Maciej Serowaniec
JUBILEUSZ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
Fot. nadesłana

24 maja w budynku Collegium Iuridicum Novum przy ulicy Bojarskiego 3 odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Okazją do świętowania jubileuszu było wydanie okolicznościowego albumu ukazującego dzieje wydziału, jego kadry naukowej oraz studentów (70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945-2015, pod red. M. Serowańca, K. Rokickiej-Murszewskiej oraz K. Kucharskiego). W programie znalazły się wystąpienia: dziekana prof. Zbigniewa Witkowskiego, prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali oraz prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Refleksję historyczną poświęconą wydziałowi prawa przedstawił prof. Stanisław Salmonowicz (na zdjęciu), a kierownik Archiwum UMK - dr. hab. Anna Supruniuk - zaprezentowała album jubileuszowy.

Witając licznie zgromadzonych gości, dziekan prof. Zbigniew Witkowski podkreślał, że Wydział Prawa i Administracji posiada wysoką kategorię "A" i cieszy się renomą. Dzięki ostatnim inwestycjom i rozbudowie studenci mają komfortowe warunki studiowania, a wykładowcy komfortowe warunki pracy. Na czterech kierunkach kształcą się zarówno studenci z Polski jak i coraz więcej studentów zagranicznych. Działaniom, kompetencji i inicjatywom wielu osób związanych przez lata z naszą jednostką, wydział zawdzięcza swój stan obecny. Gratulacje społeczności akademickiej prawników złożyli przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Jak podkreślał podczas uroczystości prezydent Zaleski "z dumą myślimy w Toruniu o Wydziale Prawa i Administracji UMK. Imponuje tradycja wydziału, jego naukowy i społeczny potencjał oraz olbrzymie grono doskonale wykształconych absolwentów. Wielu z nich miało i ma okazję wpływać na rozwój kraju, regionu i naszego miasta. Wszyscy zaś wynieśli z tego miejsca i z tego środowiska najwyższe standardy rozumienia prawa i jego skutecznego wykorzystania". Na ręce dziekana gratulacje z okazji jubileuszu złożyli także przedstawiciele toruńskich samorządów prawniczych - Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Na uroczystości pojawiło się również wielu wybitnych absolwentów i pracowników jednostki, m.in. marszałek Alicja Grześkowiak, gen. Zbigniew Nowek, sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego Marek Smoczyk oraz prof. Andrzej Szmyt - były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W obchodach wzięli udział również byli rektorzy, dziekani, profesorowie oraz inne osoby przez lata związane z największym wydziałem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dr Maciej Serowaniec jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UMK.