GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XV (XXXI), nr 2 (240), luty 2006

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Przełomowy rok
Sukcesy i paradoksy
Kolejny ważny krok
Odnowienie doktoratu prof. Jana Krupowicza

ROZMOWA
Strategia to nie koncert życzeń
- Rozmowa z rektorem UMK prof. Andrzejem Jamiołkowskim

Perła w koronie
- Rozmowa z Michałem Zaleskim, prezydentem Torunia

KULTURA
Wilno i reszta świata
Bliskość daleka
Rzeźbiarski poemat
Mozart ma się dobrze
Król jest nagi
"Od Nowa" zaprasza
Muzyka
KSIĄŻKI
Kiedy Podgórz był miastem

ROZMAITOŚCI
Rekomendacje (3)
Stypendia ministra
Kopernik jako lekarz i prawnik (II)
Kopernik na Pacyfiku
Cenne wskazówki
Przeszłość w lodzie
Zapach dawnych ksiąg
Źródła do dziejów UMK

FELIETON
Obserwator, Co z tą nauką?
M. Filar, 60 lat
W. Schulz, Stąd do przyszłości, czyli strategia
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI