GŁOS UCZELNI

Strona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Złoty Skalpel


Fot. Monika Kubiak

Złotym Skalpelem 2010 uhonorowany został prof. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Wyróżnienie zostało przyznane przez czasopismo "Puls Medycyny".

Profesor jest kierownikiem pro jektu pn. Program Wczesnego Wykrywania Tętniaka Aorty Brzusznej, który został przez niego wdrożony w województwie kujawsko-pomorskim.

Tętniak aorty brzusznej to poszerzenie aorty poniżej odejścia tętnic nerkowych o średnicy powyżej 3 cm. Zazwyczaj wykrywany jest przypadkowo, bo choroba jest podstępna i może przez wiele lat nie dawać żadnych objawów. Niestety, gdy dochodzi do pęknięcia tętniaka szanse pacjenta na przeżycie są niewysokie. Wykryty odpowiednio wcześnie, daje szansę na wdrożenie leczenia i całkowite wyzdrowienie chorego.

W naszym województwie został wprowadzony program przesiewowy, który ma na celu przebadanie dużej populacji znajdującej się w grupie ryzyka. Jest sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizuje go Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK w Bydgoszczy oraz 15 ośrodków (gabinetów ultrasonograficznych) z terenu województwa - zostali nim objęci mężczyźni w wieku 65 lat.

Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni. Zostało ono także wpisane do Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej na lata 2011-2016.

(dk, ws)
Poczatek stronyStrona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu