GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XIII (XXIX), nr 12 (226), grudzień 2004

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
Święty towar
- Rozmowa z ks. dr. hab. Janem Perszonem
Przyroda zamknięta w muzeum
- Rozmowa z mgr. Adamem Adamskim


ROZWAŻANIA
Społeczność akademicka USB na obczyźnie
Janina Gardzielewska - nie wystarczy podziękować
Trudna medycyna na USB
Polskie Noble
Wolontariusze są wśród nas

SYLWETKA
Prof. Władysław Dziewulski

FELIETON
M. Filar, Noble
W. Schulz, Z serca wzięte
PRZEGLĄD
Uniwersytet z medycyną
Studenci nagrodzeni
Delegacja UMK w Watykanie i w Rzymie
Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II
Ciągle bogato
Dar obecności
Inżynierowie z UMK
Rektorzy u studentów
Co "powie" suplement
Teleskopy przecierają oczy
TUTW odmłodzony
Centrum Transferu Technologii otwarte
Nagroda dla Biblioteki Uniwersyteckiej

KULTURA
W stronę muzykologii
Drogi i labirynty
Bogdana Kraśniewskiego
Tryptyki Kingi Owsianko
"Upijmy się snem o nadczłowieczej władzy"
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI