GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XVI (XXXII), nr 5 (255), maj 2007

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Zmarł wielki astronom
Tak było, tak ma być
Odsiecz z Torunia
Tyle odkryć
Rozpoczęła się rekrutacja

FESTIWAL
Festiwalowa zmiana
Historia i okolice

ROZMAITOŚCI
Niemieckie prawo
Narodowe centrum badań i rozwoju
Toruń - Wrocław - Monachium
Granty UMK 2007
Granty Rektora
Obrazy młodych
Człowiek i czas
Układy sferyczne
PRAWO
Lustracja, ale nie zemsta
Wiele razy nie
Oświadczenia do odbioru

FOTOREPORTAŻ
Noc w bibliotece

KSIĄKA
Sztuka polska w Wielkiej Brytanii
Wszystko o Zagłobie

KULTURA
Bądź w Kontakcie!
Kopernikanska.pl

FELIETONY
Marian Filar, Bielany
Winicjusz Szulc, Niż, czyli student nasz pan
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI