NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

19 czerwca br. w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia naszego województwa, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się pracownicy UMK. W kategorii "nauka, badania naukowe, postęp techniczny" nagrodę otrzymał prof. Andrzej Kola, emerytowany profesor naszej uczelni (pracował na Wydziale Nauk Historycznych w Instytucie Archeologii) - za całokształt działalności naukowej w zakresie archeologii. Prof. Andrzej Kola to jeden z najbardziej znanych polskich archeologów na świecie. Przez ponad 50 lat zajmował się badaniem przeszłości m. in. województwa kujawsko-pomorskiego, a efektem jego działalności jest imponujący zestaw ponad 210 prac badawczych. Prof. Kola brał udział w badaniach archeologicznych i opracowaniu naukowym kilkudziesięciu stanowisk na terenie naszego województwa. Uznawany jest za jednego z twórców archeologicznej "szkoły toruńskiej". Jest pionierem polskiej archeologii oraz znanej na świecie szkoły "polskiej martyrologii pamięci". Swoim dorobkiem naukowym i społecznym promuje w Polsce i na świecie województwo kujawsko-pomorskie.

Wyróżnienie w omawianej kategorii otrzymał zespół badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w składzie: dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK (kierownik zespołu), prof. dr hab. Ewa Siemińska, dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK, dr Leszek Czaplewski, dr Marcin Kuzel, mgr Magdalena Kuczmarska - za opracowanie naukowe "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza" oraz raport dotyczący bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Wyróżnienie przyznano także dr. n. med. Mariuszowi Kowalewskiemu, adiunktowi na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK - za cykl 33 anglojęzycznych publikacji naukowych z dziedziny kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii klatki piersiowej, które zmieniły światowe wytyczne postępowania w chorobie wieńcowej i wadach serca.

Oprac. WS
(Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl)