GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XIX (XXXV), nr 11 (297), listopad 2010

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze
Prezydent i premier odwiedzili UMK
Kronika rektorska
Z posiedzenia Senatu
Rubens, Matejko i fałszerze
Badania nad rynkiem pracy
Kwesta i pamięć
Nagrody FNP
Przychodzi pacjent do lekarza
Opowieść o tajemnicy światła
Profesor Lesław Huppenthal
19.12.1923-30.10.2010
Odkrywanie Wileńszczyzny!
Pejzaże i plenery
Promuje naukę regionu w świecie
Księgarz i przyjaciel
Królewski dar dla Muzeum Uniwersyteckiego
Sukces polonisty
Edytorstwo wieku XIX
Ursynów nad Newark Bay
Wspomnienie o dr Marcie Jaroszewskiej
Konferencje naukowe
Książka wyróżniona
Człowiek-zwierzę
Kompetencje dla przyszłości
Od Nowa zaprasza
Człowiek w roli demiurga
Jedzie tramwaj na Bielany
Z ziemi polskiej...
Bój się Boga, Zuckerberg!
okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI