GŁOS UCZELNI

Strona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Coraz bliżej Pampeluny?

Z ks. PIOTREM ROSZAKIEM, absolwentem UMK, inicjatorem kontaktów między Toruniem i hiszpańską Pampeluną, rozmawia Kinga Nemere-Czachowska

- Czy w rozwijającej się współpracy obu miast - Torunia i Pampeluny - przewiduje się miejsce na kontakty społeczności akademickich?

- W chwili narodzenia się pomysłu współpracy obu miast w Konsulacie Honorowym RP w Pampelunie podkreślano, że są to miasta uniwersyteckie. W stolicy Nawarry istnieją trzy ośrodki akademickie. Najstarszy i najbardziej znany na świecie jest Universidad de Navarra, którego założycielem jest św. Josemaria Escrivá, fundator Opus Dei. Uczelnia ta słynie przede wszystkim z prestiżowych wydziałów: architektury, medycyny oraz prawa. Dużo młodszy jest Universidad Publica de Navarra, który kształci bardziej w kierunkach inżynierskich. Działa także Universidad a la Distancia,uczący na odległość.

- Czy uczelnie te są zainteresowane nawiązywaniem kontaktów z nami?

- Nikt nie ma wątpliwości - przynajmniej w Pampelunie, a sądzę, iż w Toruniu również - że zwycięstwo w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku jest związane z zaangażowaniem obu światów uniwersyteckich. Jest miejsce na współpracę, a jej jakość i rozmiar zależą od środowisk akademickich, a przede wszystkim od konkretnych naukowców, grup badawczych, instytutów czy wydziałów. Przypomnę, że podczas wydarzeń promujących Toruń w Nawarze jednym z obowiązkowych punktów programu były spotkania na uniwersytetach, panele dyskusyjne, wykłady czy koncerty. To dzięki tej obecności już dzisiaj w Pampelunie wielu studentów i profesorów przedstawia nam pomysły na współpracę, coraz częściej również współpraca obu miast, analizy porównawcze kultur stają się tematem prac badawczych. Przoduje w tym pampeluński wydział komunikacji oraz Centrum Studiów Europejskich, prowadzone przez znanego w Europie prof. Enrique Banusa. Pragnąłbym, aby nasz - mój - uniwersytet odpowiedział na to zaproszenie do współpracy hojnie, sam wychodząc z podobnymi inicjatywami.

- Jakie jednostki naszych uniwersytetów już współpracują ze sobą?

- Rozpoczęcie kontaktów między UMK i Universidad de Navarra jest zasługą środowisk teologicznych obu uczelni. To nie tylko obecność pracowników naukowych na konferencjach i sympozjach, wspólne publikacje w periodykach wydziałowych, ale - co najbardziej chyba cieszy - początki wspólnych projektów badawczych, poświęconych komentarzom biblijnym św. Tomasza z Akwinu czy Camino de Santiago. Pracując jako asystent na Wydziale Teologii w Pampelunie, mam przyjemność koordynować te tematy i nieustannie zachęcać do otwierania nowych kontaktów między uniwersytetami. Jednym z najlepszych tego przykładów jest spotkanie absolwentów wydziałów kościelnych Uniwersytetu Nawaryjskiego, zorganizowane we wrześniu na UMK.

- A poza teologami?

- Wymiana studentów w ramach programu Erasmus funkcjonuje już na Wydziale Nauk Historycznych, a ostatnio Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK podpisał porozumienie o wymianie studentów z Universidad Publica de Navarra. Myślę również, że ciekawe owoce może przynieść niedawna wizyta w Toruniu osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzeń kulturalnych na Uniwersytecie w Nawarze - być może, umożliwi to prezentację dorobku toruńskich artystów ze środowiska akademickiego Torunia w Pampelunie.

- Na co mogą liczyć toruńscy studenci?

- Poza wymianą w ramach Erasmusa będą mogli liczyć na specjalne stypendia. Od przyszłego roku Konsulat RP w Pampelunie, we współpracy z Bankiem Nawaryjskim (Caja Navarra) oraz grupą przedsiębiorców, rozpoczyna program stypendialny COPERNICUS, skierowany do młodzieży obu miast. Jego celem jest umacnianie relacji między Toruniem i Pampeluną. By współpracować, trzeba się poznać - w tym pragniemy pomóc. Dlatego program obejmie trzy sektory aktywności: stypendia na naukę języka hiszpańskiego w czasie wakacji w Pampelunie, na naukę języka polskiego oraz na poznanie naszej kultury przez młodych nawaryjczyków. Drugi obszar działalności to umożliwianie młodym ludziom odbycie praktyk w największych firmach Nawarry, czyli zdobywanie doświadczenia na korzystnych warunkach. To właśnie powinno najbardziej zainteresować studentów. Ostatni segment działalności związany jest z rocznym pobytem młodzieży szkół licealnych wśród rodzin nawaryjskich - coś, co dopiero staje się modne w Polsce. Poza tym studenci ostatniego roku konserwacji zabytków UMK otrzymali propozycję odbycia praktyki w prywatnej firmie konserwatorskiej, która zapewnia im utrzymanie.

- Co obejmują plany współpracy na najbliższe miesiące?

- Nowy rok akademicki może być szansą na większe zbliżenie kolejnych środowisk - np. pedagogów. Warto byłoby wykorzystać potencjał Kliniki Uniwersyteckiej oraz Centrum Badawczego Medycyny Stosowanej, nie tylko w perspektywie technik medycznych, ale także - co z mojego punktu widzenia ciekawe - kwestii bioetycznych. Mam nadzieję, że wielkie zainteresowanie rektora Universidad de Navarra, który podczas spotkań zadziwia mnie znajomością szczegółów i perspektyw kontaktów między Toruniem i Pampeluną, doprowadzi do jego rychłej wizyty w Toruniu. Jest też miejsce na współpracę kulturalną - jednym z wydarzeń będzie koncert Malwiny Sosnowski, laureatki nagrody "Toruń - Pamplona 2016", ufundowanej przez konsula RP Angela Tellechea za zwycięstwo w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Toruniu.

- Jakie są oczekiwania strony hiszpańskiej?

- Myślę, że większa obecność UMK w wydarzeniach kulturalnych, uniwersyteckich i ogólnie w wymianie między obu miastami. Dziedzictwo i osiągnięcia uczelni mogłyby być systematycznie prezentowane w Pampelunie. To wielka szansa, aby zaistnieć w świadomości hiszpańskiej. W najbliższym czasie Universidad de Navarra planuje otwarcie Centrum Humanistycznego - ambitny projekt, który ma stworzyć międzynarodową grupę badawczą, poświęconą aktualnym wyzwaniom naszych czasów. Możliwości współpracy są więc dość szerokie.

- Jaka jest rola Honorowego Konsula RP we współpracy obu miast?

- Podstawowa i wyjątkowa. Angel Tellechea to człowiek, którego wielką pasją życia jest otwieranie nowych horyzontów, budowanie duchowych mostów między różnymi państwami, kulturami, środowiskami. Mamy wielkie szczęście, że Toruń stał mu się bliskim miastem - jak sam powiada, zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia. Pewnie właśnie dlatego jego łódź nosi nazwę "Toruń 2016" i promuje gród Kopernika w świecie marynarzy, z którego Angel pochodzi, gdyż rozpoczynał jako kapitan marynarki handlowej. To jego finansowe i instytucjonalne zaangażowanie dla miasta, pomysłowość w nawiązywaniu nowych form współpracy biznesu, nauki czy kultury zostały dostrzeżone w tym roku przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, który odznaczył Hiszpana medalem "Thorunium".

- Dziękuję za rozmowę.

Poczatek stronyStrona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu