GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XIX (XXXV), nr 12 (298), grudzień 2010

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze
50 milionów złotych dla UMK
Kronika rektorska
Wsparcie dla czasopism naukowych
Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej
Z posiedzenia Senatu
Myślenie książką
O sposobach kategoryzacji jednostek naukowych (1)
Ars Sine Scientia Nihil Est
Lęki emerytalne
Zmarł prof. Tomasz Schreiber
Spotkanie przed gwiazdką
Narodowe Centrum Nauki
Kolejne nagrody dla Wydawnictwa
Stacja Polarna UMK
Za miedzę, za morze, w zaświaty...
Peruwiańskie reminiscencje
Moc grafiki
Kierunek: Norwegia
Za klasztornym murem
Słowa w przestworzach
Muzyka polska w Bonn
Plusy dla młodych i zdolnych
Magia, nostalgia, wiara
Pergamin i skóra
Zero palenia!
Na ścieżce kariery
Marianna (Maria) Hahn (1920-2010)
Role się odwróciły
W kampusie
Zakręcona akcja
O modelach uniwersytetu
Od Nowa zaprasza
McWigilia
Plama
okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI