UMOWA Z GRUPĄ BORYSZEW
Fot. Andrzej Romański

UMK nawiązał współpracę z Grupą Boryszew, której efektem będzie m.in. powstanie centrum badawczego. Umowę w tej sprawie podpisali rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, prorektor prof. Wojciech Wysota, prezes zarządu Grupy Boryszew Jarosław Michniuk i członek zarządu Mikołaj Budzanowski.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia. Studenci otrzymają m.in. możliwość odbywania staży krajowych i zagranicznych w firmach należących do spółki, a Uniwersytet przygotuje ofertę studiów i kursów dla jej pracowników. Niezwykle istotnym efektem współpracy będzie stworzenie centrum badawczego w zakresie działalności spółki, zwłaszcza w dziedzinie chemii nowoczesnych materiałów.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej Boryszew SA działają w zakresie przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego i metalurgii. Firma zatrudnia ponad 7,5 tysiąca pracowników, a poprzez zagraniczne spółki zależne działa na wielu rynkach z całego świata. Plany rozwoju firmy obejmują m.in. tereny dawnych zakładów chemicznych Elana w Toruniu.

(CPiI)