GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XV (XXXI), nr 12 (250), grudzień 2006

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Szóstka w astrolotka
Publiczny wymiar religii
Wyróżnienie dla Wydawnictwa UMK

ROZMOWY
Mamy wielką szansę!
- Rozmowa z prof. Andrzejem Jamiołkowskim

Jak w rodzinnym domu
- Rozmowa z Michałem Zaleskim
Muzyka i medycyna
- Rozmowa z prof. Wojciechem Pospiechem


KULTURA
Mija rok
Kształt chwili
Notatnik bardzo subiektywny

TEATR
Bezdyskusyjny werdykt
Nierówność

KSIĄŻKA
Fizyka i życie

KONKURS
Gdzieś na UMK

ROZMAITOŚCI
Choinkowe dzieje
Wielka nagroda dla wielkich ludzi
Nadzieja na powrót
Zbiory Drian Galleries
Zapomogi

DZIEJE UMK
Pierwszy rektor

WSPOMNIENIA
Karty z życiorysu

FELIETONY
Marian Filar, Brzydkie uczucie
Winicjusz Schulz, Ćwierć tysiąca, czyli spojrzenie z IV piętra
Obserwator, Jeszcze o uniwersyteckiej karierze
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI