GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XVII (XXXIII), nr 11 (273), listopad 2008

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze
Marszałek nagrodził
Kronika rektorska
Czy rząd dotrzyma słowa?
System to my
Konkurs na kanclerza rozstrzygnięty
Nowa siedziba i wystawa na jubileusz
Coraz bliżej Pampeluny?
Nowe planety
Jak wieszcz na Krymie
Przebój już w debiucie
Dni Nauki Polskiej w Rosji
Program rozwoju Collegium Medicum
Na zachodniej granicy Unii
Po raz pierwszy
Ślady czasu
Noble 2008
Nie brałem prezentów
Agent Orion
Bibliotheca Baltica
90-lecie niepodległości Polski
Badacz dziejów gospodarki
Toruń w Koburgu
Forum młodych archeologów
Lustro zwane "Od Nowa"
Konferencje naukowe
Teatr lalek - nowe perspektywy
Klęska urodzaju
Zwyczajny niezwyczajnie
Nagrodzone książki
Poznajemy Polskę
Przypadek
Przyszłość biblioteki cyfrowej
Szachy
Jego wysokość kryzys
Jeszcze o reformie
okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI