Actis, M; Agnetta, G; Aharonian, F; i in., Katarzynski, K; i in.
  Design concepts for the Cherenkov Telescope Array CTA: an advanced facility for ground-based high-energy gamma-ray astronomy
  EXPERIMENTAL ASTRONOMY Volume: 32 Issue: 3 Pages: 193-316 Published: 2011
   
 16. Times Cited: 343
  Gedik, CM; Collins, A; Dubois, J; et al. (m.in. Oliński R.)
  Group Author(s): ESCODD
  Establishing the background level of base oxidation in human lymphocyte DNA: results of an interlaboratory validation study
  FASEB JOURNAL Volume: 19 Issue: 1 Pages: 82-84 Published: JAN 2005
   
 17. Całkowita liczba cytowań: 341
  Vieten, A; Vanneste, S; Wisniewska, J; Benkova, E; Benjamins, R; Beeckman, T; Luschnig, C; Friml, J
  Functional redundancy of PIN proteins is accompanied by auxindependent cross-regulation of PIN expression
  DEVELOPMENT Volume: 132 Issue: 20 Pages: 4521-4531 Published: 2005
   
 18. Całkowita liczba cytowań: 324
  Abas, L; Benjamins, R; Malenica, N; Paciorek, T; Wisniewska, J; Moulinier-Anzola, JC; Sieberer, T; Friml, J; Luschnig, C
  Intracellular trafficking and proteolysis of the Arabidopsis auxin-efflux facilitator PIN2 are involved in root gravitropism
  NATURE CELL BIOLOGY Volume: 8 Issue: 3 Pages: 249-256 Published: 2006
   
 19. Całkowita liczba cytowań: 316
  Buszewski, B; Noga, S
  Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)-a powerful separation technique
  ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 402 Issue: 1 Pages: 231-247 Published: 2012
   
 20. Całkowita liczba cytowań: 316
  Ulrich, W; Almeida, M; Gotelli, NJ
  A consumer's guide to nestedness analysis
  OIKOS Volume: 118 Issue: 1 Pages: 3-17 Published: 2009
   
 21. Całkowita liczba cytowań: 304
  Leitgeb, RA; Schmetterer, L; Drexler, W; Fercher, AF; Zawadzki, RJ; Bajraszewski, T
  Real-time assessment of retinal blood flow with ultrafast acquisition by color Doppler Fourier domain optical coherence tomography
  OPTICS EXPRESS Volume: 11 Issue: 23 Pages: 3116-3121 Published: 2003
   
 22. Całkowita liczba cytowań: 302
  Reid, MJ; Menten, KM; Brunthaler, A; Zheng, XW; Dame, TM; Xu, Y; Wu, Y; Zhang, B; Sanna, A; Sato, M; Hachisuka, K; Choi, YK; Immer, K; Moscadelli, L; Rygl, KLJ; Bartkiewicz, A
  Trigonometric parallaxes of high mass star forming regions: the structure and kinematics of the Milky Way
  ASTROPHYSICAL JOURNAL Volume: 783 Issue: 2 Article Number: 130 Published: 2014
   
 23. Całkowita liczba cytowań: 301
  Buszewski, B; Kesy, M; Ligor, T; Amann, A
  Human exhaled air analytics: Biomarkers of diseases
  BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY Volume: 21 Issue: 6 Pages: 553-566 Published: 2007
   
 24. Całkowita liczba cytowań: 299
  Wojtkowski, M; Kowalczyk, A; Leitgeb, R; Fercher, AF
  Full range complex spectral optical coherence tomography technique in eye imaging
  OPTICS LETTERS Volume: 27 Issue: 16 Pages: 1415-1417 Published: 2002
   
 25. Całkowita liczba cytowań: 297
  Leitgeb, RA; Drexler, W; Unterhuber, A; Hermann, B; Bajraszewski, T; Le, T; Stingl, A; Fercher, AF
  Ultrahigh resolution Fourier domain optical coherence tomography
  OPTICS EXPRESS Volume: 12 Issue: 10 Pages: 2156-2165 Published: 2004
   
 26. Całkowita liczba cytowań: 286
  Chang, Ting-Tsung; Lai, Ching-Lung; Yoon, Seung Kew; et al. (Halota W.)
  Entecavir Treatment for up to 5 Years in Patients with Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B
  HEPATOLOGY Volume: 51 Issue: 2 Pages: 422-430 Published: FEB 2010
   
 27. Całkowita liczba cytowań: 277
  Brose, U; Jonsson, T; Berlow, EL; Warren, P; Banasek-Richter, C; Bersier, LF; Blanchard, JL; Brey, T; Carpenter, SR; Blandenier, MFC; Cushing, L; Dawah, HA; Dell, T; Edwards, F; Harper-Smith, S; Jacob, U; Ledger, ME; Martinez, ND; Memmott, J; Mintenbeck, K; Pinnegar, JK; Rall, BC; Rayner, TS; Reuman, DC; Ruess, L; Ulrich, W; Williams, RJ; Woodward, G; Cohen, JE
  Consumer-resource body-size relationships in natural food webs
  ECOLOGY Volume: 87 Issue: 10 Pages: 2411-2417 Published: OCT 2006
   
 28. Całkowita liczba cytowań: 275
  Aharonian, F; Akhperjanian, AG; Anton, G; i in. Katarzynski, K; i in.
  Probing the ATIC peak in the cosmic-ray electron spectrum with HESS
  ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volume: 508 Issue: 2 Pages: 561-564 Published: 009
   
 29. Całkowita liczba cytowań: 268
  Sprynskyy, M; Buszewski, B; Terzyk, AP; Namiesnik, J
  Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb2+, Cu2+, Ni2+, and Cd2+) adsorption on clinoptilolite
  JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 304 Issue: 1 Pages: 21-28
  Published: 2006
   
 30. Całkowita liczba cytowań: 265
  Jaskolski, W
  Confined many-electron systems
  PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS Volume: 271 Issue: 1 Pages: 1-66 Published: 1996
   
 31. Całkowita liczba cytowań: 259
  Sionkowska, A; Wisniewski, M; Skopinska, J; Kennedy, CJ; Wess, TJ
  Molecular interactions in collagen and chitosan blends
  BIOMATERIALS Volume: 25 Issue: 5 Pages: 795-801 Published: 2004
   
 32. Całkowita liczba cytowań: 259
  Zubko, VG; Mennella, V; Colangeli, L; Bussoletti, E
  Optical constants of cosmic carbon analogue grains .1. Simulation of clustering by a modified continuous distribution of ellipsoids
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
  Volume: 282 Issue: 4 Pages: 1321-1329 Published: 1996
   
 33. Całkowita liczba cytowań: 255
  Zawadzki, J
  Infrared-spectroscopy in surface-chemistry of carbons
  CHEMISTRY AND PHYSICS OF CARBON Volume: 21 Pages: 147-380 Published: 1989
   
 34. Całkowita liczba cytowań: 250
  Kukla, V; Kornatowski, J; Demuth, D; Gimus, I; Pfeifer, H; Rees, LVC; Schunk, S; Unger, KK; Karger, J
  NMR studies of single-file diffusion in unidimensional channel zeolites
  SCIENCE Volume: 272 Issue: 5262 Pages: 702-704 Published: 1996
   
 35. Całkowita liczba cytowań: 244
  WOLNIEWICZ, L
  RELATIVISTIC ENERGIES OF THE GROUND-STATE OF THE HYDROGEN MOLECULE
  JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  Volume: 99 Issue: 3 Pages: 1851-1868 Published: 1993
   
 36. Całkowita liczba cytowań: 240
  Cornberg, Markus; Razavi, Homie A.; Alberti, Alfredo; et al. (Halota W.)
  A systematic review of hepatitis C virus epidemiology in Europe, Canada and Israel
  LIVER INTERNATIONAL Volume: 31 Special Issue: SI Supplement: 2 Pages: 30-60 Published: JUL 2011
   
 37. Całkowita liczba cytowań: 237
  Sionkowska, A
  Current research on the blends of natural and synthetic polymers as new biomaterials: Review
  PROGRESS IN POLYMER SCIENCE
  Volume: 36 Issue: 9 Pages: 1254-1276 Published: 2011
   
 38. Całkowita liczba cytowań: 233
  Puziy, AM; Poddubnaya, OI; Socha, RP; Gurgul, J; Wisniewski, M
  XPS and NMR studies of phosphoric acid activated carbons
  CARBON Volume: 46 Issue: 15 Pages: 2113-2123 Published: 2008
   
 39. Całkowita liczba cytowań: 232
  Kolos, W; Wolniewicz L
  Variational calculation of long-range interaction between 2 ground-state hydrogen-atoms
  CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 24 Issue: 4 Pages: 457-460 Published: 1974
   
 40. Całkowita liczba cytowań: 225
  Acharya, BS; Actis, M; Aghajani, T; i in. Katarzynski, K; i in.
  Introducing the CTA concept
  ASTROPARTICLE PHYSICS Volume: 43 Special Issue: SI Pages: 3-18 Published: 2013
   
 41. Całkowita liczba cytowań: 221
  Johnson, Richard J.; Perez-Pozo, Santos E.; Sautin, Yuri Y.; et al., (Manitius J.)
  Hypothesis: Could Excessive Fructose Intake and Uric Acid Cause Type 2 Diabetes?
  ENDOCRINE REVIEWS Volume: 30 Issue: 1 Pages: 96-116 Published: FEB 2009
   
 42. Całkowita liczba cytowań: 214
  Wojtkowski, M; Bajraszewski, T; Targowski, P; Kowalczyk, A
  Real-time in vivo imaging by high-speed spectral optical coherence tomography
  OPTICS LETTERS Volume: 28 Issue: 19 Pages: 1745-1747 Published: 2003
   
 43. Całkowita liczba cytowań: 211
  Bajguz, A; Tretyn, A
  The chemical characteristic and distribution of brassinosteroids in plants
  PHYTOCHEMISTRY Volume: 62 Issue: 7 Pages: 1027-1046 Article Number: PII S0031-9422(02)00656-8 Published: 2003
   
 44. Całkowita liczba cytowań: 210
  Vaze, MB; Pellicioli, A; Lee, SE; Ira, G; Liberi, G; Arbel-Eden, A; Foiani, M; Haber, JE
  Recovery from checkpoint-mediated arrest after repair of a double-strand break requires Srs2 helicase
  MOLECULAR CELL Volume: 10 Issue: 2 Pages: 373-385 Published: 2002
   
 45. Całkowita liczba cytowań: 210
  Levitus, M; Waisfisz, Q; Godthelp, BC; et al. (Zdzienicka M.Z.)
  The DNA helicase BRIP1 is defective in Fanconi anemia complementation group J
  NATURE GENETICS Volume: 37 Issue: 9 Pages: 934-935 Published: SEP 2005
   
 46. Całkowita liczba cytowań: 206
  Szymanski, GS; Karpinski, Z; Biniak, S; Swiatkowski, A
  The effect of the gradual thermal decomposition of surface oxygen species on the chemical and catalytic properties of oxidized activated carbon
  CARBON Volume: 40 Issue: 14 Pages: 2627-2639 Article Number: PII S0008-6223(02)00188-4 Published: 2002
   
 47. Całkowita liczba cytowań: 206
  Leitgeb, R; Wojtkowski, M; Kowalczyk, A; Hitzenberger, CK; Sticker, M; Fercher, AF
  Spectral measurement of absorption by spectroscopic frequency-domain optical coherence tomography
  OPTICS LETTERS Volume: 25 Issue: 11 Pages: 820-822 Published: 2000
   
 48. Całkowita liczba cytowań: 202
  Olinski, R; Gackowski, D; Foksinski, M; et al.
  Oxidative DNA damage: Assessment of the role in carcinogenesis, atherosclerosis, and acquired immunodeficiency syndrome
  FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 33 Issue: 2 Pages: 192-200 Article Number: PII S0891-5849(02)00878-X Published: JUL 15 2002
   
 49. Całkowita liczba cytowań: 201
  Bajtarevic, A; Ager, C; Pienz, M; Klieber, M; Schwarz, K; Ligor, M; Ligor, T; Filipiak, W; Denz, H; Fiegl, M; Hilbe, W; Weiss, W; Lukas, P; Jamnig, H; Hackl, M; Haidenberger, A; Buszewski, B; Miekisch, W; Schubert, J; Amann, A
  Noninvasive detection of lung cancer by analysis of exhaled breath
  BMC CANCER Volume: 9 Article Number: 348 Published: 2009
   
Powyższy wykaz prac posiada oryginalną pisownię zamieszczoną w bazie Web of Science - red.

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW W BAZIE SCOPUS

z zaznaczoną w bazie afiliacją UMK oraz CM UMK (sierpień 2017)

 1. Cytowano 1112 razy (Cited 1112 times)
  Gorini, V., Kossakowski, A., Sudarshan, E.C.G.
  Completely positive dynamical semigroups of N-level systems
  (1975) Journal of Mathematical Physics, 17 (5), pp. 821-825.
   
 2. Cytowano 1083 razy
  Kolos, W., Wolniewicz, L.
  Potential-energy curves for the X1?g+, b3?u+, and C1IIu states of the hydrogen molecule
  (1965) The Journal of Chemical Physics, 43 (7), pp. 2429-2441.
   
 3. Cytowano 858 razy
  Biniak, S., Szymański, G., Siedlewski, J., Świątkowski, A.
  The characterization of activated carbons with oxygen and nitrogen surface groups
  (1997) Carbon, 35 (12), pp. 1799-1810.
   
 4. Cytowano 796 razy
  Friml, J., Wisniewska, J., Benková, E., Mendgen, K., Palme, K.
  Lateral relocation of auxin efflux regulator PIN3 mediates tropism in Arabidopsis
  (2002) Nature, 415 (6873), pp. 806-809.
   
 5. Cytowano 707 razy
  Wojtkowski, M., Srinivasan, V.J., Ko, T.H., Fujimoto, J.G., Kowalczyk, A., Duker, J.S.
  Ultrahigh-resolution, high-speed, Fourier domain optical coherence tomography and methods for dispersion compensation
  (2004) Optics Express, 12 (11), pp. 2404-2422.
   
 6. Cytowano 662 razy
  Wojtkowski, M., Leitgeb, R., Kowalczyk, A., Bajraszewski, T., Fercher, A.F.
  In vivo human retinal imaging by Fourier domain optical coherence tomography
  (2002) Journal of Biomedical Optics, 7 (3), pp. 457-463.
   
 7. Cytowano 600 razy
  Dizdaroglu, M., Jaruga, P., Birincioglu, M., Rodriguez, H.
  Free radical-induced damage to DNA: Mechanisms and measurement
  (2002) Free Radical Biology and Medicine, 32 (11), pp. 1102-1115.
   
 8. Cytowano 590 razy
  McCabe, N., Turner, N.C., Lord, C.J., Kluzek, K., Białkowska, A., Swift, S., Giavara, S., O'Connor, M.J., Tutt, A.N., Zdzienicka, M.Z., Smith, G.C.M., Ashworth, A.
  Deficiency in the repair of DNA damage by homologous recombination and sensitivity to poly(ADP-ribose) polymerase inhibition
  (2006) Cancer Research, 66 (16), pp. 8109-8115.
   
 9. Cytowano 589 razy
  Gaubatz, U., Rudecki, P., Schiemann, S., Bergmann, K.
  Population transfer between molecular vibrational levels by stimulated Raman scattering with partially overlapping laserfields. A new concept and experimental results
  (1990) The Journal of Chemical Physics, 92 (9), pp. 5363-5376.
   
 10. Cytowano 587 razy
  Reid, M.J., Menten, K.M., Zheng, X.W., Brunthaler, A., Moscadelli, L., Xu, Y., Zhang, B., Sato, M., Honma, M., Hirota, T., Hachisuka, K., Choi, Y.K., Moellenbrock, G.A., Bartkiewicz, A.
  Trigonometric parallaxes of massive star-forming regions. VI. Galactic structure, fundamental parameters, and noncircular motions
  (2009) Astrophysical Journal, 700 (1), pp. 137-148.
   
 11. Cytowano 571 razy
  Jamiołkowski, A.
  Linear transformations which preserve trace and positive semidefiniteness of operators
  (1972) Reports on Mathematical Physics, 3 (4), pp. 275-278.
   
 12. Cytowano 526 razy
  Almeida-Neto, M., Guimaraes, P., Guimaraes Jr., P.R., Loyola, R.D., Ulrich, W.
  A consistent metric for nestedness analysis in ecological systems: Reconciling concept and measurement
  (2008) Oikos, 117 (8), pp. 1227-1239.
   
 13. Cytowano 512 razy
  Petrášek, J., Mravec, J., Bouchard, R., Blakeslee, J.J., Abas, M., Seifertová, D., Wiśniewska, J., Tadele, Z., Kubeš, M., Čovanová, M., Dhonukshe, P., Skůpa, P., Benková, E., Perry, L., Křeček, P., Lee, O.R., Fink, G.R., Geisler, M., Murphy, A.S., Luschnig, C., Zažímalová, E., Friml, J.
  PIN proteins perform a rate-limiting function in cellular auxin efflux
  (2006) Science, 312 (5775), pp. 914-918.
   
 14. Cytowano 494 razy
  Wojtkowski, M., Srinivasan, V., Fujimoto, J.G., Ko, T., Schuman, J.S., Kowalczyk, A., Duker, J.S.
  Three-dimensional retinal imaging with high-speed ultrahigh-resolution optical coherence tomography
  (2005) Ophthalmology, 112 (10), pp. 1734-1746.
   
 15. Cytowano 486 razy
  Friml, J., Benková, E., Blilou, I., Wisniewska, J., Hamann, T., Ljung, K., Woody, S., Sandberg, G., Scheres, B., Jürgens, G., Palme, K.
  AtPIN4 mediates sink-driven auxin gradients and root patterning in Arabidopsis
  (2002) Cell, 108 (5), pp. 661-673.
   
 16. Cytowano 475 razy
  Kolos, W., Wolniewicz, L.
  Accurate Adiabatic Treatment of the Ground State of the Hydrogen Molecule
  (1964) The Journal of Chemical Physics, 41 (12), pp. 3663-3673.
   
 17. Cytowano 458 razy
  Wisniewska, J., Xu, J., Seifartová, D., Brewer, P.B., Růžička, K., Blilou, L., Rouquié, D., Benková, E., Scheres, B., Friml, J.
  Polar PIN localization directs auxin flow in plants
  (2006) Science, 312 (5775), p. 883.
   
 18. Cytowano 437 razy
  Chang, T.-T., Liaw, Y.-F., Wu, S.-S., Schiff, E., Han, K.-H., Lai, C.-L., Safadi, R., Lee, S.S., Halota, W., Goodman, Z., Chi, Y.-C., Zhang, H., Hindes, R., Iloeje, U., Beebe, S., Kreter, B.
  Long-term entecavir therapy results in the reversal of fibrosis/cirrhosis and continued histological improvement in patients with chronic hepatitis B
  (2010) Hepatology, 52 (3), pp. 886-893.
   
 19. Cytowano 409 razy
  Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., Barres De Almeida, i in., Katarzyński, K., i in.
  Energy spectrum of cosmic-ray electrons at TeV energies
  (2008) Physical Review Letters, 101 (26), art. no. 261104, .
   
 20. Cytowano 406 razy
  Actis, M., Agnetta, G., Aharonian, F., i in., Katarzyński, K., i in.
  Design concepts for the Cherenkov Telescope Array CTA: An advanced facility for ground-based high-energy gamma-ray astronomy
  (2011) Experimental Astronomy, 32 (3), pp. 193-316.
   
 21. Cytowano 380 razy
  Ira, G., Malkova, A., Liberi, G., Foiani, M., Haber, J.E.
  Srs2 and Sgs1-Top3 Suppress Crossovers during Double-Strand Break Repair in Yeast
  (2003) Cell, 115 (4), pp. 401-411.
   
 22. Cytowano 376 razy
  Kołos, W., Wolniewicz, L.
  Polarizability of the hydrogen molecule
  (1967) The Journal of Chemical Physics, 46 (4), pp. 1426-1432.
   
 23. Cytowano 348 razy
  Vieten, A., Vanneste, S., Wiśniewska, J., Benková, E., Benjamins, R., Beeckman, T., Luschnig, C., Friml, J.
  Functional redundancy of PIN proteins is accompanied by auxin-dependent cross-regulation of PIN expression
  (2005) Development, 132 (20), pp. 4521-4531.
   
 24. Cytowano 344 razy
  Leitgeb, R.A., Drexler, W., Unterhuber, A., Hermann, B., Bajraszewski, T., Le, T., Stingl, A., Fercher, A.F.
  Ultrahigh resolution Fourier domain optical coherence tomography
  (2004) Optics Express, 12 (10), pp. 2156-2165.
   
 25. Cytowano 343 razy
  Leitgeb, R.A., Schmetterer, L., Drexler, W., Fercher, A.F., Zawadzki, R.J., Bajraszewski, T.
  Real-time assessment of retinal blood flow with ultrafast acquisition by color Doppler Fourier domain optical coherence tomography
  (2003) Optics Express, 11 (23), pp. 3116-3121.
   
 26. Cytowano 342 razy
  Buszewski, B., Noga, S.
  Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)-a powerful separation technique
  (2012) Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402 (1), pp. 231-247.
   
 27. Cytowano 332 razy
  Wojtkowski, M., Kowalczyk, A., Leitgeb, R., Fercher, A.F.
  Full range complex spectral optical coherence tomography technique in eye imaging
  (2002) Optics Letters, 27 (16), pp. 1415-1417.
   
 28. Cytowano 327 razy
  Schmitt, D.P., Allik, J., McCrae, i in., Szlendak, i in.
  The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations
  (2007) Journal of Cross-Cultural Psychology, 38 (2), pp. 173-212.
   
 29. Cytowano 325 razy
  Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., Anton, G., i in. , Katarzyński, K., i in.
  Probing the ATIC peak in the cosmic-ray electron spectrum with H.E.S.S.
  (2009) Astronomy and Astrophysics, 508 (2), pp. 561-564.
   
 30. Cytowano 323 razy
  Abas, L., Benjamins, R., Malenica, N., Paciorek, T.Tomasz, Wiśniewska, J., Moulinier-Anzola, J.C., Sieberer, T., Friml, J., Luschnig, C.
  Intracellular trafficking and proteolysis of the Arabidopsis auxin-efflux facilitator PIN2 are involved in root gravitropism
  (2006) Nature Cell Biology, 8 (3), pp. 249-256.
   
 31. Cytowano 317 razy
  Chang, T.-T., Lai, C.-L., Yoon, S.K., Lee, S.S., Coelho, H.S.M., Carrilho, F.J., Poordad, F., Halota, W., Horsmans, Y., Tsai, N., Zhang, H., Tenney, D.J., Tamez, R., Iloeje, U.
  Entecavir treatment for up to 5 years in patients with hepatitis b e antigen-positive chronic hepatitis B
  (2010) Hepatology, 51 (2), pp. 422-30.
   
 32. Cytowano 314 razy
  Ulrich, W., Almeida-Neto, M., Gotelli, N.J.
  A consumer's guide to nestedness analysis
  (2009) Oikos, 118 (1), pp. 3-17.
   
 33. Cytowano 314 razy
  Buszewski, B., Kesy, M., Ligor, T., Amann, A.
  Human exhaled air analytics: Biomarkers of diseases
  (2007) Biomedical Chromatography, 21 (6), pp. 553-566.
   
 34. Cytowano 308 razy
  Levitus, M., Waisfisz, Q., Godthelp, B.C., De Vries, Y., Hussain, S., Wiegant, W.W., Elghalbzouri-Maghrani, E., Steltenpool, J., Rooimans, M.A., Pals, G., Arwert, F., Mathew, C.G., Zdzienicka, M.Z., Hiom, K., De Winter, J.P., Joenje, H.
  The DNA helicase BRIP1 is defective in Fanconi anemia complementation group J
  (2005) Nature Genetics, 37 (9), pp. 934-935.
   
 35. Cytowano 298 razy
  Reid, M.J., Menten, K.M., Brunthaler, A., Zheng, X.W., Dame, T.M., Xu, Y., Wu, Y., Zhang, B., Sanna, A., Sato, M., Hachisuka, K., Choi, Y.K., Immer, K., Moscadelli, L., Rygl, K.L.J., Bartkiewicz, A.
  Trigonometric parallaxes of high mass star forming regions: The structure and kinematics of the milky way
  (2014) Astrophysical Journal, 783 (2), art. no. 130.
   
 36. Cytowano 294 razy
  Kowalski, K., Piecuch, P.
  Method of moments of coupled-cluster equations and the renormalized CCSD[T], CCSD(T), CCSD(TQ), and CCSDT(Q) approaches
  (2000) Journal of Chemical Physics, 113 (1), pp. 18-35.
   
 37. Cytowano 287 razy
  Sprynskyy, M., Buszewski, B., Terzyk, A.P., Namieśnik, J.
  Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb2+, Cu2+, Ni2+, and Cd2+) adsorption on clinoptilolite
  (2006) Journal of Colloid and Interface Science, 304 (1), pp. 21-28.
   
 38. Cytowano 286 razy
  Sionkowska, A.
  Current research on the blends of natural and synthetic polymers as new biomaterials: Review
  (2011) Progress in Polymer Science (Oxford), 36 (9), pp. 1254-1276.
   
 39. Cytowano 283 razy
  Kossakowski, A.
  On quantum statistical mechanics of non-Hamiltonian systems
  (1972) Reports on Mathematical Physics, 3 (4), pp. 247-274.
   
 40. Cytowano 277 razy
  Brose, U., Jonsson, T., Berlow, E.L., Warren, P., Banasek-Richter, C., Bersier, L.-F., Blanchard, J.L., Brey, T., Carpenter, S.R., Blandenier, M.-F.C., Cushing, L., Dawah, H.A., Dell, T., Edwards, F., Harper-Smith, S., Jacob, U., Ledger, M.E., Martinez, N.D., Memmott, J., Mintenbeck, K., Pinnegar, J.K., Rall, B.C., Rayner, T.S., Reuman, D.C., Ruess, L., Ulrich, W., Williams, R.J., Woodward, G., Cohen, J.E.
  Consumer-resource body-size relationships in natural food webs
  (2006) Ecology, 87 (10), pp. 2411-2417.
   
 41. Cytowano 275 razy
  Twycross, R., Greaves, M.W., Handwerker, H., Jones, E.A., Libretto, S.E., Szepietowski, J.C., Zylicz, Z.
  Itch: Scratching more than the surface
  (2003) QJM - Monthly Journal of the Association of Physicians, 96 (1), pp. 7-26.
   
 42. Cytowano 268 razy
  Acharya, B.S., Actis, M., Aghajani, T., i in., Katarzyński, K., i in.
  Introducing the CTA concept
  (2013) Astroparticle Physics, 43, pp. 3-18.
   
 43. Cytowano 266 razy
  Sionkowska, A., Wisniewski, M., Skopinska, J., Kennedy, C.J., Wess, T.J.
  Molecular interactions in collagen and chitosan blends
  (2004) Biomaterials, 25 (5), pp. 795-801.
   
 44. Cytowano 261 razy
  Jaskólski, W.
  Confined many-electron systems
  (1996) Physics Report, 271 (1), pp. 1-66.
   
 45. Cytowano 257 razy
  Kukla, V., Kornatowski, J., Demuth, D., Girnus, I., Pfeifer, H., Rees, L.V.C., Schunk, S., Unger, K.K., Kärger, J.
  NMR studies of single-file diffusion in unidimensional channel zeolites
  (1996) Science, 272 (5262), pp. 702-704.
   
 46. Cytowano 255 razy
  Kołos, W., Wolniewicz, L.
  Improved theoretical ground-state energy of the hydrogen molecule
  (1968) The Journal of Chemical Physics, 49 (1), pp. 465-466.
   
 47. Cytowano 254 razy
  Cornberg, M., Razavi, H.A., Alberti, A., Bernasconi, E., Buti, M., Cooper, C., Dalgard, O., Dillion, J.F., Flisiak, R., Forns, X., Frankova, S., Goldis, A., Goulis, I., Halota, W., Hunyady, B., Lagging, M., Largen, A., Makara, M., Manolakopoulos, S., Marcellin, P., Marinho, R.T., Pol, S., Poynard, T., Puoti, M., Sagalova, O., Sibbel, S., Simon, K., Wallace, C., Young, K., Yurdaydin, C., Zuckerman, E., Negro, F., Zeuzem, S.
  A systematic review of hepatitis C virus epidemiology in Europe, Canada and Israel
  (2011) Liver International, 31 (SUPPL. 2), pp. 30-60.
   
 48. Cytowano 253 razy
  Johnson, R.J., Perez-Pozo, S.E., Sautin, Y.Y., Manitius, J., Sanchez-Lozada, L.G., Feig, D.I., Shafiu, M., Segal, M., Glassock, R.J., Shimada, M., Roncal, C., Nakagawa, T.
  Hypothesis: Could excessive fructose intake and uric acid cause type 2 diabetes?
  (2009) Endocrine Reviews, 30 (1), pp. 96-116.
   
 49. Cytowano 251 razy
  Gorini, V., Frigerio, A., Verri, M., Kossakowski, A., Sudarshan, E.C.G.
  Properties of quantum Markovian master equations
  (1978) Reports on Mathematical Physics, 13 (2), pp. 149-173.
   
 50. Cytowano 248 razy
  Zubko, V.G., Mennella, V., Colangeli, L., Bussoletti, E.
  Optical constants of cosmic carbon analogue grains - I. Simulation of clustering by a modified continuous distribution of ellipsoids
  (1996) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 282 (4), pp. 1321-1329.
   
 51. Cytowano 247 razy
  Höss, M., Jaruga, P., Zastawny, T.H., Dizdaroglu, M., Pääbo, S.
  DNA damage and DMA sequence retrieval from ancient tissues
  (1996) Nucleic Acids Research, 24 (7), pp. 1304-1307.
   
 52. Cytowano 244 razy
  Wolniewicz, L.
  Relativistic energies of the ground state of the hydrogen molecule
  (1993) Journal of Chemical Physics, 99 (3), pp. 1851-1868.
   
 53. Cytowano 239 razy
  SŁUŻEWSKA, A., RYBAKOWSKI, J.K., LACIAK, M., MACKIEWICZ, A., SOBIESKA, M., WIKTOROWICV, K.
  Interleukin-6 Serum Levels in Depressed Patients before and after Treatment with Fluoxetine
  (1995) Annals of the New York Academy of Sciences, 762 (1), pp. 474-476.
   
 54. Cytowano 237 razy
  Pareek, C.S., Smoczynski, R., Tretyn, A.
  Sequencing technologies and genome sequencing
  (2011) Journal of Applied Genetics, 52 (4), pp. 413-435.
   
 55. Cytowano236 razy
  Wojtkowski, M., Bajraszewski, T., Targowski, P., Kowalczyk, A.
  Real-time in vivo imaging by high-speed spectral optical coherence tomography
  (2003) Optics Letters, 28 (19), pp. 1745-1747.
   
 56. Cytowano 235 razy
  Leitgeb, R., Wojtkowski, M., Kowalczyk, A., Hitzenberger, C.K., Sticker, M., Fercher, A.F.
  Spectral measurement of absorption by spectroscopic frequency-domain optical coherence tomography
  (2000) Optics Letters, 25 (11), pp. 820-822.
   
 57. Cytowano 232 razy
  Puziy, A.M., Poddubnaya, O.I., Socha, R.P., Gurgul, J., Wisniewski, M.
  XPS and NMR studies of phosphoric acid activated carbons
  (2008) Carbon, 46 (15), pp. 2113-2123.
   
 58. Cytowano 226 razy
  Bajtarevic, A., Ager, C., Pienz, M., Klieber, M., Schwarz, K., Ligor, M., Ligor, T., Filipiak, W., Denz, H., Fiegl, M., Hilbe, W., Weiss, W., Lukas, P., Jamnig, H., Hackl, M., Haidenberger, A., Buszewski, B., Miekisch, W., Schubert, J., Amann, A.
  Noninvasive detection of lung cancer by analysis of exhaled breath
  (2009) BMC Cancer, 9, art. no. 1471, p. 348.
   
 59. Cytowano 226 razy
  Bajguz, A., Tretyn, A.
  The chemical characteristic and distribution of brassinosteroids in plants
  (2003) Phytochemistry, 62 (7), pp. 1027-1046.
   
 60. Cytowano 224 razy
  Srinivasan, V.J., Wojtkowski, M., Witkin, A.J., Duker, J.S., Ko, T.H., Carvalho, M., Schuman, J.S., Kowalczyk, A., Fujimoto, J.G.
  High-Definition and 3-dimensional Imaging of Macular Pathologies with High-speed Ultrahigh-Resolution Optical Coherence Tomography
  (2006) Ophthalmology, 113 (11), pp. 2054.e1-2054.e14.
   
 61. Cytowano 222 razy
  Szymański, G.S., Karpiński, Z., Biniak, S., Świątkowski, A.
  The effect of the gradual thermal decomposition of surface oxygen species on the chemical and catalytic properties of oxidized activated carbon
  (2002) Carbon, 40 (14), pp. 2627-2639.
   
 62. Cytowano 219 razy
  Jaruga, P., Dizdaroglu, M.
  Repair of products of oxidative DNA base damage in human cells
  (1996) Nucleic Acids Research, 24 (8), pp. 1389-1394.
   
 63. Cytowano 217 razy
  Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allik, J., i in., Szlendak, T., i in.
  Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety: Tests from 52 Nations, 6 Continents, and 13 Islands
  (2003) Journal of Personality and Social Psychology, 85 (1), pp. 85-104.
   
 64. Cytowano 217 razy
  Olinski, R., Zastawny, T., Budzbon, J., Skokowski, J., Zegarski, W., Dizdaroglu, M.
  DNA base modifications in chromatin of human cancerous tissues
  (1992) FEBS Letters, 309 (2), pp. 193-198.
   
 65. Cytowano216 razy
  Vaze, M.B., Pellicioli, A., Lee, S.E., Ira, G., Liberi, G., Arbel-Eden, A., Foiani, M., Haber, J.E.
  Recovery from checkpoint-mediated arrest after repair of a double-strand break requires Srs2 helicase
  (2002) Molecular Cell, 10 (2), pp. 373-385.
   
 66. Cytowano 215 razy
  Szczesniak, M., Kwiatkowski, J.S., Szczepaniak, K., KuBulat, K., Person, W.B.
  Matrix Isolation Infrared Studies of Nucleic Acid Constituents. 5. Experimental Matrix-Isolation and Theoretical ab Initio SCF Molecular Orbital Studies of the Infrared Spectra of Cytosine Monomers
  (1988) Journal of the American Chemical Society, 110 (25), pp. 8319-8330.
   
 67. Cytowano 215 razy
  Olinski, R., Gackowski, D., Foksinski, M., Rozalski, R., Roszkowski, K., Jaruga, P.
  Oxidative DNA damage: Assessment of the role in carcinogenesis, atherosclerosis, and acquired immunodeficiency syndrome
  (2002) Free Radical Biology and Medicine, 33 (2), pp. 192-200.
   
 68. Cytowano 212 razy
  Kryszewski, W., Szulkin, A.
  Generalized linking theorem with an application to a semilinear schrödinger equation
  (1998) Advances in Differential Equations, 3 (3), pp. 441-472.
   
 69. Cytowano 211 razy
  Kołos, W., Wolniewicz, L.
  Nonadiabatic theory for diatomic molecules and its application to the hydrogen molecule
  (1963) Reviews of Modern Physics, 35 (3), pp. 473-483.
   
 70. Cytowano 210 razy
  Griffiths, H.R., Moller, L., Bartosz, G., Bast, A., Bertoni-Freddari, C., Collins, A., Cooke, M., Coolen, S., Haenen, G., Hoberg, A.-M., Loft, S., Lunec, J., Olinski, R., Parry, J., Pompella, A., Poulsen, H., Verhagen, H., Astley, S.B.
  Biomarkers
  (2002) Molecular Aspects of Medicine, 23 (1-3), pp. 101-208.
   
 71. Cytowano 205 razy
  Wojtkowski, M., Bajraszewski, T., Gorczyńska, I., Targowski, P., Kowalczyk, A., Wasilewski, W., Radzewicz, C.
  Ophthalmic imaging by spectral optical coherence tomography
  (2004) American Journal of Ophthalmology, 138 (3), pp. 412-419.
   
 72. Cytowano 205 razy
  Kolos, W., Wolniewicz, L.
  Variational Calculation Of The Long-Range Interaction Between Two Ground-State Hydrogen Atoms
  (1974) Chemical Physics Letters, 24 (4), pp. 457-460.
   
 73. Cytowano 202 razy
  Collins, A., Gedik, C., Vaughan, N., Wood, S., White, A., Dubois, J., Rees, J.-F., Loft, S., Moller, P., Poulsen, H., Cadet, J., Douki, T., Ravanat, J.-L., Sauvaigo, S., Faure, H., Morel, I., Morin, B., Epe, B., Phoa, N., Hartwig, A., Schwerdtle, T., Dolara, P., Giovannelli, L., Lodovici, M., Olinski, R., Bialkowski, K., Foksinski, M., Gackowski, D., Duračková, Z., Hlinčiková, L., Korytar, P., Sivonová, M., Dušinská, M., Mislanová, C., Vina, J., Möller, L., Hofer, T., Nygren, J., Gremaud, E., Herbert, K., Lunec, J., Wild, C., Hardie, L., Olliver, J., Smith, E.
  Measurement of DNA oxidation in human cells by chromatographic and enzymic methods
  (2003) Free Radical Biology and Medicine, 34 (8), pp. 1089-1099.
   
 74. Cytowano 201 razy
  Flisiak, R., Feinman, S.V., Jablkowski, M., Horban, A., Kryczka, W., Pawlowska, M., Heathcote, J.E., Mazzella, G., Vandelli, C., Nicolas-Métral, V., Grosgurin, P., Liz, J.S., Scalfaro, P., Porchet, H., Crabbé, R.
  The cyclophilin inhibitor debio 025 combined with PEG IFN?2a significantly reduces viral load in treatment-naive hepatitis C patients
  (2009) Hepatology, 49 (5), pp. 1460-1468.
   
 75. Cytowano 200 razy
  Jaruga, P., Zastawny, T.H., Skokowski, J., Dizdaroglu, M., Olinski, R.
  Oxidative DNA base damage and antioxidant enzyme activities in human lung cancer
  (1994) FEBS Letters, 341 (1), pp. 59-64.
Powyższy wykaz prac posiada oryginalną pisownię zamieszczoną w bazie Scopus
ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH
AKTYWNYCH ZAWODOWO PRACOWNIKÓW W BAZIE SCOPUS
z zaznaczoną w bazie afiliacją UMK i CM UMK (sierpień 2017)
Lp.
Autor
Wydział
Liczba cytowań
1
Buszewski Bogusław
WCh
7852
2
Wojtkowski Maciej
WFAiIS
5727
3
Oliński Ryszard
WFarm
5068
4
Kowalczyk Andrzej
WFAiIS
4973
5
Katarzyński Krzysztof
WFAiIS
4820
6
Terzyk Artur
WCh
3581
7
Ulrich Werner
WBiOŚ
3172
8
Sionkowska Alina
WCh
2827
9
Wiśniewska Justyna
WBiOŚ
2671
10
Gackowski Daniel
WFarm
2629
11
Sinkiewicz Władysław
WNOZ
2613
12
Biniak Stanisław
WCh
2268
13
Kaczmarek Halina
WCh
2098
14
Gauden Piotr
WCh
2065
15
Szłyk Edward
WCh
2031
16
Kujawski Wojciech
WCh
1940
17
Kubica Jacek
WL
1934
18
Ciuryło Roman
WFAiIS
1922
19
Skowroński Andrzej
WMiI
1858
20
Navarese Eliano
WNOZ
1811
21
Różalski Rafał
WFarm
1803
22
Foksiński Marek
WFarm
1791
23
Jawień Arkadiusz
WL
1769
24
Styczyński Jan
WL
1646
25
Wojtczak Andrzej
WCh
1631
26
Halota Waldemar
WL
1606
27
Duch Włodzisław
WFAiIS
1584
28
Szymański Grzegorz
WCh
1574
29
Simson Daniel
WMiI
1561
30
Soszyński Dariusz
WL
1530
31
Ligor Tomasz
WCh
1518
32
Wojtowicz Andrzej
WFAiIS
1487
33
Meller Jarosław
WFAiIS
1469
34
Szkulmowski Maciej
WFAiIS
1383
35
Manitius Jacek
WL
1374
36
Grzybowski Tomasz
WL
1350
37
Siomek Agnieszka
WFarm
1335
38
Chruściński Dariusz
WFAiIS
1324
39
Białkowski Karol
WFarm
1315
40
Polasik Marek
WCh
1307
41
Drewa Tomasz
WL
1264
42
Tretyn Andrzej
WBiOŚ
1263
43
Borkowska Alina
WNOZ
1253
44
Jaskólski Włodzimierz
WFAiIS
1239
45
Lisak Daniel
WFAiIS
1239
46
Bartkiewicz Anna
WFAiIS
1214
47
Koziński Marek
WL
1064
48
Targowski Piotr
WFAiIS
1050
49
Gorczyńska Iwona
WFAiIS
1008
50
Goździewski Krzysztof
WFAiIS
999
51
Haus Olga
WL
996
52
Kędziora-Kornatowska Kornelia
WNOZ
990
53
Furmaniak Sylwester
WCh
970
54
Skopińska-Wiśniewska Joanna
WCh
969
55
Jeka Sławomir
WNOZ
953
56
Drozdowski Winicjusz
WFAiIS
927
57
Marszałł Michał
WFarm
924
58
Sprynskyy Myroslav
WCh
905
59
Odrowąż-Sypniewska Grażyna
WFarm
899
60
Koter Stanisław
WCh
869
61
Kowalkowski Tomasz
WCh
861
62
Wicherek Łukasz
WNOZ
814
63
Włodarczyk Zbigniew
WL
797
64
Buciński Adam
WFarm
784
65
Kowalewski Janusz
WL
765
66
Wysocki Mariusz
WL
760
67
Firszt Franciszek
WFAiIS
754
68
Wiśniewski Marek
WCh
745
69
Nowak Wiesław
WFAiIS
727
70
Krajnik Małgorzata
WNOZ
726
71
Barysz Maria
WCh
724
72
Niedzielski Andrzej
WFAiIS
720
73
Łakomska Iwona
WCh
719
74
Szumski Michał
ICNT/WCh
705
75
Szkulmowska Anna
WFAiIS
682
76
Hanasz Michał
WFAiIS
680
77
Ligor Magdalena
WCh
665
78
Cysewski Piotr
WFarm
657
79
Pazderski Leszek
WCh
652
80
Szlendak Tomasz
WH
651
81
Stankiewicz Maria
WBiOŚ
647
82
Woźniak Alina
WL
639
83
Kaczmarek-Kędziera Anna
WCh
638
84
Rość Danuta
WFarm
633
85
Masłowski Piotr
WFAiIS
632
86
Maciejewski Gracjan
WFAiIS
622
87
Maćkowski Sebastian
WFAiIS
614
88
Szymczak Marian
WFAiS
609
89
Pawłowska Małgorzata
WL
605
90
Grzanka Alina
WL
595
91
Jóźwicki Wojciech
WNOZ
587
92
Trawiński Ryszard
WFAiIS
582
93
Kobus Jacek
WFAiIS
582
94
Caputa Michał
WBiOŚ
582
95
Kędziera Dariusz
WCh
579
96
Derkowska-Zielińska Beata
WFAiIS
577
97
Piszczek Piotr
WCh
559
98
Dziaman Tomasz
WFarm
557
99
Bocian Szymon
WCh
556
100
Studzińska Sylwia
WCh
548
101
Cygan Agata
WFAiIS
546
102
Gadzała-Kopciuch Renata
WCh
541
103
Jabłoński Mirosław
WCh
541
104
Szpila Krzysztof
WBiOŚ
535
105
Wódzki Romuald
WCh
523
106
Bylicki Mirosław
WFAiIS
515
107
Kryszewski Wojciech
WMiI
514
108
Grześk Grzegorz
WL
510
109
Stanke Monika
WFAiIS
509
110
Łukaszewicz Jerzy
ICNT/WCh
506
111
Jankowski Piotr
WCh
504
112
Szydłowska-Czerniak Aleksandra
WCh
499
113
Meissner Leszek
WFAiIS
497
114
Bazylak Grzegorz
WFarm
487
115
Włoch Jerzy
WCh
481
116
Hrynkiewicz Katarzyna
WBiOŚ
475
117
Lemańczyk Mariusz
WMiI
472
118
Guz Jolanta
WFarm
470
119
Czajkowski Rafał
WL
460
120
Przybylak Rajmund
WNoZ
454
121
Lewandowska Katarzyna
WCh
450
122
Gęsicki Krzysztof
WFAiIS
447
123
Janiszewska Hanna
WL
441
124
Kobak Jarosław
WBiOŚ
435
125
Zaremba Jarosław
WFAiIS
430
126
Koepke Czesław
WFAiIS
428
127
Kałużny Bartłomiej
WL
427
128
Dahm Hanna
WBiOŚ
414
129
Raczyński Andrzej
WFAiIS
413
130
Kowalonek Jolanta
WCh
411
131
Kozakiewicz Anna
WCh
407
132
Grabowski Ireneusz
WFAiS
406
133
Marecki Andrzej
WFAiIS
402
134
Grulkowski Ireneusz
WFAiIS
399
135
Junik Roman
WL
391
136
Szpila Anna
WFarm
387
137
Kowalewski Mariusz
WNOZ
386
138
Zieliński Michał
WFAiIS
378
139
Wiśniewski Krzysztof
WFAiIS
374
140
Chwirot Barbara W.
WBiOŚ
374
141
Domysławska Jolanta
WFAiIS
373
142
Pareek Chandra
ICNT/WBiOŚ
370
143
Wójtewicz Szymon
WFAiIS
367
144
Kałużny Jakub
WNOZ
361
145
Ostrowska-Czubenko Jadwiga
WCh
349
146
Gospodarek Eugenia
WFarm
346
147
Bednarska-Kozakiewicz Elżbieta
WBiOŚ
345
148
Grzanka Dariusz
WL
341
149
Roukema Boudewijn
WFAiIS
339
150
Lenartowska Marta
WBiOŚ
327
151
Wojciechowski Michał
WBiOŚ
321
152
Jakubowski Adam
WMiI
320
153
Kunert-Bajraszewska Magdalena
WFAiIS
320
154
Szymańska Iwona
WCh
320
155
Zwara Grzegorz
WMiI
314
156
Jankowski Norbert
WFAiIS
313
157
Wrzeszcz Grzegorz
WCh
311
158
Szaflarska-Popławska Anna
WL
310
159
Modzelewska-Banachiewicz Bożena
WFarm
308
160
Piątkowski Dawid
WFAiIS
307
161
Mikołajewski Maciej
WFAiIS
306
162
Nowaczyk Jacek
WCh
304
163
Klawe Jacek
WNOZ
304

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH
AKTYWNYCH ZAWODOWO PRACOWNIKÓW W WEB OF SCIENCE ALL DATABASES

Z ZAZNACZONĄ W BAZIE AFILIACJĄ UMK I CM UMK - SIERPIEŃ 2017
 
Lp.
Autor
Wydział
Liczba cytowań
1
Buszewski Bogusław
WCh
7438
2
Wojtkowski Maciej
WFAiIS
5002
3
Katarzyński Krzysztof
WFAiIS
4730
4
Oliński Ryszard
WFarm
4604
5
Kowalczyk Andrzej
WFAiIS
4274
6
Sinkiewicz Władysław
WNOZ
3720
7
Terzyk Artur
WCh
3499
8
Ulrich Werner
WBiOŚ
3060
9
Wiśniewska Justyna
WBiOŚ
2919
10
Kubica Jacek
WL
2586
11
Gackowski Daniel
WFarm
2582
12
Sionkowska Alina
WCh
2566
13
Skowroński Andrzej
WMiI
2444
14
Biniak Stanisław
WCh
2236
15
Szłyk Edward
WCh
2025
16
Gauden Piotr
WCh
2018
17
Kaczmarek Halina
WCh
2008
18
Ciuryło Roman
WFAiIS
1934
19
Wojtczak Andrzej
WCh
1856
20
Kujawski Wojciech
WCh
1791
21
Foksiński Marek
WFarm
1753
22
Różalski Rafał
WFarm
1750
23
Simson Daniel
WMiI
1625
24
Szymański Grzegorz
WCh
1556
25
Wojtowicz Andrzej
WFAiIS
1551
26
Jaskólski Włodzimierz
WFAiIS
1515
27
Polasik Marek
WCh
1468
28
Halota Waldemar
WL
1465
29
Chruściński Dariusz
WFAiIS
1460
30
Jawień Arkadiusz
WL
1452
31
Soszyński Dariusz
WL
1433
32
Ligor Tomasz
WCh
1370
33
Tretyn Andrzej
WBiOŚ
1335
34
Navarese Eliano
WNOZ
1332
35
Meller Jarosław
WFAiIS
1311
36
Grzybowski Tomasz
WL
1302
37
Siomek Agnieszka
WFarm
1297
38
Duch Włodzisław
WFAiIS
1285
39
Styczyński Jan
WL
1256
40
Lisak Daniel
WFAiS
1233
41
Bartkiewicz Anna
WFAiIS
1211
42
Szkulmowski Maciej
WFAiIS
1181
43
Białkowski Karol
WFarm
1146
44
Drewa Tomasz
WL
1076
45
Marszałł Michał
WFarm
1070
46
Goździewski Krzysztof
WFAiIS
1047
47
Borkowska Alina
WNOZ
1035
48
Koziński Marek
WL
964
49
Manitius Jacek
WL
956
50
Haus Olga
WL
928
51
Furmaniak Sylwester
WCh
926
52
Skopińska-Wiśniewska Joanna
WCh
908
53
Targowski Piotr
WFAiIS
908
54
Nowak Wiesław
WFAiIS
870
55
Sprynskyy Myroslav
WCh
851
56
Koter Stanisław
WCh
835
57
Kędziora-Kornatowska Kornelia
WNOZ
833
58
Grabowski Ireneusz
WFAiS
832
59
Szymczak Marian
WFAiS
829
60
Firszt Franciszek
WFAiIS
828
61
Hanasz Michał
WFAiIS
805
62
Kowalkowski Tomasz
WCh
804
63
Odrowąż-Sypniewska Grażyna
WFarm
804
64
Niedzielski Andrzej
WFAiIS
784
65
Wiśniewski Marek
WCh
779
66
Stankiewicz Maria
WBiOŚ
777
67
Barysz Maria
WCh
776
68
Łakomska Iwona
WCh
764
69
Buciński Adam
WFarm
761
70
Gorczyńska Iwona
WFAiIS
742
71
Drozdowski Winicjusz
WFAiIS
732
72
Szumski Michał
ICNT/WCh
705
73
Pazderski Leszek
WCh
692
74
Trawiński Ryszard
WFAiIS
669
75
Kobus Jacek
WFAiIS
668
76
Caputa Michał
WBiOŚ
662
77
Maciejewski Gracjan
WFAiIS
661
78
Cysewski Piotr
WFarm
653
79
Wicherek Łukasz
WNOZ
637
80
Masłowski Piotr
WFAiIS
635
81
Wódzki Romuald
WCh
618
82
Wysocki Mariusz
WL
615
83
Mikołajewski Maciej
WFAiIS
604
84
Grzanka Alina
WL
603
85
Szkulmowska Anna
WFAiIS
600
86
Jeka Sławomir
WNOZ
590
87
Kędziera Dariusz
WCh
586
88
Łukaszewicz Jerzy
ICNT/WCh
583
89
Szpila Krzysztof
WBiOŚ
582
90
Lemańczyk Mariusz
WMiI
579
91
Ligor Magdalena
WCh
574
92
Maćkowski Sebastian
WFAiIS
573
93
Woźniak Marcin
WL
569
94
Bocian Szymon
WCh
565
95
Meissner Leszek
WFAiIS
558
96
Jóźwicki Wojciech
WNOZ
554
97
Jabłoński Mirosław
WCh
553
98
Włodarczyk Zbigniew
WL
548
99
Studzińska Sylwia
WCh
547
100
Kowalewski Janusz
WL
535
101
Stanke Monika
WFAiIS
534
102
Gadzała-Kopciuch Renata
WCh
532
103
Woźniak Alina
WL
530
104
Kaczmarek-Kędziera Anna
WCh
528
105
Dziaman Tomasz
WFarm
526
106
Piszczek Piotr
WCh
518
107
Gęsicki Krzysztof
WFAiIS
515
108
Pawłowska Małgorzata
WL
512
109
Zaremba Jarosław
WFAiIS
505
110
Cygan Agata
WFAiIS
502
111
Krajnik Małgorzata
WNOZ
495
112
Derkowska-Zielińska Beata
WFAiIS
489
113
Bazylak Grzegorz
WFarm
483
114
Włoch Jerzy
WCh
472
115
Kałużny Jakub
WNOZ
466
116
Hrynkiewicz Katarzyna
WBiOŚ
459
117
Bylicki Mirosław
WFAiIS
457
118
Jankowski Piotr
WCh
454
119
Brożyna Anna
WNOZ
441
120
Grześk Grzegorz
WL
440
121
Guz Jolanta
WF
438
122
Dahm Hanna
WBiOŚ
436
123
Rość Danuta
WFarm
430
124
Raczyński Andrzej
WFAiIS
429
125
Marecki Andrzej
WFAiIS
423
126
Zieliński Michał
WFAiIS
421
127
Zegarski Wojciech
WNOZ
419
128
Szydłowska-Czerniak Aleksandra
WCh
416
129
Chwirot Barbara W.
WBiOŚ
416
130
Kobak Jarosław
WBiOŚ
413
131
Kałużny Bartłomiej
WL
405
132
Kowalonek Jolanta
WCh
400
133
Domysławska Jolanta st. spec. nauk.-tech.
WFAiIS
400
134
Koepke Czesław
WFAiIS
391
135
Kozakiewicz Anna
WCh
390
136
Lewandowska Katarzyna
WCh
375
137
Czajkowski Rafał
WL
372
138
Jakubowski Adam
WMiI
363
139
Przybylak Rajmund
WNoZ
360
140
Kryszewski Wojciech
WMiI
359
141
Szpila Anna
WFarm
359
142
Wiśniewski Krzysztof
WFAiIS
355
143
Janiszewska Hanna
WL
345
144
Kowalewski Mariusz
WNOZ
343
145
Roukema Boudewijn
WFAiIS
332
146
Bednarska-Kozakiewicz Elżbieta
WBiOŚ
332
147
Lenartowska Marta
WBiOŚ
332
148
Zwara Grzegorz
WMiI
327
149
Grzanka Dariusz
WL
326
150
Wójtewicz Szymon
WFAiIS
325
151
Ostrowska-Czubenko Jadwiga
WCh
323
152
Wrzeszcz Grzegorz
WCh
322
153
Grulkowski Ireneusz
WFAiIS
319
154
Kunert-Bajraszewska Magdalena
WFAiIS
318
155
Gospodarek Eugenia
WFarm
308