FIZYKA Z NAJWYŻSZĄ OCENĄ

Kierunek fizyka prowadzony na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komisja uznała, że kształcenie studentów fizyki na UMK - zarówno na studiach I, jak i II stopnia - wyróżniająco spełnia pięć z sześciu kryteriów oceny. PKA doceniła kierunek za koncepcję i program kształcenia, umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe oraz liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a także wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów kształcenia i doskonalenie programu.

Ocena wyróżniająca została przyznana do roku akademickiego 2024/2025.

Obok fizyki najwyższą ocenę programową PKA ma jeszcze pięć kierunków UMK: matematyka, politologia, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz teologia.

(DzPiI)