CENTRUM NA PRAWACH WYDZIAŁU

Od 1 stycznia 2017 r. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii stało się pierwszą podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu niebędącą wydziałem.

Zmiana ta była możliwa dzięki uchwale Senatu UMK z 29 listopada 2016 r. Zadaniem Centrum jest prowadzenie badań naukowych, w szczególności badań o znaczeniu międzynarodowym, mających istotne znacznie dla Uniwersytetu oraz rozwoju nauki i wiedzy, w tym badań naukowych, których wyniki mogą być stosowane w praktyce i przyczynić się do współpracy Uniwersytetu z gospodarką.

W związku z powyższym, rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn powołał radę naukową Centrum w następujacym składzie: dr hab. Jerzy Łukaszewicz prof. UMK (przewodniczący), prof. dr hab. Ludwik Adamowicz, prof. dr hab. Włodzisław Duch, prof. dr hab. Tomasz Grzybowski, prof. dr hab. Chandra Pareek, prof. dr hab. Michał Szumski, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK, dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK, dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK, dr Krzysztof Domagalski, dr Ewelina Wilska.

Wręczenie aktów powołania odbyło się 12 stycznia w siedzibie Centrum.

(CPiI)
Rada ICNT z rektorem UMK prof. Andrzejem Tretynem
Fot. Andrzej Romański