GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XVI (XXXII), nr 3 (253), marzec 2007

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Wielkie budowanie
Kiszony ogórek w akcji
Pospolite ruszenie na bagnach

ROZMAITOŚCI
Toruń, Krzyżacy i reszta
Cenne nabytki
Nauka bliżej gospodarki
Czas wyrzeczeń
Żywot literacki
Polski biegun zimna

KSIĄŻKA
Znani i zapomniani

TEATR
Tyfus, Krzyżak i premiery
O TYM SIĘ MÓWI
Co kryją teczki?
Z tytułu i z urzędu

KULTURA
Sześć smaków jazzu
Opera akademicka

PLASTYKA
Malarstwo, które mówi prawdę
Abstrakcja z aluzjami

FELIETON
Obserwator, Jeszcze o uczelniach prywatnych
Marian Filar, Przystanek Uniwersytet
Winicjusz Szulc, Grzechy nasze, czyli nauka przy konfesjonale
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI