Winicjusz Schulz
NA WELCONOMY FORUM
Fot. Andrzej Romański

13 i 14 marca Toruń był miejscem zorganizowanego już po raz 24 kongresu gospodarczego Welconomy Forum. Wśród uczestników tej imprezy było wielu pracowników UMK, z rektorem UMK prof. Andrzejem Tretynem włącznie. Gościem forum był także wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Prorektor ds. badań naukowych prof. Jacek Kubica podjął się roli moderatora, a prorektor ds. Collegium Medicum prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska jednej z prelegentek debaty "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce".

Prof. Jacek Kubica (na zdjęciu z min. Gowinem i dr. Jackiem Janiszewskim) uhonorowany został tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy, zaś laur Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK "Moja Firma" na najlepiej prowadzony start-up wśród studentów UMK w Toruniu w 2016 r. - Nagrodę im. prof. Stefana Mellera otrzymały studentki prawa na UMK: Natalia Opieczonek i Nina Żmudzińska.

Doroczna impreza stała się znakomitą okazją do dyskusji dla reprezentantów różnych środowisk, w tym przedsiębiorców, naukowców, polityków, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zawsze punktem odniesienia jest aktualna sytuacja gospodarcza, społeczna, polityczna i wynikające z niej wyzwania. W tym roku przewodni temat Forum brzmiał "Unia Europejska - co dalej?".

Fot. Andrzej Romański

Goszczący na sesji inauguracyjnej wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wziął także udział w konferencji prasowej. Towarzyszyli mu rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, przewodniczący Rady Miasta Torunia dr hab. Marcin Czyżniewski, a także prezydent Torunia Michał Zaleski. Już na samym wstępie, i wcale nie było to podszyte kurtuazją, bo takie opinie wicepremier prezentuje już kolejny raz, Jarosław Gowin podkreślił, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest uczelnią plasującą się w ścisłej czołówce polskich uniwersytetów i wyraził pewność, że UMK znajdzie się w gronie uczelni badawczych, nawet gdyby grono to miało być bardzo elitarne.

Wicepremier Gowin odniósł się także do kwestii zaprezentowanych niedawno 3 pakietów założeń do nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym (zwłaszcza tych dotyczących styku nauki, szkolnictwa wyższego oraz gospodarki), a także do wielu zagadnień związanych z polityką państwa polskiego w kontekście unijnego szczytu, na którym dokonano reelekcji Donalda Tuska. Wicepremier podkreślił, że Polska nie zamierza prowadzić negatywnej, antyunijnej polityki. Chce natomiast dążyć do tego, by Unia Europejska z większym poszanowaniem odnosiła się do narodowych interesów i koncepcji poszczególnych państw członkowskich.

Konferencja Welconomy organizowana jest przez Stowarzyszenie "Integracja i współpraca". Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest instytucjonalnym partnerem tych spotkań.

Pracownicy UMK w panelach i dyskusjach Welconomy 2017

  • "Rola lidera w organizacjach sportowych": mgr Daria Pałucka oraz mgr Mateusz Tomanek (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania);
  • "CSR jako przewaga konkurencyjna": mgr Paweł Cegliński oraz mgr Anna Wiśniewska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania);
  • "Zarządzanie różnorodnością - koncepcja, zmiany i system raportowania polskich organizacji": mgr Eunika Jedynak (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania);
  • "Zdolność organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej i jej rola w budowaniu przewag konkurencyjnych": dr Andrzej Lis oraz dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania);
  • "Kontekst kulturowy i socjologiczny w analizie danych social media - rekomendacje na podstawie literatury": mgr Patrycja Gulak-Lipka, mgr Joanna Michalak oraz mgr Jarosław Wojtas (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania);
  • "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce": w roli moderatora prof. dr hab. Jacek Kubica, prorektor ds. badań naukowych oraz prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prorektor ds. Collegium Medicum;
  • "Mężczyzna polski. Bóg, honor, ojczyzna czyli rzecz o tożsamości": prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz (Wydział Lekarski Collegium Medicum) oraz dr Magdalena Cyrklaff (Wydział Nauk Historycznych);
  • "Innowacje dla gospodarki: rozwiązania i wdrożenia": w roli moderatora dr Marcin Kilanowski (Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK, członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Ministerstwie Gospodarki);
  • "Psychologia w biznesie": dr hab. Tomasz Kruszewski (Wydział Nauk Historycznych, współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania);
  • "Post-prawdy w mediach i Internecie? Zmiana paradygmatu komunikacji i konsekwencje w komunikacji społecznej i biznesowej": dr Barbara Brodzińska-Mirowska (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) oraz prof. dr hab. Andrzej Szahaj (Wydział Humanistyczny). (CPiI)