GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XV (XXXI), nr 7/8 (245/246), lipiec-sierpień 2006

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
30 lat później
Kronika rektorska
Rektor powołał zespoły
Rezygnacja prof. Kryszaka
Oszczędności i obowiązki
Nagrody Marszałka
Znakomitości w statystyce

ROZMOWA
Same archiwa nie wystarczą
- Rozmowa z rektorem UMK prof. Andrzejem Jamiołkowskim

Którędy do indeksu?
- Rozmowa z prorektorem UMK prof. Leszkiem Kukiem
Szamani i naguale
- Rozmowa z mgr. Andrzejem Karwowskim

FELIETONY
Obserwator, Wokół habilitacji
Edyta Urbańska, Prawo i ochrona
Marian Filar, Kanikuła ante portas
Winicjusz Schulz, Polska goła!, czyli gra myślowa
KULTURA
Miedzioryty i bibliofile
Wszyscy odchodzą w ciemność
Utajona wartość świata
Z wolności wyboru
Dni literatury i muzyki
Ekspert z UMK

ROZMAITOŚCI
Warto studiować
Siódmy Program Ramowy
Z żałobnej karty
Stypendia dla doktorantów
Jak królowa!
Geografowie w Toruniu
Przyjaciele z Uniwersytetu
Po naukę polskiego
Konferencje naukowe
Wakacyjne zmiany
Chata dla żaka
Stypendium twórcze

WSPOMNIENIA
Nieco uwag o kontaktach SB narzucanych poczciwym obywatelom
Mistrz dla pokoleń
Zdjęcie na okładce: A. Dauksza-Wiśniewska
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI