W numerze
Rok XXII (XXXVIII), nr 2 (324), luty 2013
Kronika rektorska
W centralnej komisji
Dysputy Nawarryjskie
W czołówce uniwersytetów
Dokąd zmierza Uniwersytet?
ABC bibliometrii
Analiza cytowań
Planety, planety... wszędzie pełno planet
Rok nagród
90-metrowy radioteleskop
Inwestycje na UMK
ICNT - symbol otwarcia i innowacyjności
Nauka w okowach lodu
Spotkajmy się na UMK!
Maskotka dla medyków
Gdyby Kopernik odwiedził Bydgoszcz
Platforma Czasopism UMK
Jak wypadamy na tle innych?
Tajemnicza Anna Schilling
Zapraszamy na łamy
Kontrowersje wokół poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika
List w sprawie Teatru im. Wilama Horzycy
Nowi partnerzy UMK
Książka: pasja i praca
Konferencje naukowe
Z posiedzenia Senatu
Take 5, czyli sztuka polska w obcym zwierciadle
Centrum Sportowe UMK
Z prac ZNP
Polacy lubią brąz
19 lutego 2013