Dr Maciej Serowaniec
JUBILEUSZ PRACY NAUKOWEJ PROF. ZBIGNIEWA WITKOWSKIEGO
Fot. nadesłana

27 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Była to doskonała okazja do zaprezentowania niezwykle bogatego, obejmującego ponad 280 pozycji, dorobku naukowego Jubilata. Spotkaniu przewodniczyła prodziekan prof. dr hab. Bożena Gronowska, a o dorobku Jubilata mówili prorektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz prof. dr hab. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali istotną rolę prof. Z. Witkowskiego w budowaniu krajowej i międzynarodowej pozycji Wydziału Prawa i Administracji UMK jako ważnego i aktywnego ośrodka naukowego. Wielokrotnie wspominano także o licznych zasługach organizacyjnych prof. Z. Witkowskiego, podejmowanych zarówno na poziomie wydziału, jak również całego uniwersytetu. Podkreślano przy tym olbrzymie zaangażowanie prof. Z. Witkowskiego w liczne inicjatywy i działania podejmowane na rzecz środowiska polskich konstytucjonalistów. Z inicjatywy polskich, czeskich oraz włoskich uczonych, grona współpracowników oraz uczniów Jubilatowi dedykowany został XII tom Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń.

Odczytano także listy gratulacyjne przesłane przez prof. dr. G.C. De Martina z rzymskiego LUISS-a w imieniu grupy profesorów włoskich oraz przez profesorów czeskich z Pragi (prof. Vera Jiraskova) i z Ołomuńca (prof. J. Jirasek) w imieniu przyjaciół czeskich. Z powodu nieobecności w kraju, serdeczny list, już po uroczystości, nadesłała także prof. dr hab. Hanna Suchocka, b. premier i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. O skali dorobku Jubilata niech świadczy m.in. to, iż wypromował dotychczas pięciu doktorów, dwóch współpracowników ma status doktorów habilitowanych, a ponadto był dotychczas 46 razy recenzentem w tym: 25 doktoratów w 13 ośrodkach, w tym najbardziej prestiżowych w całym kraju, 12 habilitacji w 9 ośrodkach, 9 wniosków o tytuły profesorskie albo o mianowania na stanowiska profesorskie w 6 ośrodkach, recenzował dwa wnioski o doktoraty honoris causa (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Gdański) oraz był promotorem jednego doktoratu honoris causa UMK - prof. dr hab. Janusza Trzcińskiego oraz Honorowej Profesury Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy dla sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone.

Ad multos annos Panie Profesorze!