GŁOS UCZELNI

Strona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Po naukę polskiego

Ponad 140 osób z całego świata uczestniczy w kursach kultury i języka polskiego odbywających się na UMK.

W dniach 4-24 lipca odbywa się dwunasta już edycja międzynarodowej Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego organizowanej przez stowarzyszenie Wspólnota Polska wraz z UMK. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło niemal 2000 słuchaczy nie tylko z krajów europejskich. Ich obecność w Toruniu owocowała m. in. licznymi publikacjami, wspomnieniami i opisami pobytu, także umieszczanymi w Internecie, co było znakomitą promocją naszego kraju, miasta i Uczelni. Wielu absolwentów Szkoły wracało na Uniwersytet - najpierw jako studenci, później nawet jako doktoranci. Szkoła w znacznej części finansowana jest przez Senat Rzeczypospolitej za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", jednak organizacja jest możliwa tylko przy rzeczowym, logistycznym, organizacyjnym oraz merytorycznym udziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym roku w Szkole uczestniczy 60 młodych ludzi z Armenii, Białorusi, Chorwacji, Estonii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Serbii oraz Ukrainy - pochodzenia polskiego lub zainteresowanych Polską, jej historią, kulturą i językiem.

Biorą oni udział w zajęciach językowych w wymiarze 40 godzin, które mają charakter intensywnego kursu (teoretycznego i praktycznego) z uwzględnieniem stopnia kompetencji słuchaczy w zakresie języka polskiego. Uzupełnieniem programu dydaktycznego są wykłady w wymiarze 10 godzin lekcyjnych, m.in. "Mikołaj Kopernik, jego czasy, ludzie i miasto", "Współczesna scena polityczna", "Uniwersytet Mikołaja Kopernika - historia i współczesność", "Polska i jej sąsiedzi - dawniej i dziś". W programie znalazło się również zwiedzanie UMK, toruńskich muzeów i planetarium, a także wycieczki krajoznawcze szlakiem piastowskim oraz na pola Grunwaldu.

Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym fundowane są nagrody rzeczowe w postaci albumów, słowników języka polskiego, słowników ortograficznych itp.

Z kolei 80 osób bierze udział w kursach prowadzonych przez Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK; zajęcia odbywają się w dniach 4-25 lipca. Przekrój państw, z których pochodzą uczestnicy, jest bardzo szeroki: Ukraina, Niemcy, Anglia, Szwecja, Irlandia, Austria, Francja, Stany Zjednoczone, Belgia, Japonia, Portugalia, Argentyna, Rosja. 29 osób spośród uczestników to stypendyści Ministerstwa Edukacji Narodowej - najlepsi studenci filologii polskiej z różnych krajów. Oprócz zajęć w Collegium Maius, kursanci wezmą udział w wycieczkach, zwiedzaniu miasta, grze terenowej, a także w warsztatach tańców i pieśni polskich oraz teatralnych.

(CPiI)
Poczatek stronyStrona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu