GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XIX (XXXV), nr 3 (289), marzec 2010

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze
Kronika rektorska
Człowiek legenda
Wyjątkowe święto Uczelni
Uniwersytet to wspólnota
Dwie strategie
Historia zatoczyła koło
Nagrody im. Jana Zachwatowicza
Z posiedzenia Senatu
Taki własny wróg
Fascynujący początek
Słoneczne misterium (II)
Podziel się nauką
Jak pokoleniowa magistrala
Konferencje naukowe
Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany
Nagroda dla Archiwum Emigracji
Profesor Franciszek Pepłowski
Kareta - znak sukcesu!
École de Paris w Toruniu
Nasza droga zima
Od Nowa zaprasza
Półtora Dańca
Oceniono młodych artystów i konserwatorów
Pieśni według Schulza
światowy Dzień Wyborów
Zmagania z rachunkowością
Zachowani w pamięci
Współzałożyciel
Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Parytet tetyrap
Istotny wkład
okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI