Anna Supruniuk
MIASTECZKO 1967

9 czerwca 2017 r. minęła 50. rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek miasteczka uniwersyteckiego UMK na Bielanach, czyli dom studencki nr 7. Kamień wmurowano w południowo-zachodni narożnik wspomnianego obiektu. Sama uroczystość odbyła się z udziałem władz wojewódzkich i miejskich oraz przedstawicieli rektorów zaprzyjaźnionych uniwersytetów w Bolonii i Ferrarze. Budowę całego kampusu zakończono po 6 latach. Uroczyste otwarcie miasteczka uniwersyteckiego UMK z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych odbyło się 3 października 1973 r.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum UMK.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszy gmach (budynek DS 7), Toruń 9 czerwca 1967 r.
Rozpoczęcie budowy miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, Toruń kwiecień 1967 r.
Budowa pierwszego etapu chemii, Toruń 20 maja 1969 r.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod miasteczko uniwersyteckie na Bielanach, Toruń 9 czerwca 1967 r.
Makieta miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach