GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XIV (XXX), nr 3 (229), marzec 2005

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
Jarmarku nigdy nie będzie!
- Rozmowa z prof. Grzegorzem Jarzembskim

Przywracanie granic
- Rozmowa z prof. Stanisławem Salmonowiczem


PRZEGLĄD
Święto szczególne
Matura, doktoraty, współpraca
V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki Matrix wysiada
Droga przez sześćdziesięciolecie
Promocja Edukacyjna 2005. Mimo śniegu
Bliżej dużych pieniędzy
Przyjaciel UMK

WSPOMNIENIA
Trudne początki (II)
Wileńskie korzenie Collegium Medicum (II)
ROZWAŻANIA
Refleksje na 60-lecie

KULTURA
Artysta osobny
Sztuka Chwolesa
Dyplom 2004
Zbrodnia czy kara

SYLWETKA
Poeta doctus
Viara Maldijewa

FELIETON
Dwie drogi
M. Filar, Jubileusz
W. Schulz, Matura, czyli dwa w jednym
Na okładce: Tomas Venclova - doktor honoris causa UMK, fot. A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI