GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XVI (XXXII), nr 7/8 (257/258), lipiec/sierpień 2007

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Kronika rektorska
Z posiedzenia Senatu
Stypendia na pisanie monografii
Między żółtymi muszlami
Lato w Bibliotece Uniwersyteckiej
Na czele polskich humboldczyków
Nagroda dla prof. Krzysztofa Pomiana

ROZMOWY
Jak się wydaje
- rozmowa z dr. hab. Mirosławem Strzyżewskim

Z głową w mur
- rozmowa z dr hab. Elżbietą Basiul,
prof. dr. hab. Franciszkiem Rozpłochem,
dr. Jarosławem Rogóżem, dr. Pawłem Szroederem

ROZMAITOŚCI
Studenckie kredyty
Nasi patroni ulic
Oczami młodych artystów

KULTURA
Poezja i astronomia
Opowieści o winie

SZTUKA
Nabytki Muzeum Uniwersyteckiego

FELIETONY
Współczynnik Hirsza
Ostatki
Bliżej Europy, czyli powstanie narodowe
okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI