GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XV (XXXI), nr 10 (248), październik 2006

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Wielu nowych profesorów
Kto jest kim na UMK
Kilka uwag o kategoryzacji
Autorytet i wszechświat
Europejskie spotkanie astronomów

ROZMOWY
Wiele wysokich ocen
- Rozmowa z prorektorem UMK prof. Andrzejem Tretynem

Krąg "Kultury" (2)
- Rozmowa z Jerzym Giedroyciem
Chemia w Biblii
- Rozmowa z dr. hab. Grzegorzem Wrzeszczem

KSIAŻKA
Podróż do krainy prozy i malarstwa

INAUGURACJA
UMK to dobry wybór
O autonomii uniwersytetu
ROZMAITOŚCI
"Polityka" wyróżnia socjologa
Za tomograf
Tajemnice starych ikon
Dzieje Torunia
Balcerowicz na UMK
Zmiany w czytelniach
Humanistyka ścisła
Naukowo, sentymentalnie, towarzysko
Za trudna fizyka?
Pomoc - ale jaka?

PLASTYKA
Kolor w grafice
Noc miastem świeci

TEATR
Między słowami

FELIETONY
Marian Filar, Ciężkie czasy
Winicjusz Schulz, Groomer, shopper, czyli fach do wzięcia
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI